“Vanuit verbeelding in beweging komen en de toekomst naar je toe halen” - In gesprek met Margreet van Dongen

“Vanuit verbeelding in beweging komen en de toekomst naar je toe halen” - In gesprek met Margreet van Dongen

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners vandaag een gesprek met Margreet van Dongen, consulent van de vestiging in Rotterdam.

‘Ik denk dat het een vraag aan ieder mens is om bij te dragen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te nemen. Het leveren van een zinvolle bijdrage en je daarin gezien voelen is ook tegelijkertijd een groot verlangen van de mens.’

Margreet studeerde bedrijfs- en sociaal economisch recht in Utrecht. Na haar studie is in haar bancaire periode haar eigen tocht naar de essentie en bedoeling van mensen en organisaties gestart. Door het volgen van opleidingen in menselijke ontwikkeling (o.m. NLP, systemisch werk bij Phoenix, beeldend werken, conflicthantering en ITIP) werd zij zich bewust van haar verlangen naar congruentie, harmonie, de maat der dingen en om van betekenis te zijn. Na haar carrière in de zakelijke dienstverlening, heeft zij diverse bedrijven opgericht, waaronder Kracht, Kunst en Keuze, een bureau voor visieontwikkeling, coaching en training. Margreet is tevens moderator en mentor bij Comenius Leergangen voor leiderschap, is verbonden aan het centrum voor systemisch leiderschap en geeft workshops met de titel; ‘ kunst als bondgenoot’. Naast haar zakelijke bezigheden is Margreet kunstenaar; beeldhouwer en kunstschilder. Zij heeft een nieuwsgierige instelling, is analytisch en oorspronkelijk denkend én heeft een Rotterdamse mentaliteit. Sinds 2008 is Margreet verbonden aan Van Ede & Partners. Eerst in Zeist, nu in Rotterdam als consulent en trainer. Daarnaast is zij voorzitter van de Van Ede & Partners Foundation.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Margreet: ‘Mijn drive gaat over vormgeving. Van organisaties, van concepten, van mensen, van ruimtes, van beelden, van steden. Daar sluit ook mijn beeldhouwen en schilderen bij aan. Het gaat altijd over de kloppende vorm vinden waardoor iets of iemand tot vermogen komt. Dat past ook naadloos bij waar Van Ede & Partners voor staat.’

‘Het vormgeven van je eigen leven vanuit een bewustwording over je eigen talenten. Tot bloei komen door je talenten in de wereld te zetten, daarmee te ondernemen en aan te laten sluiten bij een behoefte die er is. Ik geloof oprecht dat op deze manier de wereld een beetje beter en mooier wordt. Dat is mijn beweegreden om bij Van Ede & Partners te werken.’

‘Ik wilde al op mijn 24ste jaar bij Van Ede & Partners werken toen ik daar een groepstraject kwam doen. Hans Leewens (een van de oprichters van Van Ede & Partners), die ik kende via de School voor Praktische Filosofie, gaf mij aan dat levenservaring een noodzakelijke voorwaarde is om consulent te zijn bij Van Ede & Partners aangezien wij zelf instrument zijn in het werk. Jaren later was het dan zo ver en raakte ik via een introductie aan de organisatie verbonden.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Als consulent begeleid ik cliënten in Rotterdam, waar ik ook maat ben. Daarnaast ben ik trainer van de profieltraining en voorzitter van de Van Ede & Partners Foundation. In die laatste rol hou ik toezicht namens de aandeelhouder, instigeren we het MVO-beleid en hebben we een rol om de grondgedachten van de organisatie levend te houden. Ook ben ik betrokken bij de Leergang voor nieuwe collega’s en regel ik in Rotterdam Ons Ambacht. Dat is een interne scholing waardoor wij onszelf professioneel blijven ontwikkelen. Net als de intervisie die wij met elkaar hebben. Een combinatie dus van inhoudelijke en bestuurlijke werkzaamheden op lokaal en landelijk niveau.

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘Ik werk analytisch én praktisch. Ik ben gericht op het zo snel mogelijk vinden van de essentie - waar gaat het hier werkelijk over - en dat vormgeven in concrete stappen. Wat is er dan nodig om op weg te gaan?  Toveren is wat dat betreft een mooi woord. Omdat de mens , veel meer dan we soms beseffen,  invloed heeft op waar het naartoe zou kunnen gaan. Dus, de toekomst naar je toe laten komen. Zoals dat bij ‘design thinking’ gebruikt wordt. Dat kunnen wij voor onze eigen levens ook meer doen. Als je een verbeelding hebt van de toekomst, dan kan je stappen gaan zetten om die richting op te gaan. Ook al is het dan nog varen in de mist of meanderen door een moeras, omdat er geen gebaand pad is en er consequenties te overwegen zijn. Een duidelijke gerichtheid, een goed uitgewerkte intentie, helpt om die verbeelding van de toekomst werkelijkheid te laten worden. Het blijkt dat dit al duizenden jaren zo werkt. Het begint met een ver - beeld van de toekomst. Mijn rol is dan het bevragen van die gerichtheid op consistentie en helderheid. Daarnaast geef ik bekrachtiging en vertrouwen.

‘Doordat ik beeldhouw en schilder, gebruik ik kunst soms ook in mijn werk. Bijvoorbeeld een kunstwerk als ingang of symbool voor een vraag of thema wat onderzoek vraagt. Vaak levert dat mooie inzichten op door de verdiepende en vernieuwende manier van kijken. Een droom van mij is om met cliënten in een atelier te gaan beeldhouwen. Steenhouwen als ingang voor het proces. Een mooie praktische manier om inzicht te krijgen in wat er speelt. Of om als cliënt een stap te zetten in de verbeelding van de toekomst’

Wat betekent voor jou de zin van werk?

Dat is vrij utopisch. Ik denk dat het een vraag is aan ieder mens om iets bij te dragen aan de samenleving of de omgeving waarin zij wonen. Om verantwoordelijkheid te nemen. Het leveren van een zinvolle bijdrage is tegelijkertijd ook een groot verlangen van de mens. Een universeel verlangen van menszijn om gezien te worden in de bijdrage die je levert. In werk kan je dat ontzettend goed tot uiting laten komen.’

Vertel eens een mooie cliëntervaring?

‘Een cliënt die in een leidinggevende positie “gegroeid” was op een Hogeschool, merkte dat hij vast zat. Vast in een rol die hem niet tot bloei bracht, vast in een systeem en vast in denkbeelden en angsten over verlies. Het duurde best een tijd, maar uiteindelijk kwam er ruimte om stappen te zetten. Vanuit zijn oorspronkelijke gedrevenheid voor ontwikkeling en leren ontwikkelde hij een thema waar hij netwerkend steeds meer van af kwam te weten. Hij kwam erachter dat de gesprekken in de markt daardoor ook vloeiender gingen en dat door die positieve ervaringen zijn energie weer toenam. Hij ging meer open. Dat was merkbaar in zijn gesprekken, zijn kleding en zijn manier van contact maken. Inspirerend om dat te mogen volgen van dichtbij. Uiteindelijk vond hij zijn plek in een combinatie van lesgeven en een eigen bedrijf in nieuwe leermethodes. 

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Zeker. Ik denk dat het heel behulpzaam is om jezelf toe te laten het even niet te weten. Leegte op te zoeken en zelfs te koesteren. Omdat in die leegte de vonk en de inspiratie kan komen om nieuwe mogelijkheden te verkennen en zo de potentiestroom op gang te brengen. Dat gebeurt niet in de waan van de dag. Daarvoor moet je plek maken en tijd nemen. En voorts denk ik, dat het verstandig is goed voor jezelf te zorgen. Een combinatie dus van ruimte maken om inspiratie op te doen en ouderwetse zelfzorg: rust, reinheid en regelmaat. Ga naar buiten, de natuur in. Ga kunst bekijken, andere gesprekken voeren. Goed slapen en goed eten. Toewijding aan jezelf en de weg die je loopt. Het komt niet uit de lucht vallen. Wees een liefdevolle discipel van je eigen pad. In huis hebben wij overigens het gezegde; de cliënt ben je zelf. Ik hoor hier ook weer een aansporing aan mezelf in.’ 

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Als ik leven en energie zie in de ogen van een cliënt. En, als ik hem of haar in beweging zie komen vanuit een nieuwe bewustwording. Ik geloof erin dat het gaan van de weg al de bestemming in zich draagt. De belofte om tot vervulling te komen. Dat is het toveren.’

Tot slot: Heb jij een interessante boekentip?

‘Het goede leven en de vrije markt, van Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk.  Ik zou ons als mensheid willen toewensen dat we de wereld een beetje mooier maken. Het boek stelt de vraag wat nou werkelijk het goede leven is. Dat we economisch anders gaan kijken om dat goede leven vorm te geven. Opnieuw kijken naar wat van waarde is en dat meewegen. Dat we dus afstappen van bestaande groeimodellen. Groei is voor mij ook bijvoorbeeld bewustwording en bewustzijn, niet altijd maar materieel méér.’

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Margreet en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier.

Terug naar Interviews

Margreet van Dongen

Is werkzaam bij: