“Talent kent geen grenzen en heeft geen kleur, maar talent maakt wel kleurrijk” - In gesprek met Kaveh Pour

“Talent kent geen grenzen en heeft geen kleur, maar talent maakt wel kleurrijk” - In gesprek met Kaveh Pour

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Kaveh Pour, consulent in de vestigingen Eindhoven en Maastricht.

Zorg dat je in verbinding blijft met jezelf en met jouw talenten. Dat maakt je anders en geeft je kleur. Maak er werk van om jouw talenten te leren kennen.’

Kaveh is een gedreven manager en coach met een grote passie voor ondernemen. Ruim 20 jaar ervaring op het gebied van talentontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap en ondernemerschap hebben hem veel gebracht en mede gemaakt tot de persoon die hij nu is. Kaveh heeft een achtergrond in Landbouw Engineering, Human Resource Management en Business School in Management, Organisatie en Verandering. Geïnspireerd door zijn Perzische achtergrond en zijn diverse werk- en levenservaringen heeft Kaveh een leiderschapsstijl ontwikkeld waarbij hij goed verschillen kan overbruggen en mensen en organisaties aan elkaar weet te binden. Sinds 2015 is hij verbonden aan Van Ede & Partners als consulent en trainer. Daarnaast werkt hij als Regiomanager bij Vluchtelingenwerk Zuid Nederland en is hij tevens jurylid van het Mensa Fonds Awards voor hoogbegaafdheid.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Kaveh: ‘Ik richt mij op talent- en leiderschapsontwikkeling, ondernemerschap,  mensenrechten en diversity & inclusion’. Deze thema’s vormen de rode draad gedurende mijn hele carrière. Het mooie is dat het gedachtegoed van Van Ede & Partners naadloos aansluit op waar ik in het leven voor sta. Van Ede & Partners is daarom voor mij de ‘place to be’!

‘Voor vele Van Ede & Partners cliënten is de zakelijke carrière een belangrijk onderdeel van het leven. Maar gaandeweg kunnen er fundamentele loopbaanvragen ontstaan of kan men het plezier in het werk verliezen. Wij begeleiden cliënten de bezieling in het werk en leven weer terug te vinden. Wij helpen onze cliënten om te (leren) reflecteren, vaak nadat zij dit lange tijd niet hebben gedaan of hier moeite mee hebben. Door het proces van zelfreflectie te faciliteren en inzicht te verschaffen in de eigen capaciteiten en talenten, is men beter in staat bewustere en duurzamere keuzes te maken wat betreft het verdere verloop van de carrière. Mede door mijn ervaring met leiderschaps- en talentontwikkeling hecht ik grote waarde aan het zo optimaal mogelijk benutten van iemands talenten en drijfveren. Wat wij doen vind ik dus heel relevant. Ik ervaar veel voldoening en plezier als ik zie wat wij voor onze cliënten kunnen betekenen en de mooie stappen die velen maken nadat wij met hen het proces zijn ingegaan.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Binnen van Ede & Partners ben ik consulent en begeleid ik cliënten gedurende hun traject om de eigen talenten en drijfveren in beeld te krijgen, deze beter te leren etaleren, om vervolgens te kunnen excelleren’. Daarnaast ben ik trainer, coach en mede-initiatiefnemer van de leergang ‘Ondernemerschap’. Deze leergang richt zich op cliënten die zelfstandig willen gaan ondernemen. Omdat ik jongeren een intrigerende en belangrijke doelgroep vind, heb ik onlangs samen met ons team een nieuw programma voor deze doelgroep ontwikkeld. ‘Young High Potentials’ is een initiatief voor jonge professionals met diverse achtergronden die door ons worden ondersteund om de regie op het leven, de carrière en studie (weer) in eigen handen te nemen. Verder houd ik mij ook nog bezig met de marketing en innovatie betreffende onze vestiging in Eindhoven.’

De zin van werk is bezig zijn met je passie, met waar je voor staat en waar je gelukkig van wordt.

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘Ik help mijn cliënten de luiken te openen en te ontdekken hoe en waar zij in het leven staan’. Door een vertrouwelijke dialoog te creëren laten we het verleden de revue passeren, alvorens we het vizier openzetten naar de toekomst. Ik adviseer meestal om breed te oriënteren op het leven en zich onbevangen open te stellen voor alle mogelijkheden. Ook ondersteun ik mijn cliënten in keuzes maken op basis van een goede balans tussen hoofd én hart. Soms laat ik mijn cliënten hun levensloop te tekenen vanaf de geboorte tot naar het punt waar zij zich nu bevinden en vervolgens naar hun stip op horizon. Ik noem dit de ‘curve van het leven’. Na dit proces van reflectie (en vaak ook acceptatie) is de cliënt beter in staat zich open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. Belangrijke kernvragen hierbij zijn: Wat wil ik uit het leven halen?  Maar ook: Wat is de stip op de horizon? En: hoe wil ik straks terugkijken op mijn leven en carrière? Ik stimuleer mijn cliënten daarom hierover na te denken en weloverwogen keuzes te maken over de weg naar die horizon toe.’

Wat betekent voor jou de zin van werk?

De zin van werk is bezig zijn met je passie, met waar je voor staat en waar je gelukkig van wordt. Voor mij zijn dat coachende leiderschapsrollen. Ik ben beïnvloed door de cultuur en filosofie uit de Perzische oudheid. Hier was het van belang dat je terugging naar jouw ware essentie - het gaat om jouw unieke zijn - en om vervolgens vanuit dit unieke bewustzijn je stappen te zetten. Ik zeg weleens: ‘talent kent geen grenzen en heeft geen kleur, maar talent maakt wel kleurrijk’. Het maakt ieder mens anders. Om met Carry van Bruggen te spreken: ‘Er is geen zijn dan anders zijn!’

Vertel eens een mooie cliëntervaring.

‘Mijn cliënt was erop gericht om weer in loondienst te gaan werken. Dit omdat hij vond dat het hem stabiliteit en inkomenszekerheid kon bieden. In het proces van reflecteren en het onderzoeken van de eigen capaciteiten en drijfveren ontstond bij deze cliënt een kanteling in zijn begeleidingstraject. Gaandeweg werd hij er zich namelijk van bewust dat hij de ruimte nodig had om zelf keuzes te kunnen maken en zelf de regie te voeren in hetgeen hij doet. Hij realiseerde zich meer en meer of loondienst hem wel de gewenste vrijheid kon geven die hij nodig heeft in zijn werk. Na verloop van tijd heeft hij de weloverwogen keuze gemaakt om toch voor het opzetten van een eigen bedrijf te gaan. Ik heb hem ondersteund met het starten van eigen bedrijf wat inmiddels heel goed loopt. Hij is erg gelukkig met de keuze die hij heeft gemaakt en voelt zich nu beter in balans en is bovenal meer zichzelf.’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Zorg dat je in verbinding blijft met jezelf en met jouw talenten. Dit maakt je uniek en geeft je kleur’.

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

'Succes betekent voor mij dat mijn cliënt door het traject met hart én hoofd bewuste keuzes heeft kunnen maken die leiden (of hebben geleid) tot een plek of bestemming waarvan men het gevoel heeft hier echt behoort te zijn. Daarbij vind ik het belangrijk dat dit een plek is waar hij of zij zingeving, plezier en succes ervaart.'

Tot slot: Heb jij een interessante boekentip?

'Ik lees graag het werk van de beroemde Perzische mysticus en dichter Rumi die in 1207 werd geboren. Het boek ‘Rumi Daglicht’ is een dagboek van spirituele leiding! Hij schrijft hier over het aardse leven maar ook over de cosmos en spiritualiteit. Je kunt het als een verhaal lezen maar ook elke dag een andere willekeurige bladzijde openslaan en lezen.'

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Kaveh Pour en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier.

Terug naar Interviews

Kaveh Pour

Is werkzaam bij: