“Het goede leven en het goede gesprek is voor mij belangrijk.” - In gesprek met Henk Reimert

“Het goede leven en het goede gesprek is voor mij belangrijk.” - In gesprek met Henk Reimert

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Henk Reimert, consulent in de vestiging Arnhem.

Ik loop graag een eindje mee met mensen.

Henk is een ervaren coach, adviseur en toezichthouder. Hij is actief als organisatieadviseur, executive coach en heeft verschillende functies bekleed op directie- en bestuurlijk niveau in de (jeugd)zorg en het onderwijs. Als toezichthouder is hij gelieerd aan verschillende organisaties in het publieke domein. Naast deze activiteiten is hij sinds 2018 verbonden als consulent aan Van Ede & Partners in Arnhem.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Henk: ‘Mijn drijfveer is: het hebben van menselijk contact. Ik heb een fascinatie voor het werken met mensen voor wie het leven niet vanzelf gaat. Ik ben ooit begonnen als begeleider in de jeugdzorg. In die jaren heb ik allerlei zorginhoudelijke opleidingen gevolgd en wilde graag als therapeut aan de slag. Het was in de jaren tachtig niet zo eenvoudig om daar je werk van te maken. Ik kwam terecht in management en directie en heb zodoende bij verschillende zorgorganisaties gewerkt. Ik heb daar veel geleerd over hoe organisaties werken, hoe mensen met elkaar omgaan en samenwerken. Al deze ervaringen, opleidingen en inzichten zet ik graag in bij het begeleiden van mensen met loopbaanvragen, in hun zoektocht naar een nieuwe bestemming in carrière en leven. Het is mooi om door de ogen van iemand anders te kijken en met hem of haar mee te reizen op weg naar een nieuwe bestemming. Ik wil graag betekenisvol zijn voor anderen, dat geeft mij veel voldoening.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Ik ben consulent en begeleid cliënten naar hun nieuwe bestemming. Een aantal jaren geleden volgde ikzelf een traject binnen Van Ede & Partners. Met name om de vraag te beantwoorden wat ik toen verder wilde met mijn loopbaan. Ik raakte onder de indruk van het werk als consulent binnen Van Ede & Partners en vind het nu prachtig om mijn senioriteit en levenservaring in mijn rol als consulent in te zetten en anderen te helpen, zoals ik indertijd zelf ook geholpen ben. In Arnhem ben ik daarbij het eerste aanspreekpunt voor APPA-cliënten (ex-politici). Naast mijn consulentschap ben ik verantwoordelijk voor de activiteiten met onze Outer Circle, een groep oud-cliënten, die zichzelf en hun netwerk ter beschikking stellen aan onze huidige cliënten.’

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘Ik houd ervan om het goede gesprek te voeren. Om rondom de groepstrainingen persoonlijke gesprekken met cliënten te voeren, om mezelf naar de cliënt volledig open te stellen, om hem of haar goed te kunnen begrijpen. Door vragen te stellen over wat de cliënt heeft meegemaakt in zijn leven en werk, zodat ik de situatie van de cliënt mee kan ontwarren. Ik ben gemoedelijk, maar kan ook scherp en confronterend zijn. Het gaat erom de vraag achter de vraag te pakken te krijgen. Ik gebruik speelsheid en humor. Dat helpt om op een andere manier naar de zaken te kijken. Ik kijk graag anders naar de werkelijkheid. Vaak ga ik met mijn cliënten wandelen, samen op pad, dat laat de ander makkelijker praten. We onderzoeken dan samen wat hen drijft en beweegt en wat het leven hen allemaal te bieden heeft. Vervolgens gaan we dan concreet aan de slag. Ik beschouw dit proces als een reis, waarin ik graag een eind met mijn cliënt mee op loop.’

Wat betekent voor jou de zin van werk?

