"Jezelf kennen en daarnaar handelen” – In gesprek met Jan Maarten Bosch

"Jezelf kennen en daarnaar handelen” – In gesprek met Jan Maarten Bosch

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Jan Maarten Bosch, consulent van de vestiging in Den Haag.

Ik ben ervan overtuigd, dat de meeste cliënten het eigenlijk zelf wel weten, maar soms is het een beetje verstopt geraakt, is het een beetje naar de achtergrond verdwenen. Is er letterlijk een wolk voor de zon verschenen en is het even niet meer zo duidelijk. Het is dan tijd om het gesprek aan te gaan en vragen te stellen.

Jan Maarten legde met zijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen de basis voor een diverse loopbaan in de B2B wereld van chemie, materialen en farmacie. Hij heeft gewoond en gewerkt in Azië, Noord en Zuid Amerika en Europa. Hij was actief in verschillende rollen; managing director, commercieel management, finance, management development en strategieontwikkeling. Een allround business leader, die sinds enkele jaren zijn talent inzet voor zijn business consultancy unBusual. Daarnaast is hij verbonden aan Van Ede & Partners als consulent.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Jan Maarten: Iedereen doet ertoe en bij Van Ede & Partners kun je een bijdrage leveren om mensen er (weer) toe te laten doen, om hen een stukje verder te helpen door een stuk van de weg met hen mee te lopen. Ik ben zeer geïnteresseerd in het unieke verhaal van cliënten en vindt het een voorrecht cliënten te mogen begeleiden in het proces om zichzelf te herkennen en te erkennen. Ik leer er bovendien dagelijks van. Mijn drijfveer is om mensen te laten inzien dat zij ertoe doen, dat zij unieke talenten hebben en weer mee gaan doen.

Willen, kunnen, durven én doen

Dat talent, dat noem ik ook wel: willen, kunnen en durven. Dat is een onderdeel van hun DNA, dat is er, in henzelf. Ik beschouw het mijn taak om cliënten zichzelf weer te laten ontdekken. Wat willen ze, wat kunnen ze en wat durven ze? En, niet onbelangrijk, wat gaan ze er mee doen? Ik leef en werk vanuit de overtuiging dat iedereen zichzelf best (her)kent, maar dit wellicht even niet expliciet kan maken, of zich afvraagt hoe één en ander past bij nieuwe omstandigheden of nieuwe bestemming.

Mensen eerst

Mijn keuze voor DSM was er een voor B2B, in de veronderstelling dat ik, naast collega’s, ook met klanten veel 1-op-1 zou kunnen werken, een relatie aangaan. Voor elk persoon, individueel te bekijken wat zij willen, kunnen, durven … en doen. Achteraf kijkend heb ik altijd mijn mensen centraal gesteld. Zij waren voor mij belangrijker dan het product wat we verkochten, of de markt waarin we werkten. De begeleiding van mensen bij hun (persoonlijke) ontwikkeling is daarbij voor mij altijd belangrijk geweest. Ik ben bij DSM ook verantwoordelijk geweest voor management development, daarvoor word je niet toevallig gevraagd. Kennelijk zat het werken met mensen in mijn bloed. Bij Van Ede & Partners is dat nu mijn hoofdrol geworden.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners?

Ik ben consulent van individuele cliënten en begeleid hen in het hele traject. Van de weg naar binnen tot en met de weg naar buiten. Van herkenning naar erkenning. Ik ben ook trainer van groepen in de campagnefase. In deze fase train ik cliënten hun aanbod naar de markt goed te kunnen uitdragen. Ik stimuleer hen naar buiten te gaan, om na de reflectiefase in actie te komen. Om te gaan netwerken, met mensen te gaan praten, om uit te zoeken bij welke vraag hun aanbod past.

Tussen droom en realiteit ligt ergens de juiste weg

Als marketeer bij DSM dachten wij vanuit de markt (outside > in), maar ook vanuit onszelf (inside > out). Ik realiseer me dat we dat bij Van Ede & Partners ook doen. Ik vind het belangrijk om een koppeling te maken tussen de vraag, de behoefte in de markt, en het aanbod van de cliënt. Dat aanbod zit meestal in een balans tussen droom, wat wil ik en realiteit, wat is (nu) mogelijk. Die balans vinden, en daarmee in grote of kleine stappen op weg naar die droom, beschouw ik als de juiste weg.

Internationale rol in internationaal netwerk

Ik vertegenwoordig Van Ede & Partners ook in een internationaal gezelschap van soortgelijke bureaus en zit sinds kort in het bestuur ervan. Wij willen vakinhoudelijk van elkaar leren en ondernemen ook gezamenlijk commerciële activiteiten. Onze cliënten kunnen dus over een wereldwijd internationaal netwerk beschikken, als zij deze behoefte hebben.

Wat typeert jouw aanpak in jouw rol als consulent?

Ik ben optimistisch van aard en geloof oprecht in de stroom van de rivier als beeld voor een positieve levenshouding dat er altijd wel een oplossing komt voor ieder probleem. Heb vertrouwen.

De stroom van de rivier

‘Er was eens een rivier die door de woestijn meandert. De zon doet zijn werk en verdampt de rivier. Tot wanhoop van de rivier zelf die per se naar de zee wil. De damp worden druppels en komen op een goed moment ergens uit de lucht vallen en vormen weer een nieuwe rivier.’

Het is zaak dat de cliënt de stroom van zijn rivier volgt. Hij kan af en toe best een dammetje maken om de stroom een zetje naar links of rechts te geven, maar de cliënt doet er goed aan de hoofdstroom (zijn willen, kunnen en durven) te laten voor wat de rivier wil. De cliënt hoeft niet aan de hoofdstroom te komen, maar zich laten verrassen waar deze naartoe leidt. Eventueel als damp dus. Ik zie de metafoor van de stroom van de rivier als de weg die de cliënt aflegt naar zijn nieuwe bestemming.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Een cliënt heeft een enorme deuk opgelopen door zijn ontslag. Hij is qua karakter niet erg assertief, geen haantje de voorste. Weg is zijn zelfvertrouwen. Hij zit in een diep dal. Ik begeleid deze cliënt door te proberen zijn situatie goed te begrijpen, ik vraag veel, we praten veel. Daardoor gaat hij ‘het’ ook begrijpen en zijn nieuwe situatie leren accepteren. In feite weet mijn cliënt precies wat er aan de hand is, maar is zijn zicht op de werkelijkheid wat verstopt achter een grote wolk. Door hem vragen te stellen, hem te begrijpen en bepaalde zaken op te merken, die hij zelf nog niet heeft gezien, klimt mijn cliënt uit zijn dal en maakt de gaandeweg omslag naar What’s next. Je ziet zijn zelfvertrouwen gaandeweg terugkomen.  Gaandeweg, stap-voor-stap, voorbeeld-na-voorbeeld, reactie-na-reactie. De cliënt gaat op weg naar zijn nieuwe bestemming, nadat hij weer zicht heeft op zichzelf. Hij vindt een mooie baan, in  zijn oude vak als CFO, maar nu in een andere branche.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Mijn opa zei mij vroeger altijd: ‘Jezelf kennen en daarnaar handelen’. Ik heb dan ook twee tips die te maken hebben met de weg naar binnen én de weg naar buiten.

Ik gun het de cliënt om zijn zelfanalyse zorgvuldig te schrijven, niet af te raffelen. Neem de tijd om jezelf (weer) te leren kennen. Ook als je haast hebt, juist als je haast hebt. Bij jezelf stil te staan, het willen en kunnen te bekijken. Reflectie geeft inzicht. Beloon jezelf met dat inzicht. Kortom, besteed tijd aan het jezelf leren kennen.

Dat brengt mij op mijn tweede tip: daarnaar te handelen. Neem jezelf mee en ga op pad. Ga erop uit. Ga netwerken. Blijf niet thuis zitten, maar ga in gesprek met mensen uit je netwerk. Ga jezelf oriënteren, stel vragen en toets je reflectie en andere ideeën die je hebt. Kom in de actiemodus. Cliënten die in actie komen vinden doorgaans hun nieuwe bestemming.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

Die grote grijns op het gezicht van mijn cliënt die zijn bestemming heeft gevonden. Dat is wel een crowning moment! Het gaat natuurlijk wel om het resultaat. Maar succes is ook wat ik van mijn cliënt heb kunnen leren, van zijn of haar levenspad, de tegenwind en manier om hiermee om te gaan. Het is een voorrecht dit werk te mogen doen.

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wilt u meer weten over Jan Maarten Bosch en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

Terug naar Interviews

Jan Maarten Bosch

Is werkzaam bij: