A.F. (Tim) Arends

A.F. (Tim) Arends

Naast mijn activiteiten als consulent, ben ik actief als zelfstandig interimmanager. Het zijn altijd veranderingsprocessen die ik initieer en begeleid. Bewust zijn van – en zo nodig veranderen in – houding en gedrag zijn daarbij kernelementen om succesvol te zijn.

Ik optimaliseer bedrijfsprocessen door veranderingen te starten en professionals te begeleiden. Voor mij gaat het in eerste instantie om de mensen. Ik help om hun talenten te ontdekken en beter te benutten. Sneller, efficiënter en goedkoper zijn mijn doelstellingen. Ook de transparantie van de organisatie neem ik in mijn werkwijze onder de loep. Ik werk toe naar een heldere organisatiestructuur.

Mijn werk als consulent heeft veel overlap met mijn werk als interimmanager. Ook als consulent daag ik mensen uit om te groeien, laat ik hen kijken naar houding en gedrag (ook in hun omgeving) en help ik hen om situaties te analyseren, helder te zien en goed te ‘lezen’. Daarbij leer ik aan hen hoe zij hier zelf invloed op hebben, hoe zij de uitkomst meer naar hun hand kunnen zetten. Het resultaat van deze aanpak is een verhoogde persoonlijke effectiviteit en, mede daardoor, meer lol en minder stress. Mijn aanpak kenmerkt zich door humor, enthousiasme, empathie en respect. Ik begeleid vanuit praktische toepasbaarheid en een no-nonsense mentaliteit.