E.L.H. (Egbert) Brons

E.L.H. (Egbert) Brons

Weten wat je wilt bereiken en dat vervolgens ook realiseren. Dat is mijn vakgebied, een gebied dat spiritualiteit en zakelijkheid verbindt. Ik ben ooit begonnen in het internationale zakelijke bedrijfsleven en heb vervolgens ruime ervaring opgebouwd bij veel verschillende organisaties en eigen ondernemingen. Inmiddels ben ik meer dan 15 jaar actief als coach en veranderaar.

Zonder verbinding geen coaching en geen verandering. Oprechte aandacht voor de persoon die wordt gecoacht vormt voor mij de basis voor die verbinding. Vanzelfsprekend neem ik de nodige levenservaring mee in het coachtraject. Ik kan laten zien welke resultaten ik bereikt heb en heb een ‘trackrecord’ opgebouwd bij veel verschillende mensen en organisaties.

Vanuit een integraal beeld formuleren we samen dat wat jij wilt bereiken. De richting en rode draad leggen we vast, samen blijven we open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Ik stel vragen en kom met voorstellen voor oefeningen die tot verandering kunnen leiden. Ik herken patronen of onderliggende opvattingen die van invloed zijn op het huidige gedrag en benoem waar het daadwerkelijk over gaat. De oplossing ligt vaak onder de zichtbare oppervlakte. Ik spreek uit wat ik denk en voel. Open en eerlijk. Wat ik bied is het bewandelen van andere wegen en kijken met een andere blik om tot antwoorden en oplossingen te komen.

Is werkzaam bij: