"Mensen in hun recht zetten" - In gesprek met Sakira Lanting

"Mensen in hun recht zetten" - In gesprek met Sakira Lanting

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Sakira Lanting, psycholoog van de vestiging in Eindhoven en Maastricht.

Mensen helpen met zelfvertrouwen te laten zijn wie ze zijn en hen te stimuleren om zelf de regie te nemen. Uiteindelijk heeft de cliënt het zelf te doen.

Sakira studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt sinds 1985 als psycholoog binnen verschillende organisaties en werkgebieden van de psychologie. Sakira heeft een ruime ervaring in het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, arbeid gerelateerde problematiek en coaching. Zij werkt bij Van Ede & Partners, in de GGZ als GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) en eerstelijnspsycholoog (NIP). Verder is Sakira mindfulness trainer (lid VMBN) en EMDR-therapeut (lid EMDR-vereniging). Zowel in haar werk in de GGZ als bij Van Ede & Partners ligt haar focus op ontwikkeling, bewustwording en verbinding. Sinds 2005 is zij verbonden aan Van Ede & Partners bij de vestiging in Maastricht en sinds 2014 ook in Eindhoven.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Sakira: ‘Mijn verbondenheid met Van Ede & Partners is eigenlijk vanuit mijn innerlijke behoefte gedreven. Dat heeft te maken met de grondslag van Van Ede & Partners. Daarin herken ik mijzelf. Van Ede & Partners is een organisatie waar ik niet hoef te vechten over hoe ik in het leven sta. Dat is in andere organisaties wel eens anders. Het gaat bij Van Ede & Partners over de diepe verbondenheid van de mens met het leven. Zo leef ik zelf ook. Het gaat over de essentie van het leven die niet is weg te denken, een natuurlijke plek van zijn. Ieder mens heeft zijn eigen natuurlijke plek en zijn eigen rol in het leven, waartoe de mens op de aarde is. Dat geeft ook verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Dat gaat echt ergens over en dat heeft zin.

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Ik ben psycholoog en bestudeer de zelfanalyse van mijn cliënten. Daar hebben we dan een aantal gesprekken over, met name als er mentale zaken spelen. Ik ben heel loyaal naar mijn cliënten en kan goed kijken en zien. Ik fungeer als een soort mentale tweede vrouw, een integere barometer en sparringpartner. Ik heb veel aandacht voor mijn cliënten door heel goed te luisteren. Kan scherp en confronterend zijn, maar ben altijd op zoek naar zingeving, de betekenis van het leven. In Van Ede-taal: om mijn cliënten hun ware talenten te laten ontdekken. Dat maak ik op een liefdevolle manier helder voor mijn cliënten.’

Wat typeert jouw aanpak als psycholoog?

Zowel in mijn werk in de GGZ als bij Van Ede & Partners ligt mijn focus op ontwikkeling, bewustwording en verbinding. Ik help mensen aansluiting te vinden bij zichzelf. Leven vanuit je innerlijke bron geeft ruimte, kracht en creativiteit. In mijn werkwijze staat het werkelijk luisteren centraal. Als mens kun je je eigen leven richting geven, en jezelf waardevol vinden. Ook zelf ben ik steeds in ontwikkeling, sta open voor beweging en verandering. Het leven is een continu proces waarin wordt gevraagd om aanwezig te zijn, onze plek te nemen, en ons aandeel te geven aan anderen en de wereld. Ik werk niet protocollair, niet volgens een stappenplan. Ik luister en ga af op mijn intuïtie, op wat zich aandient, in beelden, in woorden, in kleuren en in ervaringen. Die zitten vaak verborgen in levensverhalen.’ 

Wat betekent voor jou de zin van werk?

Je bent op aarde om iets te doen. Om leuke dingen te doen. Ik vind mijn vak als psycholoog heel leuk, maar ik zou ook wel graag musicus of rechter willen zijn. Ik vind het mooi om mensen in ‘hun recht’ te zetten. Het gaat erom dat mensen zelfvertrouwen hebben, dat ze zichzelf okay vinden en dat ze hun plaats vinden om te zijn wie ze zijn en te doen wat ze graag willen doen. Dat ze zichzelf gunnen hun natuurlijke rol te vervullen. Maar ook, dat ze ook liefdevol naar zichzelf zijn, dat ze aardig voor zichzelf zijn.’

Vertel eens een mooie cliëntervaring?

‘Een van mijn eerste cliënten kwam ik weer eens tegen. Deze zei mij dat hij mijn rapportage nog steeds bewaard heeft en er af en toe nog eens in kijkt. Dat maakt hem blij, want dat geeft hem het gevoel gezien te worden, erkenning te krijgen voor wie hij is. Deze informatie gebruikt hij als steun bij de keuzes die hij maakt. Het blijkt voor hem belangrijk te zijn dat hij door mij gezien werd. Dat is voor mij super om te horen.’

’Een andere cliënt, lid van de Raad van Bestuur, heeft bij mij haar kwetsbaarheden leren zien en daar ook mee leren omgaan. Dat hielp haar om verder te groeien in haar werk, in haar leven.’

‘En, ook een cliënt, die uit een technische omgeving kwam en een winkel in allerlei spulletjes is begonnen. Die is heel anders naar zichzelf gaan kijken en daardoor iets anders gaan doen. Dat gaf haar heel veel vertrouwen, overtuiging en plezier.’

‘En nog één: een cliënt die de hakken in het zand zette, ze wist het allemaal wel. Ze wilde een ideëel project gaan doen, maar miste context en structuur. Die heb ik toen aan haar jasje getrokken en met de voetjes op de vloer gebracht. Dat gebeurt soms ook wel eens en die aanpak heeft haar juist geholpen.’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Heb het vertrouwen om de tijd te nemen, om jouw eigen tempo te lopen. Om bij je innerlijke bron te komen en aangesloten te zijn op jezelf. Daarvoor is angst een slechte raadgever. Heb het vertrouwen om in het hier en nu jouw pad te lopen. Om te gaan doen wat je te doen hebt. Dat vraagt ook dat je jouw eigen verantwoordelijkheid neemt, de regie neemt. Je hebt het uiteindelijk zelf te doen.’

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

Er valt nu een hele mooie stilte… Sakira: ‘Succes in mijn werk is als mensen zich heler, voller voelen, dat ze zichzelf vinden. Dat het klopt. Ja, daar gaat het over!’

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Sakira en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier

 

Terug naar Interviews

Sakira Lanting

Is werkzaam bij: