Hoe kan Lisa de effectiviteit van de medewerkers vergroten?

Hoe kan Lisa de effectiviteit van de medewerkers vergroten?

Hoe kan Lisa de effectiviteit van de medewerkers vergroten?

Je bent nu CEO van NewHeath. Je hebt de medewerkers effectiever gemaakt in de relatie en processen met hun klanten. De business gaat goed, NewHeath rendeert goed, de aandeelhouders zijn tevreden. Maar jij ziet nog meer potentieel. Je hebt de visie, dat als medewerkers nog meer betrokken zijn bij hun werk, zij dan nog productiever en mede daardoor gelukkiger zullen zijn. Het kan nog beter… met en voor de medewerkers.

HR Manager Lisa

Je overlegt je visie met Lisa, je HR manager. Zij is heel sterk in de cijfermatige kant van het HR werk; arbeidsvoorwaarden, salarissen, targets, pensioenen, ziekteverzuim en retentie. Al deze parameters worden door haar goed gemanaged. Lisa is tevreden met haar werk aan de harde kant, maar is minder bedreven in de zachte kant van haar werk, het ontwikkelen van de medewerkers in hun werk. Samen met jou komt Lisa tot het inzicht dat als zij in staat zou zijn de ontwikkeling van de medewerkers van NewHeath te verbeteren er nog veel potentieel is om de effectiviteit van hen en daardoor het rendement van het bedrijf te vergroten. Win-win!

Een betrokken bedrijfscultuur leidt tot hogere effectiviteit van de medewerkers en dus beter rendement van het bedrijf.

HR Consulent John

Je reikt haar het idee aan om eens te gaan praten met jouw mentor John, consulent bij Van Ede & Partners. John was al behulpzaam in het Human Capital project, waardoor de medewerkers van Newheath nu effectiever naar klanten opereren. John heeft ervaring met het ontwikkelen van een effectieve bedrijfscultuur, waardoor de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk wordt verhoogd. Een betrokken bedrijfscultuur leidt tot hogere effectiviteit van de medewerkers en dus beter rendement van het bedrijf. Lisa praat met John en besluit samen met John een Engagement-project te gaan doen. Daarvoor volgt zij eerst een aantal trainingen bij Van Ede & Partners gericht op het vestigen van een effectieve bedrijfscultuur, het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid en het managen van de doorstroom van medewerkers.

Bedrijfscultuur

Moderne medewerkers willen graag werk doen wat ertoe doet en waar zij zich mee verbonden voelen. Zij willen bijdragen aan een doel waar zij achter staan. Dit kan worden bereikt door het formuleren van een duidelijke missie en een helder, uitdagend doel of toekomstambitie: de missie en visie van NewHeath. Ook moet het voor moderne medewerkers helder zijn dat zij zich kunnen vinden in hoe ‘het eraan toegaat’ binnen het bedrijf. Hoe gedraagt men zich, hoe is de sfeer, wat zijn de normen de waarden?

Betrokkenheid

Betrokken medewerkers zijn effectiever, productiever en gelukkiger. Betrokkenheid wordt gecreëerd door het structureel managen van vier processen: 1. Verbinding met de organisatie, met de leiding en met de collega’s onderling. 2. Heldere wederzijdse verwachtingen tussen leidinggevenden en hun medewerkers over rol, functie, doelen en toekomstperspectief. 3. Het gebruik maken van natuurlijk talent. De medewerkers zoveel mogelijk inzetten op hun sterke punten, werkzaamheden die zij leuk vinden en ook goed beheersen. 4. Het begeleiden van de groei van medewerkers passend bij hun eigen én de behoefte van het bedrijf. Dus met wederzijds voordeel. Het managen van deze vier processen vraagt om een dienende managementstijl.

Doorstroom

Niet iedere medewerker is altijd 100% gemotiveerd (WILLEN) en bezit over alle vaardigheden (KUNNEN) om zijn werk optimaal te kunnen doen. Van managers wordt dus verwacht dat zij hun medewerkers coachen in het WILLEN en KUNNEN. Ook dat vraagt om een dienende managementstijl. Motivatie en vaardigheden vragen om onderhoud door aandacht voor en ontwikkeling van de medewerker. Als een medewerker, ondanks dat onderhoud, niet meer gemotiveerd is en/of niet meer de vaardigheden beheerst voor zijn werk, dan is het tijd om constructief afscheid te nemen van deze medewerker. Doorstroom in een bedrijf is noodzakelijk om de motivatie en de vaardigheden van het collectieve human capital op peil te houden. In human capital moet worden geïnvesteerd middels persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s, dat is een managementverantwoordelijkheid.

Resultaat

Als een organisatie een effectieve bedrijfscultuur heeft met betrokken medewerkers, die graag willen én kunnen, dan zal een bedrijf optimaal functioneren. Dat levert rendement in business resultaten op én de permanente ontwikkeling van de medewerkers. Het leidt tot het verbeteren van business- én van human capital.

Van Ede & Partners begeleidt haar opdrachtgevers met de ontwikkeling hun bedrijf, door samen met opdrachtgevers te werken aan de kwaliteit van de medewerkers. Van Ede & Partners heeft verschillende oud-directeuren en business consultants in haar gelederen, die waardevolle adviezen kunnen geven. Wil je meer weten over wat wij voor jouw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met Van Ede & Partners voor een oriënterend gesprek met een van onze consulenten.

Andere interessante artikelen 

Welke carrière ambieer ik, hoe kan ik de arbeidsmarkt betreden?

Klik hier om te lezen

Hoe geeft Bob vorm aan het vervolg van zijn carrière?

Klik hier om te lezen

Hoe vervolgt Bob zijn carrière naar beste kunnen?

Klik hier om te lezen