"Een leven lang ontwikkelen door continu te leren"

"Een leven lang ontwikkelen door continu te leren"

Maaike doorliep een gevarieerde loopbaan in de media-, cultuur- en goede doelensector. Haar motto is: een leven lang leren. Voor Maaike is leven continu ontwikkelen.

In haar jonge jaren studeerde zij jeugdmaatschappelijk werk aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Na haar bachelorsdiploma ontwikkelde zij haar carrière in de wereld van communicatie, als redacteur bij diverse televisieredacties, als communicatie coördinator bij BZZTôH Publishers en bij D’ARTS, een kunsthistorisch advies- en organisatiebureau. Aansluitend werkte ze 20 jaar als hoofd fondsenwerving en communicatie voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Van communicatie professional tot loopbaanpsycholoog

Naast haar werk als communicatie professional ontwikkelde Maaike zich ook als psycholoog en loopbaanadviseur. In 2016 studeert zij af aan de Open Universiteit Nederland als psycholoog. Na haar afstuderen switcht Maaike van communicatie professional naar fulltime psycholoog en gaat werken voor Professionals in NAH als begeleider van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Inmiddels werkt zij als bedrijfspsycholoog en verzuimspecialist voor de Arbodienst Richting. Nadat Maaike in het kader van haar masterthesis bij Van Ede & Partners een onderzoek naar loopbaanbegeleiding deed en een meetinstrument hiervoor ontwikkelde, verbond zij zich in 2018 aan de Amsterdamse Van Ede & Partners vestiging als psycholoog en consulent. 

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Maaike: ‘In mijn stageperiode bij Van Ede & Partners heb ik de organisatie van binnenuit leren kennen en waarderen. Van Ede & Partners is de oudste organisatie op haar gebied met vestigingen in heel Nederland. Het is geen traditioneel loopbaanbureau, want zij combineert een down-to-earth aanpak met spiritualiteit. Ik vind het gedachtegoed van Van Ede & Partners heel mooi, met name het idee van ‘the universe is friendly’. De meeste collega’s werken vanuit hun eigen professionele carrière en kunde, dat geeft een hele bijzondere dynamiek. Daarnaast is het een genoegen te werken in de mooi verzorgde panden van Van Ede & Partners, zoals in Amsterdam in het Olympisch Stadion. De wereld van Van Ede & Partners sluit inhoudelijk mooi aan op mijn persoonlijke missie: ‘Gezond en gelukkig aan het werk’. Ik begeleid mensen graag bij het maken van hun keuzen in hun loopbaan om meer voldoening te vinden. Dat is wat ik kan doen bij Van Ede & Partners.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Ik heb verschillende rollen. Ik fungeer als psycholoog, als consulent en als trainer. Als psycholoog voer ik gesprekken met sommige cliënten aan het begin van hun traject. Als consulent vind ik het ook interessant om jongere cliënten in de leeftijdsgroep van 25-45 jaar te begeleiden. Voorheen ontstond de loopbaanvraag veelal bij mensen in de 45plus leeftijdsgroep. Tegenwoordig ontstaat deze vraag vaak bij mensen al in het begin van hun carrière. De jongere generatie is gewend aan allerlei mogelijkheden en hebben vaak studies gedaan, waarvan het niet altijd duidelijk is wat je er mee kunt doen. En als ze dan een keuze hebben gemaakt komt vaak al snel de vraag: ‘Is dit het nou? En hoe nu verder’. Als loopbaancoach vind ik het mooi om deze vragen samen met twintig- en dertig-jarigen te onderzoeken bijvoorbeeld via ons Young Professionals traject. Daarnaast verzorg ik een workshop op het gebied van jobmarketing, waarbij mijn communicatie-ervaring, zoals profilering, storytelling, relatiebeheer en netwerken goed van pas komt en geef ik de campagne-training.’

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘Tijdens mijn studie psychologie specialiseerde ik me in loopbaaneigenschappen zoals persoonlijk ondernemerschap en duurzame inzetbaarheid en bestudeerde ik het effect van loopbaanbegeleiding. Deze kennis neem ik mee in mijn werk met mijn cliënten. Als consulent werk ik pragmatisch vanuit de leervraag van de cliënt. Doorgaans volg ik heel zuiver het mooie proces van de tulp. Ik beschouw dat als de kern van ons werk. Goed observerend en luisterend ga ik met mijn cliënten op zoek naar hun verhaal. Wat willen zij nou echt, wat is hun profiel? Ik stimuleer mijn cliënten de regie over hun eigen leven en loopbaan te nemen.  Ik werk doelgericht en heb een scherp oog voor de realiteit van de arbeidsmarkt. Ik help mijn cliënten om helder en onderscheidend hun aanbod te communiceren in hun eigen woorden en niet te vervallen in containerbegrippen. Via hun cv maar ook op social media zoals op LinkedIn.’

Maaike Nilissen - Van Ede & Partners

Wat betekent voor jou de zin van werk?

‘Ik ben nieuwsgierig en leergierig en geloof in een leven waarin ik mijzelf ontwikkel door continu te leren. Dat kan ik doen door in contact te zijn met mensen. Dat kan door te werken met collega’s en cliënten. Ik hou ervan om mensen beter te leren kennen, om met hen een verbinding aan te gaan. Ik houd ervan mensen te ontmoeten en vertrouwen te geven, te observeren en naar hen te luisteren. Dan zie ik mensen open en rustig worden en zich meer op hun gemak voelen. Dat ervaar ik als zinnig werk.’

Vertel eens een mooie cliëntervaring.

‘Een jonge vrouw. Zij kreeg een outplacementtraject door haar voormalige werkgever aangeboden. Zij was gespannen toen ik haar voor het eerst ontmoette en ze zag op tegen ons eerste gesprek. Ze deed zelfs ademhalingsoefeningen voordat ze met mij ging spreken. Haar vooropleiding paste niet bij de ICT-sector waarin zij wilde blijven werken. Ik voerde diverse gesprekken met haar en samen stelden we haar cv en haar LinkedIn profiel zodanig op, dat ze geschikt bleek voor de ICT-sector. Ook liet ik haar aanbevelingen van haar vorige werkgever en collega’s op LinkedIn plaatsen. Ze vond al vrij snel weer een nieuwe baan. Ze belde mij en vroeg mij of zij een aanbeveling voor mij mocht schrijven. Zo blij was ze met haar nieuwe baan. Zij is één van die mooie pareltjes in ons werk.’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Vul je LinkedIn profiel volledig in, dus ook met aanbevelingen uit vorige banen. Dat is essentieel om jouw aanbod professioneel en onderscheidend over te brengen. Zie jouw LinkedIn-profiel als jouw persoonlijke website. En, wees mentaal ook wendbaar. Wees altijd voorbereid op een volgende stap in jouw loopbaan. Kijk ook om je heen, wees sensitief voor wat er speelt op jouw vakgebied en op de arbeidsmarkt.’

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Succes is voor mij als ik erin slaag om cliënten zelfinzicht te laten opdoen. Inzicht in hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat ze zich bewust zijn van hun waarden en hun drijfveren. Zodat er een goede match ontstaat met hun werk.’

Tot slot: Heb je een interessante boekentip?

‘Twee boeken. ‘De filosofie van een weergaloos leven’ door Lammert Kamphuis. Hij schrijft over het gedachtengoed van filosofen in normale mensentaal en vertaalt dat naar waar we in ons leven nu tegen aan lopen. Zo laat hij zien dat de Griekse filosofie, alhoewel al heel oud, nog steeds relevant is in onze moderne tijd. Ook ‘Ons feilbare denken’ van Daniel Kahneman, psycholoog en Nobelprijswinnaar, is een mooi boek. Hij schrijft over onze denkpatronen, en de werking van ons snelle en langzame denksysteem. Het snelle denksysteem neemt het vaak over van het langzame, maar juist als het ingewikkeld wordt moet je het langzame denksysteem gebruiken om denkfouten te vermijden’.

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Maaike en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier. 

Terug naar Interviews

Maaike Nillesen

Is werkzaam bij: