Het Goede Gesprek over Geluk

Het Goede Gesprek over Geluk

Het Goede Gesprek over Geluk

In januari heeft Van Ede & Partners in Den Haag een online sessie georganiseerd over het thema ‘Geluk’.

Een thema dat vele mensen bezig houdt. Zeker in deze bijzondere tijd, waarin wij allen een groot gedeelte van onze vrijheid moeten inleveren om het coronavirus onder controle te krijgen. Zal het vaccin ons de weg wijzen naar het hervinden van onze vrijheid en van ons geluk?

Wat is de betekenis van Geluk? 
Tijdens deze onlinesessie spraken twee consulenten en vier (oud) cliënten over geluk. Vanuit verschillende perspectieven en op verschillende manieren gaven zij inzicht in hun gedachten over het thema geluk. Zij vertelden hun levenservaringen, hun inzichten en vergezichten. Over wat geluk voor hen betekent. Wat geeft hen geluk? Is ongeluk soms ook het beging van geluk? En, wat is dan ongeluk? Geluk kunnen we ook bekijken in de betekenis van “lukken” en “gelukken”, iets realiseren, van de wens iets wezenlijk tot stand te brengen. Door onze talenten in te zetten en deze tot volle wasdom te laten komen en zo bij te dragen aan het grotere geheel van een betere samenleving. Dat geeft ons voldoening. Ik noem dat ook wel: “immaterieel inkomen”. Dat maakt ons gelukkig.

Gedachtewisseling
Vanuit verschillende perspectieven gaven de consulenten en (oud) cliënten inzicht in hun gedachten over het thema geluk. Over de invloed van werk en gezondheid op hun geluk. Over de betekenis van muziek, de natuur en gedichten op hun geluk. Deze beschouwingen leverden een boeiende, leerzame gedachtewisseling op.

Artikelenserie
Om de inzichten van deze gedachtewisseling verder te verspreiden zullen wij in de komende weken een aantal artikelen over het thema Geluk publiceren, waarin deze inzichten op het thema geluk zullen worden belicht. In willekeurige volgorde:

  • Rogier Huffnagel over “Filosofie en geluk”
  • Barry Kolenaar over “Geluk is vergeven”
  • Freek ten Herkel van onze workshop “Geluk in vieren”
  • Wim de Bundel (cliënt) over “Geven is leven”
  • Tanja Merkelbach (cliënt) over “Bergen geluk”
  • Olaf Croon (oud-cliënt) over “Muzikaal geluk”

Het Goede Gesprek
In deze onwerkelijke tijden helpt het om met elkaar het goede gesprek te hebben. Oor te hebben voor elkaars zorgen en ideeën. Mocht je behoefte hebben aan zo’n gesprek dan zijn wij er voor je. Onze coaches zijn graag bereid geheel belangeloos met je het gesprek aan te gaan en met je te reflecteren.

Huib Bartels, Directeur Van Ede & Partners in Den Haag
Den Haag, 9 februari 2021