"Ik ben een schatgraver" - In gesprek met Marion Bruggen

"Ik ben een schatgraver" - In gesprek met Marion Bruggen

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Marion Bruggen, consulent van de vestiging in Groningen.

Om iets kostbaars te ontdekken in een mens. Om tevoorschijn te brengen wat er in die mens verborgen zit.

Marion studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is zingevingscoach, inspirator, trainer, supervisor, theoloog en auteur van boeken over zingeving en spiritualiteit. Zingeving, veerkracht en geloofwaardig leiderschap zijn terugkerende thema´s in haar werk. Verder is Marion als pastoraal supervisor werkzaam bij het Doopsgezind Seminarium. Zij traint predikanten en verzorgt de Permanente Educatie. Daarnaast begeleidt zij teams en intervisiegroepen in de zorgsector. Zij heeft een eigen bedrijf onder de naam Brug Coaching & Supervisie. Sinds 2015 is zij verbonden aan Van Ede & Partners. Daar gaat Marion met de cliënt op zoek naar diens innerlijke drijfveren, waarden en onderscheidende kracht. Zij onderzoekt hoe je de weg vrijmaakt om jezelf te kunnen leiden van werk naar bestemming.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Marion: ‘Ik ben geïnteresseerd in zingevingsvraagstukken. Wat beweegt mensen? Wat heeft voor hen betekenis? Waartoe voelt een mens zich geroepen? Dat soort vragen. Ik was predikant en kwam via via Cees Harmsen tegen, toenmalig vestigingsmanager van Van Ede & Partners in Groningen. Hij sprak met mij over de manier waarop Van Ede & Partners loopbaanbegeleiding vormgeeft. Dat gaat veel dieper dan ik vermoedde en Van Ede & Partners bleek een goede plek voor mij te zijn om mijn eigen horizon te verbreden. Binnen Van Ede & Partners is er ruimte en aandacht voor de zingevingsvragen van de cliënt, dat spreekt mij zeer aan. Ik voel mij enorm op mijn plaats, met name door de aandacht voor de professionele en persoonlijke groei van cliënten verbonden met zingeving.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Ik ben consulent en ik heb ook een psychologische taak doordat ik veel zelfanalyses met cliënten bespreek. Daarnaast heb ik bijzondere aandacht voor de positie van krachtige, inspirerende vrouwen. Wij organiseren in de vestiging Groningen een netwerk rondom vrouwelijk leiderschap. Trainingen die ik geef gaan over Wendbaar Leiderschap, Leiderschap vanuit passie en storytelling. Ook stimuleer ik de inzet van kunst in ons werk door het organiseren van bezoeken aan musea zoals de Fundatie. Kunst stimuleert je verbeeldingskracht en maakt je wereld ruimer. Die mindset helpt cliënten om meerdere toekomstscenario’s te onderzoeken als het gaat over de volgende stap in hun loopbaan.’

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘Als loopbaancoach werk ik vanuit een door methodiek gestuurde kennis met creativiteit, intuïtie, verbeeldingskracht en compassie. Mijn eigen bezieling en inspiratie worden gevoed door teksten van o.a. de joodse wijsgeer Martin Buber. Hij gaat ervanuit dat in ieder mens iets kostbaars te vinden is. Dat te vinden is de opdracht, maar daar houdt het niet mee op. Want het bij jezelf beginnen betekent niet dat je daar ook moet ophouden. Uiteindelijk gaat het om de vraag: Wat heb jij met jouw talenten bij te dragen aan een groter geheel? Daar zul je je bestemming vinden.’

‘Ook werk ik met het gedachtegoed van Rabbijn Friedman. Hij is een systeemdenker. Een leider kan zich in een systeem of organisatie onvrij voelen omdat hij of zij te afhankelijk is van de bevestiging en erkenning van anderen. Dan word je een speelbal van de verwachtingen van anderen. Durf een tegenover te zijn en jezelf te onderscheiden. Probeer niet angstig aanwezig te zijn in het systeem dan kun je je vrijer verbinden met anderen. Ik stimuleer leiders om de vrijheid in zichzelf groter te maken en toch in verbinding te blijven.’

Wat betekent voor jou de zin van werk?

‘Ik ben geboeid door de levensverhalen van mensen en nieuwsgierig naar wat mensen drijft. Ik probeer als het ware ‘iemand tevoorschijn te luisteren’, wie is dat nou die daar tegenover mij zit? Luisteren om iets kostbaars te ontdekken in een mens. Ik noem dat ‘schatgraven’. Om tevoorschijn te brengen wat er in die mens verborgen zit. Dat werk geeft mij energie. Dat is zinvol werk.’

Vertel eens een mooie cliëntervaring?

‘Ik heb een advocaat begeleid die de overstap wilde maken naar de rechterlijke macht. Een zware procedure volgde. We hebben gefocust op zijn drijfveren. Waar wil jij je sterk voor maken en waar heb jij je voor ingezet in je professionele leven en vrije tijd? Er borrelden allerlei verhalen op. Die hebben we uitgewerkt en geoefend en door ze  te vertellen maakte hij opnieuw verbinding met waar hij in geloofde en maatschappelijk aan bij wilde dragen. Zijn authentieke presentatie overtuigde de sollicitatiecommissie en hij kreeg de baan die hij ambieerde.’

‘Een andere cliënt ontdekte tijdens zijn traject bij Van Ede & Partners dat hij uitstekend functioneert in een uitdagende en complexe omgeving. Hij beschreef zichzelf als een Tarzan die zich in een jungle in zijn element voelt. Hoe geweldig is het dat deze cliënt zijn talent nu kan inzetten in de jungle van het Groningse aardbevingsdossier. Daar heeft hij een passende bestemming gevonden.’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Ken je eigen triggers, weet waar je gevoelig voor bent. Durf jezelf te vertrouwen om in jouw leven ontdekkend op reis te gaan. Durf jouw eigen mogelijkheden te onderzoeken. Ga een beetje nieuwsgierig met jezelf om. Dat vraagt onderzoek naar jezelf.’

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Succes is voor mij als cliënten op hun bestemming terecht komen, als zij vanuit hun talenten een bijdrage kunnen leveren. Authentiek en echt, dat wil zeggen van binnenuit. Dat zij het gevoel hebben dat zij op de juiste plek zitten. Waar zij tot hun recht komen, doordat zij intrinsiek gemotiveerd zijn.’

Heb je een interessante boekentip voor een potentiële client?

‘De weg van de mens’ van Martin Buber. Hij legt je uit dat je bij jezelf moet beginnen door zelfonderzoek en reflectie maar niet bij jezelf moet eindigen. Mens waar ben je? Waar sta je voor? Als je dat weet dan kan je verbinding aangaan met andere mensen en bijdragen aan een groter geheel.’

‘Een ander mooi boek is ‘De herinnerde soldaat’ van de Groningse auteur Anjet Daanje. Deze roman gaat over het begrip identiteit. Een soldaat komt via omwegen weer thuis in een nieuw leven. Hij mist identiteit omdat hij van zijn oude leven niets meer weet. Hij moet zich zien te redden in de nieuwe wereld zonder het houvast van het verleden. Hoe ga je om met je verleden is een vraag die in onze begeleidingstrajecten aan de orde komt. Wat neem je mee en wat laat je los.'

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Marion en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier

Terug naar Interviews

Marion Bruggen

Is werkzaam bij: