Ank Bijleveld-Schouten

In 2021, toen het kabinet al demissionair was, hield het ministerschap voor Ank Bijleveld toch nog eerder op dan verwacht. Het coachingtraject dat ze kreeg aangeboden, besloot ze te volgen bij Van Ede & Partners. Hier nam ze de rust om over haar volgende loopbaanstap na te denken.
Naam cliënt Ank Bijleveld-Schouten
Uitdaging Ik wilde de rust nemen om te kijken: bewust terugblikken op hetgeen ik tot dan toe allemaal had gedaan, waar sta ik en wat wil ik?
Oude functie Minister van Defensie
Nieuwe functie Voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden (onder andere)

Nadat ik mijn ontslag had ingediend, heb ik goed rondgekeken bij de re-integratiebureaus waaruit ik kon kiezen. In plaats van overhaast te focussen op een vervolgstap, neem je bij Van Ede & Partners echt de rust om grondig te onderzoeken: waar sta ik, wat zijn mijn drijfveren, waarden, etc. en wat wil ik doen?

Mij sprak aan om op een andere manier, onthecht bijna, naar mezelf te kijken. Als minister stond ik 24/7 ‘aan’, was ik altijd met werk bezig. Dan kom je daar niet aan toe. Daar kwam bij dat ik best even moest bijkomen na mijn aftreden en van hoe dat was gelopen.

Ik koos er bewust voor om dit traject in Amsterdam te volgen, niet in Twente of Den Haag. Ik heb altijd in de publieke sector gewerkt en wilde buiten mijn comfortzone treden. Dus toen er een dringend beroep op mij werd gedaan om waarnemend burgemeester in Almere te worden, aarzelde ik en heb ik dit  met mijn loopbaancoach besproken. Uiteindelijk heb ik  ja gezegd. Er lag een forse opgave in Almere, en ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik had in allerlei regio’s gewerkt, maar niet in de metropoolregio Amsterdam. Daar zag ik een mooie kans. Bovendien lagen er echte opdrachten waar mijn besluitvaardigheid goed bij paste.

Van waarnemend burgemeester zijn heb ik geleerd dat mijn hart niet bij waarnemen ligt.

De periode als waarnemend burgemeester was intensief. Ik heb er wel van geleerd dat mijn hart niet bij waarnemen ligt. Ik houd van samen met een team aan iets werken met een kop en een staart. Dat kan best in een tijdelijke functie, maar dan werk ik liever naar een doel, en maak de klus ook af. Betrokken samen met mensen daar ligt mijn hart

Mijn gesprekken met mijn loopbaancoach Christiaan liepen door tijdens mijn opdracht in Almere. Ik vond het nuttig om regelmatig een spiegel voorgehouden te krijgen: Wat wil je? Wat betekent waarde toevoegen voor jou? Hoe ervaar je dat? En hoe doe je dat dan?

In het begin van het traject heb ik een zelfanalyse geschreven over mijn levenservaringen. Dat gaf waardevolle inzichten. Uit de feedback die ik hiervoor heb opgehaald, kwam bijvoorbeeld naar voren dat ik iemand ben die het team centraal stelt. Dat ik daarin ook kijk welke talenten mensen hebben en hen daarin begeleid. Geen grote openbaring, wel goed om dat bevestigd te krijgen en na te denken over wat ik daarmee vervolgens wil doen. Coaching is nog steeds een optie!

Ik houd van samen met een team aan iets werken met een kop en een staart.

Ondertussen vervul ik weer verschillende functies. Onder andere in mijn eigen thuisregio als voorzitter van de Twente Board, waar we werken aan meer Bruto Twents geluk voor de samenleving. Ook ben ik begonnen als voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden, dat adviseert over koninklijke onderscheidingen. Ik heb altijd iets gehad met waardering voor mensen die goed doen in de samenleving. En ik word echt blij van alle aanvragen. In deze tijd van polarisering is het belangrijker dan ooit om die mensen in het zonnetje te zetten.

Mijn traject bij Van Ede & Partners is bijna afgerond en het heeft me veel gebracht. Het is nu oppassen dat mijn agenda niet te vol raakt. Ik houd graag tijd over voor familie, vrienden, en voor mijn ouders die allebei nog leven. Dat ik nog niet helemaal volgepland zit, is eigenlijk heerlijk. Over Bruto Twents geluk gesproken …

Ank Bijleveld - Van Ede & Partners

Neem contact met ons op
Christaan Bramer - Van Ede & Partners

Consulent

Christiaan Bramer

Ank wilde onderzoeken wat voor haar een passende volgende loopbaanstap was in haar huidige levensfase. Hoe ze daarbij betekenis kan geven aan haar waarden. Ik heb Ank ervaren als een betrokken en wijze vrouw, zeer bereid om de diepgang op te zoeken. Zo groeide haar bewustzijn van haar kracht en talenten en kon ze een nieuw profiel opstellen.
Meer lezen over Christiaan Bramer
Hoe waarden nog meer aandacht kunnen krijgen in de volgende loopbaanstappen.