Vrij en Gelukkig! Overwegingen voor een licht leven

Vrij en Gelukkig! Overwegingen voor een licht leven

In de artikelenserie over het thema Geluk vandaag een bijdrage van Rogier Huffnagel, filosoof en consulent bij Van Ede & Partners in Den Haag.


Vrij en gelukkig leven is mijn verlangen. Mijn verlangen richt zich op dingen in de wereld die ik wil hebben of omstandigheden waaraan ik wil dat mijn leven voldoet. Mijn leven lang ben ik bezig dingen te vergaren of mijn omstandigheden te verbeteren, in de hoop hiermee een gemis op te vullen en in de toekomst gelukkig en vrij te worden. Alles wat ik vergaar en alle omstandigheden die ik creëer veranderen en zijn daarmee tijdelijk. Als ik mijn geluk en vrijheid hiervan laat afhangen zijn deze ook tijdelijk.

Mijn leven is mijn bestaan en dat beleef ik door mijn ervaringen. Mijn ervaringen beginnen bij mijn zintuiglijke waarnemingen, die ontstaan door het richten van mijn aandacht op de wereld. Mijn wereld krijgt betekenis door de verklaring van mijn zintuiglijke waarnemingen door mijn denken.

Mijn denken bestaat uit gedachten óver iets en beoogt mijn waarnemingen te ordenen en van betekenis te voorzien. Hierdoor kom ik tot een overtuiging. Vanuit een overtuiging kom ik tot handelen. Door te handelen wandel ik door het leven. Hierdoor word ik bewust. Door bewust te zijn ervaar ik. In mijn ervaren ontvouwt zich mijn werkelijkheid. In mijn steeds veranderende werkelijkheid ontmoet ik mijzelf. In mijzelf ervaar ik mijn langzaam veranderende lichaam, mijn voorbij snellende gedachten en mijn wisselende gevoel, waarmee ik mij allemaal identificeer.

In mijn zoektocht naar wie ik ben, zoek ik het onveranderlijke in mij. Ik héb een lichaam, héb gedachten en héb gevoel, maar ben ze niet. De wereld heeft een beeld van mij als persoon, maar dat ben ik niet. Ik heb een beeld van mijzelf, maar dat vorm ik met mijn denken. De vraag is wie ik ben los van mijn denken, dus zonder verklaring of betekenis. Op zoek naar mijzelf, ben ik geneigd mijzelf als object te benaderen, maar ik ben geen object dat waargenomen kan worden met mijn zintuigen. Ik ben subject, degene die ziet.

Mijn zoeken naar mijzelf ligt besloten in mijn denken, waarmee ik mijzelf verklaar. Als ik stop met zoeken naar mijzelf, verklaar ik mijzelf niet langer met mijn denken en word ik helder en stil. Als ik stil ben, word ik nog niet aangeraakt door mijn denken. Niet aangeraakt door mijn denken, blijft mijn ervaren over. In mijn ervaren ben ik altijd in het hier en nu. In mijn ervaren ontstaat mijn wereld en is alles in mij.

Als alles in mij is, creëer ik mijn wereld en mijn leven als afspiegeling van mijzelf. Ik creëer mijn leven door gehoor te geven aan mijn inspiratie. Mijn inspiratie voedt mijn verbeelding. Mijn verbeelding is wat mij drijft. Wat mij drijft geeft richting aan mijn denken, voelen en willen, die elkaar beïnvloeden. Wat ik denk creëert mijn overtuigingen. Mijn overtuigingen geven richting aan de inzet van mijn talenten. Mijn talenten zijn mijn instrumenten om te handelen. Mijn handelen creëert mijn gedrag. Met mijn gedrag toon ik mij in de wereld. In de wereld ben ik altijd in wisselwerking met de ander. In de wisselwerking met de ander wordt mijn gedrag weerspiegeld en word ik teruggeworpen op mijzelf. Hierdoor leer en ontwikkel ik en vind ik mijzelf. Altijd al vrij, speel ik het spel van het innemen van mijn rol in de wereld. Met het innemen van mijn rol geef ik betekenis aan mijn ervaringen in mijn leven. Door betekenis te geven aan mijn ervaringen in mijn leven krijgt mijn leven zin en bepaal ik zelf of ik vrij ben en gelukkig.

Mijn vrijheid en geluk ontsluiten liefde van binnenuit. Liefde bén ik, in overvloed. In mijn overvloed ligt mijn vermogen om te delen en dat raakt nooit op. In mijn overvloed kan ik mijn cirkel van aandacht uitbreiden en me verbinden. In mijn overvloed kan ik mijn leven creëren en vervullen. Vrij en gelukkig leven is mijn verlangen, maar bovenal de uiting van mijn bestaan. Door hoe ik mijn aandacht richt voel mij niet langer afgescheiden, maar licht en vredig, alles is in mij, ik ben mijn bron!

Het Goede Gesprek

In deze onwerkelijke tijden helpt het om met elkaar het goede gesprek te hebben. Oor te hebben voor elkaars zorgen en ideeën. Mocht je behoefte hebben aan zo’n gesprek dan zijn wij er voor je. Onze coaches zijn graag bereid geheel belangeloos met je het gesprek aan te gaan en met je te reflecteren.

Ik creëer mijn leven door gehoor te geven aan mijn inspiratie. Mijn inspiratie voedt mijn verbeelding. Mijn verbeelding is wat mij drijft. Wat mij drijft geeft richting aan mijn denken, voelen en willen, die elkaar beïnvloeden.

Rogier Huffnagel