Wie we zijn

Wie we zijn

Iedereen – jong en oud – wil van betekenis zijn in het leven. Je wil je inzetten voor zaken die er echt toe doen. Voor de organisatie waarvoor je werkt, maar ook voor de samenleving en voor je familie en vrienden. Voor een Career that Matters: een loopbaan die recht doet aan je talenten, kennis en ervaring, en die je plezier en voldoening geeft.

Careers that Matter

Doe ik de dingen die ik moet doen?
In een carrière kan van alles gebeuren, ook buiten je invloed om. De looptijd van politieke en bestuurlijke functies is vaak ongewis. De gedroomde manager kan opeens ongeschikt zijn nu het bedrijf een volgende fase ingaat. De professional kan zijn ambities soms niet langer binnen de eigen organisatie waarmaken. Het zijn cruciale kruispunten in een arbeidzaam leven. Momenten waarop zich sleutelvragen aandienen. Wat ik doe, doe ik goed. Maar: doe ik nog wel de dingen die ik moet doen?

Persoonlijke groei en ontwikkeling
Van Ede & Partners begeleidt mensen die het stuur van hun leven en van hun carrière (weer) in eigen handen willen nemen. Of het nu gaat om loopbaanbegeleiding, executive coaching of outplacement: we richten ons altijd op de hele mens, op persoonlijke groei en ontwikkeling. Wie zichzelf kent en weet wat echt belangrijk is, kan als geen ander de regie voeren over zijn leven en over zijn werk. Hoe groter dit zelfinzicht, hoe groter de kans dat je je talenten en kwaliteiten - doelgerichter dan ooit tevoren - gaat inzetten voor werk dat blijvend plezier en voldoening geeft. Zo ontstaan Careers that Matter!

Persoonlijke groei begint altijd met een reis naar binnen. Met de wil en het vermogen om te reflecteren op jezelf, op je persoonlijke groei en ontwikkeling. Wat drijft mij, wat geeft mij energie? Wat geeft betekenis aan mijn leven en aan mijn werk? Wat is mijn stip aan de horizon? Het zijn fundamentele, soms zelfs existentiële vragen. Maar ze zijn nodig. Want ze leiden uiteindelijk altijd tot bewuste inzet van de eigen vaardigheden en capaciteiten. Tot een (nieuwe) werkbestemming die echt past.

Echte voldoening, duurzaam resultaat
Een betekenisvolle carrière speelt zich niet alleen op zakelijk vlak af. Echte voldoening ontstaat pas als je op alle levensterreinen dingen doet die voor jou belangrijk zijn en als deze met elkaar in balans zijn. Als dat het geval is, komen de energie en – uiteindelijk - de nieuwe werkbestemming als vanzelf, zo leert de praktijk. Van Ede & Partners begeleidt je in dit proces van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Met duurzaam resultaat. Je krijgt een nieuw perspectief en hernieuwde energie.