“Ik gun het mensen om werk te doen waarin ze tot hun recht komen” - In gesprek met Dinja van Gestel

“Ik gun het mensen om werk te doen waarin ze tot hun recht komen” - In gesprek met Dinja van Gestel

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners is aan het woord, Dinja van Gestel, vestigingsdirecteur en consulent van de vestiging in Breda.

‘Ik geloof erin dat ieder mens ten diepste wil bijdragen. Een heldere ambitie om het juiste te doen helpt om in je ware grootte op je plek te komen. Dit geeft zin aan werk en leven.’

Dinja is een wijsgerig pedagoog gespecialiseerd in mens en werk. Zij was manager van professionals en vervulde diverse bestuurlijke rollen. Zij volgde een grondige vierjarige begeleidersopleiding en is CMI-C gecertificeerd. Dinja begeleidt ruim 25 jaar hoogopgeleiden en executives bij zingevings- en carrièrevragen en is actief op de arbeidsmarkt als innovator, adviseur, onderzoeker en schrijver. De veranderende arbeidsmarkt en wat dit vraagt van mensen en organisaties boeit haar enorm. Dinja heeft een eigen bureau, Spring Tsu, voor persoonlijke begeleiding en bewustzijnstraining. Sinds 2000 is zij verbonden aan Van Ede & Partners en sinds 2013 is zij vestigingsdirecteur in Breda.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Dinja: ‘Dat ik bij Van Ede & Partners ben gekomen moest zo zijn. Op een gegeven moment had ik een serieuze loopbaanvraag. Overdag werkte ik als manager bij een adviesbureau voor de arbeidsmarkt. ‘s-Avonds begeleidde ik mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling in mijn eigen bureau. In die tijd kreeg ik twee kinderen. Het was, zacht gezegd, wat veel. Ik wilde niet kiezen.  Mijn baas observeerde dat ik minder gemotiveerd was als manager en wees mij daarop. Eerst ontkende ik dat, maar hij had helemaal gelijk. Ik was niet in balans. Door een toeval kreeg ik een folder van Van Ede & Partners onder ogen. Op de achterflap stond een toelichting op het logo, Nils Holgersson op de gans. Dat raakte me. Ik ben met Van Ede & Partners in gesprek gegaan en ik voelde meteen dat Van Ede & Partners elementen samenbracht waarin ik mijn eigen drijfveren herkende. Werken voor de arbeidsmarkt, begeleiden van mensen en dat vanuit oude bronnen van wijsheid. Ik volgde het begeleidingstraject ‘Persoonlijke balans’ en anderhalf jaar later kon ik vanuit die balans inderdaad gaan werken voor Van Ede & Partners.’

‘Het logo van Van Ede & Partners is gebaseerd op het verhaal van Nils Holgersson uit het sprookje van Selma Lagerlöf. Nils reist op de rug van een gans door Zweden op zoek naar zichzelf. Hij moet wat afstand nemen van zijn dagelijkse leven. Eerst wordt hij letterlijk heel klein, om later vanuit een groter perspectief zichzelf te beschouwen, waardoor hij zichzelf leert kennen. Hij ontdekt de bedoeling van zijn leven en kan nu keuzes maken hoe hij verder wil leven.’

‘Dit verhaal is voor mij de inspiratie om voor Van Ede & Partners te werken. Om mensen te begeleiden met het maken van keuzes die recht doen aan wie ze zijn en wat ze willen met hun leven. Dat heb ik in mijn begeleidingstraject bij Van Ede & Partners ervaren en heeft uiteindelijk geleid tot het loslaten van mijn baan als manager bij het adviesbureau, en later te gaan werken voor Van Ede & Partners. Dat proces vraagt soms tijd en dus geduld. Het vraagt overwinnen van weerstanden. Ik moest mijn zekerheid, een fijne werkkring en ook mijn status loslaten. Ik gun het mensen om werk te doen waarin ze helemaal tot hun recht komen. Daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Ik ben directeur van de vestiging Breda. Ik geef leiding aan deze vestiging en ben daar ook consulent. Op landelijk niveau ben ik actief betrokken bij professionalisering, methodiekontwikkeling en innovatie. Ik ben één van de trainers visieontwikkeling, waarin wij onze cliënten begeleiden in hun zoektocht om zichzelf te leren kennen. In mijn rol als directeur spreek ik veel cliënten, die zich op een breekpunt in hun carrière bevinden en zich oriënteren op een traject bij Van Ede & Partners. Ik vind het mooi om hen, als een gids, inzicht te geven hoe zij de weg kunnen bewandelen om naar een oplossing te komen voor de situatie waarin zij zich bevinden. Dat vind ik een hele mooie rol. Om dat gesprek aan te gaan, hen hoop te geven en aan te geven welk pad succesvol kan zijn om in hun leven verder te komen.’

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘In het eerste deel van het begeleidingstraject is mijn focus erop gericht, dat cliënten een congruent aanbod naar de arbeidsmarkt ontwikkelen. Congruent met wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naar toe willen. Daarin werk ik vrij methodisch om uit te zoeken wat de persoonskenmerken, de echte talenten, drijfveren en waarden van de cliënt zijn. De antwoorden op deze vragen moeten kloppen en overtuigend zijn. Dat samen in elkaar te puzzelen tot helder zicht op de nieuwe loopbaanbestemming, dat is de essentie van mijn werk.’

