Oplossingsgericht coach, verbinder, energiegever, stimulator, creatief, gaat uit van ieders eigen kracht.

Op mijn 18e koos ik voor een studie rechten. Als ik destijds geweten had wat ik nu weet van mijzelf, was ik (organisatie)-psychologie gaan studeren. Toch heb ik jarenlang met plezier gewerkt als (oplossingsgericht) jurist en (coachend) manager bij diverse overheden. Op mijn 42e besloot ik het roer om te gooien om te gaan werken aan mijn talenten als coach en organisatie-adviseur.

Ik begeleid en coach mensen in hun verdere persoonlijke ontwikkeling. Wat is op dit moment belangrijk in je leven en in je werk? Wat zijn je persoonlijke kwaliteiten en drijfveren? Wat wil jij? Ik ben er van overtuigd dat er een moment komt in je leven, waarop het goed is opnieuw stil te staan bij eigen drijfveren en de dingen die jij belangrijk vindt. Probeer zingevingsvragen te koppelen aan je verdere loopbaan, om je volledig te kunnen ontplooien en plezier in je werk te hebben.
Ik ben zeer goed op de hoogte van het reilen en zeilen bij de overheid. Mijn stijl is te zoeken naar een oplossing. Niet teveel terugkijken en uitdiepen. Maar samen zoeken en constateren en dan keuzes maken en actie ondernemen. Neem de regie op je eigen loopbaan! Belangrijke waarden voor mij zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Humor in mijn werk is voor mij absoluut onmisbaar.