Van Ede Foundation

Rechtvaardigheid en onbaatzuchtigheid zijn onlosmakelijk verbonden met het gedachtegoed van Van Ede & Partners. Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt op meerdere manieren vorm en inhoud. Via de Van Ede Foundation hebben we vele projecten gerealiseerd in de wereld van cultuur, muziek, arbeidsmarkt en onderwijs. Buiten de landsgrenzen focussen we op de strijd tegen kinderarbeid en de slechte omstandigheden waarin kinderen verkeren. Die ondersteuning is niet alleen financieel van aard, maar altijd ook op basis van persoonlijke betrokkenheid van de kant van onze consulenten en cliënten.

Corporate Social Responsibility

Van Ede & Partners ziet Corporate Social Responsibility (CSR) als een integrale visie op modern ondernemerschap, waarvan de kern is dat de organisatie in de hele keten van haar activiteiten toegevoegde waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

Onze CSR-partnerships vervloeien direct voort uit de missie van Van Ede & Partners. Het zit in de aard van ons werk. Wij willen de rechtvaardigheid in de samenleving bevorderen door de talenten, ambities en verlangens van onze cliënten en consulenten te verbinden met waardevolle en zinvolle vragen die in de maatschappij leven. In onze visie is talent grenzeloos. We kiezen onze consulenten mede op grond van hun actieve deelname aan het maatschappelijk leven. 

Samen met een aantal organisaties die zich voor de opvang en integratie en talentontwikkeling  van vluchtelingen in Nederland inzetten bundelen wij de krachten in ons CSR-partnerships. In dit partnership benutten we het talent van hoger opgeleide vluchtelingen en helpen we hen om hun bestemming op de arbeidsmarkt en in de Nederlandse samenleving te vinden. Tevens brengen we de noodzaak van noodhulp voor vluchtelingen in de regio onder de aandacht van een groter publiek, middels het netwerk van Van Ede & Partners.

Zowel Van Ede & Partners als haar CSR-partners zijn van mening dat vluchtelingen enorm gemotiveerd, talentvol en in het bezit zijn van doorzettingsvermogen. Wij benadrukken de toegevoegde waarde van vluchtelingen voor de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt.

Voor vragen met betrekking tot de CSR-Partnerships van Van Ede & Partners kunt u contact opnemen met Kaveh Pour via 06 46 76 78 90.

Van Ede & Partners begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen naar werk

 

VluchtelingenWerk Nederland
Met ingang van 2016 zijn Van Ede & Partners en VluchtelingenWerk Nederland een CSR partnership aangegaan om hoogopgeleide vluchtelingen te begeleiden naar werk.

Van Ede & Partners begeleidt de vluchtelingen zodat zij hun talenten en capaciteiten beter benutten. VWN matcht de vraag van werkgevers met het aanbod van talent van de vluchtelingen door samen te werken met werkgevers als Accenture en Manpower.                                              

  • Per jaar worden 60 cliënten van Van Ede & Partners als mentor gekoppeld aan 60 vluchtelingen om hen aan (taal) stages en/of vrijwilligerswerk te helpen.
  • 10 Vluchtelingen per jaar krijgen kosteloos een volwaardig begeleidingstraject (outplacement/loopbaanbegeleiding) van Van Ede & Partners om hun talent te ontwikkelen.
  • VWN en Van Ede & Partners ontwikkelen samen een methodiek om de vraag naar talent van werkgevers te matchen aan het aanbod van talent onder vluchtelingen

    Wilt u ook helpen? Dat kan! Voor een aantal vluchtelingen zoeken wij een 'match' met iemand in hun zoekrichting/gewenst beroep om een paar (vrijwillige) netwerkgesprekken te voeren en zodoende verder te komen in hun zoektocht naar werk. Klik hier voor de lijst.

 

 

UAF
Sinds 10 jaar begeleidt Van Ede & Partners in samenwerking met UAF 10 hoogopgeleide vluchtelingen per jaar naar werk.

 

 

 

Stichting Vluchteling
Ook met Stichting Vluchteling heeft Van Ede & Partners een CSR partnership om hoogopgeleide vluchtelingen te begeleiden.

Van Ede & Partners ondersteunt Stichting Vluchteling als volgt: 

  • Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten om de kennis van de vluchtelingenproblematiek in het netwerk van Van Ede & Partners te vergroten
  • Deelnemerswerving voor de ‘Nacht van de Vluchteling’ (www.nachtvandevluchteling.nl)
  • Organisatie van een fondsenwervende activiteit
  • Coachen van werknemers van Stichting Vluchteling om hun wervingskills te vergroten.

Kennismaken?

Zoek een vestiging bij u in de buurt en maak vrijblijvend een afspraak

Maak een afspraak

CAREERS THAT MATTER

© Van Ede & Partners. All rights reserved.