Werk geeft je de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te dragen, mee te doen aan de samenleving, daar je rol in spelen. Werk geeft je de mogelijkheid jezelf goed te begrijpen, je talenten te ontwikkelen en te verwezenlijken. Werk geeft je ook inzicht hoe organisaties en mensen werken. Hoe de structuur en de inrichting van een organisatie is vormgegeven en welke rol jij speelt in een team. Kortom: werk geeft je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen.’

 

Sta positief in het leven en realiseer je, dat als je goed doet je goed ontmoet.

 

Vertel eens een mooie cliëntervaring.

‘Ik geniet van de reis die we samen maken en vind het fijn dat dit erg verschillend kan zijn. Ik had een cliënt, een alleenstaande man van begin zestig jaar. Hij wilde van alles, was niet hoog opgeleid, maar had heel specifieke expertise, waarnaar geen vraag meer was. Zijn ontslag had hem erg veel pijn gedaan, hij voelde zich miskend. Ik heb hem geholpen deze situatie te accepteren, als een feit, als het is wat het is. Ondanks deze pijnlijke situatie heeft hij toch een nieuwe weg gevonden. Hij heeft een hond gekocht, dat geeft hem troost en ook plezier en heeft hem geholpen zijn situatie te accepteren. Hij is niet meer op zoek naar een baan, maar doet vrijwilligerswerk. Bij een grote club van motorrijders en bij een museum. Maar, bovenal heeft hij berusting gevonden.’

‘Ander voorbeeld: Een jongeman van midden dertig met net een stevige burn-out achter de rug. Hij heeft zichzelf bijeengeraapt door de trainingen en onze gesprekken. Hij leert veel van zijn mede-cliënten en is tevreden en happy met onze trainingen. Hij leert dat hij anderen nodig heeft om zichzelf te zien. Zijn bestemming heeft hij nog niet gevonden, maar hij begint zijn mogelijkheden te zien. Hij is op weg om keuzes te  maken. Misschien kiest hij wel voor ondernemerschap, hij weet het nog niet. Dat is niet erg, het komt wel.’

‘De afwisseling tussen deze oudere en deze jongere cliënt vind ik echt heel mooi om mee te maken. Hun verlangens leren kennen en ze te helpen deze te verwezenlijken. Zij zitten in heel verschillende fasen van hun leven. Het boeit mij om met hen een stukje mee op te lopen.’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Sta positief in het leven en realiseer je, dat als je goed doet je goed ontmoet. Het helpt om zo naar het leven te kijken. Ik vertel vaak aan mijn cliënten het verhaal van de oude indiaan die een verhaal vertelt aan een jongetje – Het verhaal van de twee wolven. In een mens zitten twee wolven. De ene is egoïstisch, zuur en ontevreden. De andere is positief en vriendelijk. Het jongetje vraagt aan de indiaan: ‘Wie van de twee wolven wint?’ De oude indiaan antwoordt: ‘De wolf die je het meeste eten geeft.’ Met andere woorden: wees positief in het leven!’

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Ik vind het prachtig om met cliënten te mogen optrekken, ze te helpen, te ondersteunen. Mijn ervaringen met hen te delen. En ook, mijn ervaring te delen in onze vestiging. In dat kader leid ik ons vestigingsoverleg. Dat is mooi om te doen. Uiteindelijk is het succes van de cliënten ons succes, als zij hun bestemming hebben gevonden.’

Tot slot: Heb je een interessante boekentip?

‘De levensloop van de mens’ van Lievegoed. Het is nuttig om inzicht op te doen over hoe het leven is opgebouwd in verschillende fasen. Een ander mooi boek is: ‘Taal en stilte – Naar een leiderschap voorbij de angst’ van Johan Verstraeten. Dit boek gaat over leiderschap, dat gericht is op mensen en niet in de eerste plaats op systemen en zaken als macht of financiële resultaten.’

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Henk Reimert en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier.

 

Terug naar Interviews

Henk Reimert