‘In het tweede deel van het begeleidingstraject ben ik een overtuigd pleitbezorger van het thematisch netwerken. Ik stimuleer cliënten zich goed te oriënteren op hun gewenste rol in de arbeidsmarkt waarin zij willen gaan werken, door te onderzoeken wat er speelt in die markt, wat de actuele thema’s zijn. Door het gesprek aan te gaan met diverse mensen krijgt de cliënt inzicht in de behoefte van de markt en wordt de cliënt expert op zijn thema. Hij of zij gaat ontdekken waar in de markt hij echt nodig is. Waar bestaan de mogelijkheden? Ik werk graag met een metafoor: ergens in de markt, onder een steen, ligt de vraag te slapen die past bij jouw aanbod. Als jij weet wat je van binnenuit drijft en je gaat met een thema tamtam maken in de markt, dan zal de vraag die voor jou bestemd is wakker worden en naar je toe komen. In deze fase bestaat de essentie van mijn werk eruit dat mensen de optimale vraag kunnen vinden. Ontdekken welke behoefte zij kunnen vervullen, passend bij hun maat, hun aard en hun talenten.’ 

Wat betekent voor jou de zin van werk?

De wereld heeft het nodig dat mensen zich met hun talenten inzetten op de juiste plaats. Ik geloof erin dat ieder mens ten diepste wil bijdragen. Een heldere ambitie om het juiste te doen helpt om in je ware grootte op je plek te komen. Dit geeft zin aan werk en leven. Werken is dé manier om jezelf tot expressie te brengen, om jezelf vorm te geven in de wereld. Hoe meer je jezelf kunt vormgeven in je werk hoe gelukkiger je zult zijn. Het mooist is het als je jouw werk kunt beoefenen als een kunstenaar. Het is niet alleen: wat moet er gebeuren, maar vooral ook ‘hoe kan ik mijn talent laten stralen?’ Een professional of leidinggevende creëert nieuwe werelden samen met de mensen met wie hij werkt. Ik voel me op mijn best als ik me een kunstenaar kan voelen, als er iets gebeurt wat het platte vlak overstijgt. Als er trilling ontstaat die het alledaagse overstijgt. Daarbij is werk ook een kunde. Je kunt je in werk ontwikkelen, door te leren hoe je dingen het beste kan doen. De zin van werk is als jouw persoonlijke expressie én jouw kunde bij elkaar komen. Als wie je bent, goed samenvalt met wat je kunt. Dat is de plek op de wereld waarvoor je bestemd bent. Dat is de plek die je is gegeven. Zo is voor mij begeleiding in werk mijn plek op de wereld. Dat vind ik fijn om te doen en dat gaat mij het beste af van wat ik kan.’

Vertel eens een mooie cliëntervaring?

‘Wat mij het meest is bijgebleven is een cliënt die al heel lang op dezelfde plek hetzelfde werk deed. Hij was stoffig, onverschillig en had geen energie. Zo zag hij er ook uit, zijn kleding was rommelig, lange kleffe haren, een onverzorgde baard. We hebben daarover met hem gesproken. Samen hebben we onderzocht waarin zijn belemmering zat om zich aan de wereld te laten zien. Hij was boos en teleurgesteld en wilde al lange tijd niet meer écht meedoen aan de wereld waarin hij werkte. Hij kwam tot de ontdekking dat zijn uiterlijk veel vertelde over zijn innerlijk. Toen hij zijn boosheid en teleurstelling achter zich kon laten gebeurde er iets moois. Hij kocht een blits pak en ging naar de kapper. Hij kwam terug bij ons en het was een metamorfose, we herkenden hem nauwelijks. De smoezelige, als Grumpy vermomde man bleek een knappe Prins te zijn. Hij stond rechtop, leek daarmee letterlijk groter geworden en hij voelde zich een stuk beter. In de periode die volgde straalde hij steeds meer energie uit. Niet lang daarna vond hij een nieuwe baan.’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Doe het niet alleen. Een nieuwe baan vind je niet alleen. Die vind je niet thuis achter de computer. Je kunt jezelf niet leren kennen in je eigen hoofd. Dat kan alleen in reflectie met een ander. De ander kan je helpen jezelf te ontdekken. Betrek daarom anderen bij jouw zoektocht naar een nieuwe baan. Thematisch netwerken helpt enorm om jezelf op de kaart te zetten om de vraag naar jouw aanbod aan te wakkeren. Dus, doe het niet alleen. Laat anderen je helpen jouw mogelijkheden te ontdekken.’

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Ik heb succes in mijn werk als wij, als team, de belofte over het begeleidingstraject waarmaken. Dat de cliënt het gevoel heeft dat hij de juiste keuze heeft gemaakt zich te laten begeleiden bij Van Ede & Partners.’

Tot slot: Heb jij een interessante boekentip?

Ja zeker: ‘The War of Art van Steven Pressfield - Break through the blocks and win your inner creative battles’. Dit boek kan je helpen jouw ‘kunst’ te leven en vol te houden de ‘kunde’ te verwerven. Het gaat over Yin en Yang. Als je vanuit jouw talent wilt leven, dan ontstaat er geheid weerstand. In jezelf en misschien vanuit de omgeving. Het boekje leert je hoe je met die weerstand om kunt gaan.’

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Dinja en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier.

Terug naar Interviews

Dinja van Gestel

Is werkzaam bij: