“Jouw toekomst is al begonnen bij jouw afscheid, dus kijk vooruit’’ - In gesprek met Tim Arends

“Jouw toekomst is al begonnen bij jouw afscheid, dus kijk vooruit’’ - In gesprek met Tim Arends

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners een gesprek met Tim Arends, vestigingsdirecteur en consulent van de vestiging in Arnhem.

“Voor mij is succes als cliënten zich met overtuiging kunnen presenteren in een nieuwe setting.”

Tim studeerde rechten in Utrecht en volgde een management development programma aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is actief als zelfstandig interimmanager en veranderingsspecialist in zijn bedrijf Ardoko, waarvoor hij veranderingsprocessen initieert en begeleidt. Om hierin succesvol te zijn, werkt Tim aan het bewust zijn van - en zo nodig veranderen in - houding en gedrag. Hij optimaliseert bedrijfsprocessen door veranderingen te starten en professionals te begeleiden. Voor hem gaat het in eerste instantie om de mensen. Hij helpt hen om hun talenten te ontdekken en deze beter te benutten. Ook de transparantie van de organisatie neemt hij in zijn werkwijze onder de loep. Hij werkt toe naar een heldere organisatiestructuur. Sinds 2011 is Tim verbonden aan Van Ede & Partners in verschillende functies.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Tim: ‘Ik ben een ervaringsdeskundige als cliënt bij Van Ede & Partners. Ooit was ik bezig om een bedrijf over te nemen. Een lang gekoesterde wens. Ik had overeenstemming met de eigenaar zijn bedrijf over te nemen, maar deze man heeft zijn bedrijf zonder mijn medeweten aan een andere partij verkocht. Dat heeft mij diep geraakt en daardoor ben ik fysiek ziek geworden. Ik kan niet goed tegen oneerlijkheid.’

‘In die tijd kwam ik Paul van Haandel (destijds consulent van de vestiging Arnhem) tegen, die mij interesseerde voor het werk van Van Ede & Partners. Ik ben cliënt geworden en heb mij laten begeleiden in mijn zingevingsvraag. Ik kreeg een positief gevoel over de werkwijze en de diepgang van dit begeleidingstraject. Van Ede & Partners heeft aandacht voor zingeving. Dat spreekt mij aan. Mede hierdoor heb ik een keuze kunnen maken hoe ik wil leven en werken. Ik wil vrij leven, zonder handrem en zonder achterdocht.’

‘Op een gegeven moment werd ik gevraagd om consulent te worden in Arnhem en sindsdien combineer ik het vak van loopbaanconsulent met mijn bestaan als interimmanager en veranderingsspecialist. Ik vind het mooi om mensen te begeleiden in het maken van keuzes in hun werk en hun leven. Het is dankbaar om mensen weer op de been te zien komen, te zien opbloeien. De sleutel is altijd het gedrag van mensen. Van Ede & Partners doet veel goed werk in dit verband. Ik vind het mooi om onderdeel uit te maken van onze organisatie.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Binnen Van Ede & Partners vervul ik drie onderscheidende rollen. Allereerst ben ik consulent in Arnhem en begeleidt cliënten tijdens hun traject. Voor de Arnhemse vestiging ben ik ook vestigingsmanager en ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vestiging. Daarnaast ben ik lid van het dagelijks bestuur van Van Ede & Partners Groep en beheer de portefeuille financiën en ICT. In mijn verschillende rollen vind ik het fijn om met capabele mensen samen te werken, die ik graag ruimte en vrijheid geef. Ik ben rechtdoorzee en heb niet de behoefte om nadrukkelijk aanwezig te zijn.’

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘Mijn werk als consulent heeft veel overlap met mijn werk als interimmanager. Ook als consulent daag ik mensen uit om te groeien, laat ik hen kijken naar houding en gedrag en help ik hen om situaties te analyseren, helder te zien en goed te ‘lezen’. Daarbij leer ik aan hen hoe zij hier zelf invloed op hebben, hoe zij de uitkomst meer naar hun hand kunnen zetten. Het resultaat van deze aanpak is een verhoogde persoonlijke effectiviteit en, mede daardoor, meer lol en minder stress.’

‘Mijn aanpak kenmerkt zich door humor, enthousiasme, empathie en respect. Ik begeleid mijn cliënten vanuit praktische toepasbaarheid en een no-nonsense mentaliteit. Soms kan ik confronterend zijn in mijn begeleiding, als de situatie en/of de persoon daarom vraagt. Ik geef de cliënt terug wat ik hoor, wat ik zie, wat ik voel en wat dat met mij doet. Ik probeer scherp, kort en bondig te formuleren. Dat vraag ik ook van mijn cliënten. Ik werk marktgericht en heb veel aandacht voor het formuleren van hun aanbod naar de markt. Niet alleen inhoudelijk, maar ook taalkundig door hen te stimuleren kort en bondig te formuleren.’

Wat betekent voor jou de zin van werk?

‘Geen, want ik werk niet. Als ik het gevoel heb dat ik moet werken, dan is het niet meer leuk. Liever stel ik mensen vragen die hen helpen. Dat is voor mij geen werk. Ik ben nieuwsgierig naar en heb interesse in mensen. Ik stel vragen aan mensen omdat ik dat leuk vind. Dat is voor mij niet werken. Als het niet meer leuk is, dan stop ik ermee!’

Vertel eens een mooie cliëntervaring?

‘Ik heb van een ervaring met een cliënt geleerd, dat ‘The sky the limit is’. Deze cliënt is een deskundige op het gebied van genetica in de veehouderij en met de Landbouw Universiteit Wageningen als achtergrond. Hij kwam een vacature tegen als programmadirecteur bij de Bill & Belinda Gates Foundation. Na intensieve begeleiding en het doorlopen van een zwaar selectieproces is hij aangenomen en met zijn vrouw verhuisd naar Seattle om voor deze foundation armoedebestrijdingsprojecten te begeleiden in Azië en de Sub-Sahara. In deze rol combineert hij zijn wetenschappelijke kennis met praktisch, hands-on werk, door met schaarse middelen de juiste keuzes te maken. Een mooi proces om van de zijkant mee te maken … van Wageningen naar Seattle!’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Op het moment dat mensen zich bij ons oriënteren op een begeleidingstraject, dan zijn zij eigenlijk al weg uit hun vorige baan. Vaak zijn ze druk bezig met het onderhandelen over de wijze van hun afscheid en gaan soms een fase van rouwverwerking door. Ik stimuleer hen om goede advocaten voor hen te laten onderhandelen en hun huid zo duur mogelijk te laten verkopen. Ik laat hen beseffen dat hun toekomst al is begonnen bij hun afscheid, dat het dus verstandig is om vooruit te kijken. Om hun verleden achter te laten en zich voluit op hun toekomst te richten. Een uitdaging is om niet te blijven hangen in hun vorige baan.’

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Voor mij is succes als cliënten zich met overtuiging kunnen presenteren in een nieuwe setting. Dat zij in een sollicitatie evenwichtig in gesprek kunnen gaan met een potentiële werkgever. Ik oefen vaak gesprekken met mijn cliënten, want ik denk dat het goed is dat zij in controle zijn van het gesprek. Dat zij dit gesprek naar hun hand kunnen zetten. Om uit te vinden of deze baan hen goed past. Een baan waarmee zij tevreden zijn, die beantwoordt aan hun eisen en verlangens.’

Heb je een interessante boekentip voor een potentiële cliënt?

‘Niet zozeer een boek, maar wel een organisatie voor managers, directeuren en leidinggevenden: de Barry Wehmiller Corporation. In deze multinational heeft men de theorie van ‘Truly Human Leadership’, ontwikkeld; hoe je met elkaar moet omgaan. Hun grondgedachte is dat iedereen van waarde is en een bijdrage kan leveren. Dus, te waarderen wat een ander kan én wil doen. De menselijke maat is het uitgangspunt van interactie met de ander. Wil je daarover meer weten? Ga dan naar: www.barrywehmiller.com. Hun motto is: ‘We’re building a better world’, daarin kan ik mijzelf graag vinden!’

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Tim en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier

 

Terug naar Interviews

Tim Arends

Is werkzaam bij: