Ons netwerk

Ons netwerk

Van Ede & Partners geeft je toegang tot sterke netwerken en is ook van zichzelf een krachtige community. Onze consulenten en psychologen hebben contacten in alle relevante sectoren – ze introduceren je graag. Voeg daar de netwerken van onze alumni en Outer Circle aan toe en je bevindt je als cliënt in de ideale uitgangspositie om je persoonlijke propositie op vrijwel elke plek te kunnen toetsen én benutten.

De kracht van netwerken

Netwerken zijn en netwerken is cruciaal in onze aanpak. Van Ede & Partners stelt altijd jouw eigen kracht centraal. Vanuit deze kracht kom je tot een persoonlijke propositie. Dit aanbod kun je het beste toetsen in krachtige en relevante netwerken: sluit je aanbod aan bij de vragen die leven in de maatschappij? Van Ede & Partners stelt je graag met deze netwerken in verbinding. Zo komen mooie ontmoetingen binnen handbereik met toppers in allerlei sectoren en vakgebieden. Ontmoetingen die vaak extra energie geven, omdat je bevestigd krijgt dat je op het goede spoor zit. Of waardevolle tips en handvatten om je aanbod verder aan te scherpen. Een geweldige voorbereiding op je volgende stap.

Alumni

Van Ede & Partners onderhoudt vele contacten met voormalige cliënten. Deze alumni bevinden zich vaak op sleutelposities in het bedrijfsleven, de non-profitsector en de overheid. En het mooie is: zij helpen graag anderen verder zoals ook zij ooit verder geholpen zijn. Om onderlinge ontmoetingen te stimuleren, organiseert Van Ede & Partners regelmatig inspiratiebijeenkomsten voor alumni.

Outer Circle

Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de Outer Circle: een selecte groep mensen met gevestigde maatschappelijke posities die zich openstellen voor netwerkcontacten met onze cliënten. Deze toppers, vaak met unieke kennis en ervaring, zetten zich graag in om je verdieping te bieden op heel specifieke terreinen.

Wilt je meer weten over netwerken, of heb je loopbaangerelateerde vragen over onderwerpen zoals loopbaanbegeleiding, executive coaching en outplacement, neem dan gerust contact op.