Programma aanbod

De programma’s van Van Ede & Partners spitsen zich toe op outplacement (van werk naar werk), loopbaanbegeleiding en coaching. We begeleiden onze cliënten naar een (nieuwe) werkbestemming die niet alleen past bij hun kennis en ervaring, maar ook bij hun kracht, hun drijfveren en hun verlangens. Zo ondersteunen we iedere cliënt bij het werken aan a Career that Matters. Wij willen u graag inspireren en begeleiden bij het vormgeven van uw loopbaan. In alle gevallen gaan we eerst samen met u op ontdekkingsreis. Dat begint met het schrijven van een zelfanalyse. Waar ligt precies uw kracht, wat zijn uw onderscheidende talenten? Wat drijft u, wat is voor u écht van waarde, zowel binnen als buiten het werk? Samen met u zoeken we antwoorden op deze fundamentele vragen. Vanuit die solide basis onderzoeken we vervolgens in hoeverre uw aanbod aansluit bij de vragen die in de arbeidsmarkt leven. In dit proces speelt netwerken een sleutelrol. Deze aanpak leidt aantoonbaar tot duurzame resultaten.
Outplacementbureau

Outplacement

Wil uw werkgever u de ruimte bieden om een andere uitdaging te vinden die ook op langere termijn bij u past? Wilt u de stap zetten naar een ander soort functie, wellicht zelfs in een andere sector? Of bent u ontslagen en wilt u uw transitievergoeding gebruiken voor een outplacementtraject? Als outplacementbureau kunnen wij u via speciale outplacementprogramma’s begeleiden naar een nieuwe, energieke start op het niveau dat bij u hoort, in een werkkring waar uw bestuurlijke ervaring, management skills of professionele expertise volledig tot hun recht komen.

De ervaring leert dat het belangrijk is dat mensen het verlies van hun oude baan goed verwerken. We besteden hier de aandacht aan die nodig is. Daarna is de tijd rijp voor een nieuwe start die begint met een reis naar binnen. Wat zijn uw drijfveren en ambities? Wat geeft betekenis aan uw werk en uw leven? Deze zelfanalyse is de opmaat voor uw unieke, persoonlijke propositie en uw strategie voor het vinden van een nieuwe, passende werkbestemming.

Bij onze outplacementprogramma’s reiken onze consulenten en psychologen u meerdere manieren aan om de regie over uw carrière te herpakken. Een-op-een-sessies, maar ook trainingen en workshops. In alle gevallen begeleiden we u van werk naar werk. Dat is het directe resultaat waar we samen met u voor gaan. Maar een outplacementtraject bij Van Ede & Partners levert meer op. Waardevolle nieuwe inzichten over wat u werkelijk drijft en ‘zin’ geeft. Relevante, nieuwe contacten. Allemaal extra bagage voor uw verdere loopbaan en leven.

Meer informatie

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding

Vraagt uw werkgever of uw bestuurder zich af of u nog wel op de goede plek zit? Hebt u zelf soms ook het gevoel dat uw professionele talenten en kwaliteiten onvoldoende tot hun recht komen? Bent u na jaren hard werken op een managementpositie toe aan een moment van reflectie? Bekruipt u steeds vaker de gedachte: wat ik doe, doe ik goed, maar doe ik nog wel de dingen die ik moet doen? Onze loopbaanbegeleiding biedt ook een uitkomst voor u!

Met deze loopbaanbegeleiding bij Van Ede & Partners neemt u weer verantwoordelijkheid voor uw loopbaan. Onze persoonlijke programma’s zorgen ervoor dat u opnieuw ontdekt wat u werkelijk drijft en wat voor werkomgeving daar bij zou kunnen passen. Tijdens de loopbaanbegeleiding werkt u met een vaste consulent. Maar er is altijd ook de mogelijkheid om met andere consulenten en specialisten te praten. Mede hierdoor krijgt u weer een nieuwe kijk op uw talenten, kwaliteiten en ambities én uw inzetbaarheid. De vrijheid en de energie die dit oplevert, leiden tot resultaat, zo leert de ervaring. U pakt uw bestaande werk met hernieuwde energie en ambitie op. Of u kiest er weloverwogen voor om - vanuit een helder zelfbeeld en een reële kijk op uw mogelijkheden - elders nieuwe loopbaanwegen in te slaan.

Meer informatie

coaching

Coaching

U hebt een uitdagende positie bij een organisatie in verandering. De eisen die aan u worden gesteld zijn niet alleen hoog, ze veranderen ook met regelmaat. Er wordt veel van u verwacht. Zoals inspirerend leidinggeven. Collega’s ‘meekrijgen’. Helder communiceren. Strategisch vernuft. Via onze coaching trajecten bieden we u gerichte ondersteuning in uw professionele en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens een afgebakende periode werkt u samen met ons aan het beantwoorden van uw coachingsvragen.

Onze consulenten ondersteunen u bij het doorontwikkelen van vaardigheden en competenties die voor uw werk van belang zijn. Zeker zo belangrijk: ze helpen u om uw drijfveren en talenten te (her)kennen en te benutten. Zelfanalyse is en blijft de basis voor succesvol functioneren en presteren. Onze consulenten kunnen zich in uw situatie verplaatsen en hebben ruime ervaring met effectieve interventies. De ervaring leert dat coaching niet alleen tot betere prestaties leidt, maar ook tot meer voldoening in het werk en betere balans tussen werk en privé.

Meer informatie

programma-oudpolitici

Begeleiding oud-politici

“APPA”: Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Deze wet is een wet op basis waarvan aan afgetreden politieke ambtsdragers een uitkering wordt verstrekt. In deze wet is ook de sollicitatieplicht geïntroduceerd.

Deze sollicitatieplicht heeft geleid tot een zogenoemd “re-ïntegratierecht” voor afgetreden politieke ambtsdragers. Van Ede & Partners heeft de Europese aanbesteding daartoe samen met APG Service Partners gewonnen: wij bieden de afgetreden politieke ambtsdrager een op maat gesneden begeleiding aan.

Meer informatie

 

eigen onderneming

Eigen onderneming

Per jaar begeleidt Van Ede & Partners ongeveer 200 cliënten naar zelfstandig ondernemerschap (17 %  van het totaal aantal cliënten). Meestal wordt de keuze voor zelfstandig ondernemerschap gemaakt na de eerste fasen van een loopbaan- of outplacementtraject. U wordt dan verder begeleid door een Van Ede & Partners consulent met kennis en ervaring als zelfstandig ondernemer.

Meer informatie

 

transitievergoeding

Transitievergoeding

Het oogmerk van de transitievergoeding is dat de werknemer financieel wordt ondersteund bij de ‘transitie’ naar een nieuwe werkkring. Daarom kunnen kosten van een begeleidingstraject zoals outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching (maar ook scholing) in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Dit betekent in feite dat over dergelijke kosten geen belasting behoeft te worden betaald.

Meer informatie

Careers that matter

© Van Ede & Partners. All rights reserved.