drs. V.M. (Victorine) Koningsberger

drs. V.M. (Victorine) Koningsberger

Na een jarenlange en veelzijdige loopbaan in het culturele veld heb ik in 2012 een oude liefde opgepakt: het ondersteunen en begeleiden van mensen. Beide liefdes komen voort uit mijn belangrijkste drijfveer: het realiseren van schoonheid. Schoonheid die ertoe doet!

Ik begeleid mensen bij een (hernieuwde) kennismaking met hun kernwaarden en talenten en help ze om die vorm te geven en actief uit te dragen op een authentieke manier. Mijn stijl kenmerkt zich door oprechte betrokkenheid, een scherpe analytische blik en het aanzetten tot creatief denken. Mijn motto is ‘de kortste weg naar de toekomst loopt via het verleden’. Ik houd ervan met cliënten te reflecteren op het verleden, op basis daarvan oude patronen open te breken en zo ruimte te maken voor ontwikkeling en voor nieuwe perspectieven. Ik zet de ander aan om zelf de regie te houden en actief de eigen toekomst vorm te geven.                               

Mijn culturele achtergrond maakt dat ik een goed ontwikkeld oog heb voor zowel de verbale als de non-verbale aspecten van hoe de ander zich naar buiten presenteert. Ik noem mezelf het liefst gesprekspartner. Een gesprekspartner die nieuwsgierig is naar de ander, die bevraagt, samen in- en uitzoomt, die uitdaagt en steunt. Dit alles in een sfeer die wisselt tussen ernst en lichtheid. Het geeft mij enorme voldoening wanneer bij een cliënt ‘de lichtjes in de ogen aangaan’, wanneer nieuwe betekenisvolle inzichten leiden tot een groter zelfvertrouwen en toekomstgerichte energie.

Is werkzaam bij: