Geluk is vergeven – Barry Kolenaar

Geluk is vergeven – Barry Kolenaar

In de artikelenserie over het thema Geluk spreken wij vandaag met Barry Kolenaar.

Het ongeluk

Barry Kolenaar is hoofd-hals oncologisch chirurg in het Medisch spectrum Twente. Hij is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw vier lieve kinderen. Op een kwade dag wordt hij in Boekelo op een verkeerspunt frontaal aangereden met groot lichamelijk en geestelijk leed tot gevolg. Een verbrijzeld been, afgescheurde spieren en hersenletsel werpen hem lichamelijk terug. Als gevolg hiervan is zijn geheugen beperkt en kan hij nauwelijks nog lezen, laat staan fatsoenlijk lopen. Hij heeft het gevoel alsof hij levenslang heeft. Barry kan zijn beroep niet meer uitvoeren.

De vergiffenis

In de rechtszaal leest zijn vrouw zijn indrukwekkende slachtofferverklaring voor. Barry kan dat zelf niet op dat moment. Na deze verklaring richt hij zich met moeite op en zegt tegen de dader: ’Het kan niet meer door corona, maar ik had u de hand willen schudden en zeggen: ‘We moeten verder, er zijn geen winnaars hier, ik vergeef u’.” De geëmotioneerde dader heeft op dat moment hierop even geen antwoord, zo verbouwereerd was hij!

Wat was voor jou de overweging om hem te vergeven?
Barry: ‘Kijk, mijn gedachte is dat de dader ook weer verder moet met zijn leven. Door hem te vergeven wordt het ongeluk, dat hij veroorzaakte, voltooid verleden tijd. Voor hem, maar ook voor mij. Door hem te vergeven kon ik ook zelf een streep trekken onder het verleden. Nu kan ik ook weer doorgaan.’

Het ongeluk bracht jouw zicht op nieuw geluk?
‘Ik heb geaccepteerd dat wat is, is. Van daaruit wil ik verder gaan met mijn leven. Niet alleen in mijn zakelijke leven, maar juist ook in mijn privéleven. Als chirurg overheersen de uren in het ziekenhuis en was ik vaak niet thuis. Ik heb vele verjaardagen van mijn vier kinderen gemist. Twee weken na mijn ongeluk was één van mijn beide dochters jarig en kon ik haar verjaardag meevieren. Dat gaf mij een enorm gevoel van geluk en energie over verder te gaan met mijn leven, om de draad weer op te pakken.’
‘Ik ben nu in de gelegenheid om mijn vrouw en kinderen dagelijks bij te staan in hun leven. Ik kan er nu echt voor hen zijn. Ik hoor er nu bij. Ben daadwerkelijk een deelnemend onderdeel van ons gezin geworden. Dat is nieuw voor mij, want ik was er navenant niet of nooit. Ik was altijd aan het werk. Deze nieuwe rol geeft mij enorm veel energie en voldoening.’

Wat heeft de begeleiding door Van Ede & Partners je tot nu toe gebracht?

‘Via mijn arbeidsdeskundige begeleiding ben ik in contact gekomen met Huib Bartels. Door het schrijven van mijn zelfanalyse en de gesprekken met hem en Rogier Huffnagel ben ik weer op gang aan het komen. Dat proces heeft expliciet gemaakt wat er voor mij in petto is. Ik zie het weer, ik heb weer zicht op wat er voor mij kan zijn en ik begin een gevoel te ontwikkelen wat ik in mijn verdere leven wil gaan doen. Het vlammetje begint aan te wakkeren.’

Ik begin het gevoel te ontwikkelen wat ik in mijn verdere leven wil gaan doen. Het vlammetje begint te wakkeren.

Je kunt geen chirurg meer zijn, wat ga je nu doen?

‘Ik ga eerst nog de Masterclass persoonlijk en professioneel leiderschap van Rogier Huffnagel volgen. Feit is dat ik mijn werk als chirurg niet meer kan uitoefenen. Dat is op zich heel verdrietig, maar opent zicht op andere activiteiten. Ik heb nog geen masterplan, maar mijn initiële gedachten gaan uit om het thema ‘iets betekenen voor mensen die nergens om gevraagd hebben’ te gaan onderzoeken.’

Gerechtelijk deskundige
‘Ik ben weet ik nu, een aanhanger van de stoïcijnse levensfilosofie en wil graag mensen helpen door hen vragen te stellen en goed naar hen te luisteren. Vooralsnog ga ik dat doen door een onafhankelijke rol te spelen in rechtsprocessen in het medisch vakgebied. Ik ben medicus en heb geen kennis van het recht. Ik ga de cursus ‘gerechtelijk deskundige’ volgen om het recht te begrijpen, zodat ik mijn medische kennis en luistervaardigheden kan inzetten om mensen te helpen. Alleen al van dat idee krijg ik weer energie, dat is een fijn gevoel. Voor mij een startpunt van een nieuwe carrière.’

SCEN-arts
‘Daarnaast word ik SCEN-arts. Om terminale patiënten en hun huisartsen bij te staan in hun verzoek tot uitvoering van euthanasie. Door goed naar hun verhaal te luisteren kan ik patiënten en collega’s ten dienste zijn in die moeilijke, laatste fase van het leven. Dat is hard, maar ook zacht werk. Ik toets het verzoek voor euthanasie aan de wet, dat is een zakelijke, harde afweging. Maar zacht zijn de prachtige gesprekken die ik met deze patiënten mag voeren op dit bijzonder intens, fragiel en kwetsbare moment in het leven van deze andere mens.

Door ongeluk zicht op geluk
‘Door mijn empathisch vermogen en luistervaardigheden kan ik een mooie bijdrage leveren in de toekomst. Op deze manier kan ik mijn thema ‘iets voor anderen betekenen die nergens om gevraagd hebben’ in de praktijk brengen. Ik zie daarnaar uit. Door het ongeluk heb ik zicht op nieuw geluk.’

Op basis van jouw ervaringen in jouw leven, wat zou jij de lezers van dit interview willen meegeven?

‘Ik heb veel geleerd van de lessen uit een publicatie van het Centrum voor Vredesethiek geschreven door Roger Burggrave. De titel van zijn artikel is: ‘Geen zand erover – vereffenen, vergeven en verzoenen (*). Door het lezen van dit artikel ben ik tot de overtuiging gekomen dat de daad van vergeving goed is voor de dader én het slachtoffer. Beiden kunnen na de vergeving weer verder met hun leven. Tot slot zou ik graag het onderstaande uiterst kracht gevende gedicht van Jules Deelder willen opdragen aan de lezers van dit interview.’

VOOR ARI
Lieve Ari
Wees niet bang
De wereld is rond
en dat istie al lang
De mensen zijn goed
De mensen zijn slecht
Maar ze gaan allen
dezelfde weg
Hoe langer je leeft
Hoe korter het duurt
Je komt uit het water
en gaat door het vuur
Daarom lieve Ari
Wees niet bang
De wereld draait rond
En dat doettie nog lang

Het Goede Gesprek

In deze onwerkelijke tijden helpt het om met elkaar het goede gesprek te hebben. Oor te hebben voor elkaars zorgen en ideeën. Mocht je behoefte hebben aan zo’n gesprek dan zijn wij er voor je. Onze coaches zijn graag bereid geheel belangeloos met je het gesprek aan te gaan en met je te reflecteren.

(*) ‘Geen zand erover – Vereffenen, vergeven en verzoenen’ treft u aan in de bijlage. Klik hier!