A.F. (Tim) Arends

Naast mijn activiteiten als consulent, ben ik actief als zelfstandig interimmanager. Het zijn altijd veranderingsprocessen die ik initieer en begeleid. Bewust zijn van – en zo nodig veranderen in – houding en gedrag zijn daarbij kernelementen om succesvol te zijn.

Ik optimaliseer bedrijfsprocessen door veranderingen te starten en professionals te begeleiden. Voor mij gaat het in eerste instantie om de mensen. Ik help om hun talenten te ontdekken en beter te benutten. Sneller, efficiënter en goedkoper zijn mijn doelstellingen. Ook de transparantie van de organisatie neem ik in mijn werkwijze onder de loep. Ik werk toe naar een heldere organisatiestructuur.

Mijn werk als consulent heeft veel overlap met mijn werk als interimmanager. Ook als consulent daag ik mensen uit om te groeien, laat ik hen kijken naar houding en gedrag (ook in hun omgeving) en help ik hen om situaties te analyseren, helder te zien en goed te ‘lezen’. Daarbij leer ik aan hen hoe zij hier zelf invloed op hebben, hoe zij de uitkomst meer naar hun hand kunnen zetten. Het resultaat van deze aanpak is een verhoogde persoonlijke effectiviteit en, mede daardoor, meer lol en minder stress. Mijn aanpak kenmerkt zich door humor, enthousiasme, empathie en respect. Ik begeleid vanuit praktische toepasbaarheid en een no-nonsense mentaliteit.

Blogs geschreven door Tim Arends

Tim Arends 171203 016 HR

A.F. (Tim) Arends

Is werkzaam bij:

Mail Tim Arends

Waar sta je?

Wil je snel een eerste beeld krijgen waar je staat in je carrière en wat je wensen, ambities en drijfveren zijn als het gaat om werk en werkkring? Van Ede & Partners heeft hiervoor een eenvoudige test ontwikkeld. De test bestaat uit 12 vragen, invullen kost maximaal 4 minuten. Je ontvangt direct na het invullen de uitslag. Hierbij drukken wij in een percentage uit in welke mate jouw behoeften bij de aanpak van Van Ede & Partners passen.

In 4 minuten weten waar je staat