HR-managers

Effectief personeelsmanagement

Effectief personeelsmanagement 

Personeel - Klanten - Organisatie

Derick Maarleveld: "Ik verzorg weleens voordrachten voor ondernemersclubs, brancheverenigingen en allerhande organisaties die zich interesseren voor het managen van personeel, ofwel het managen van medewerkers in organisaties. Steevast begin ik met mijn gehoor de volgende vragen te stellen:

Wat is voor uw bedrijf of organisatie belangrijker: uw personeel of uw klanten?"

Doorgaans is 80% van de aanwezigen de mening toegedaan dat klanten belangrijker zijn dan hun personeel. Ik beargumenteer in mijn betoog dat in mijn bedrijf ons personeel ALTIJD op de eerste plaats staat en dan pas klanten. Ik ben de mening toegedaan dat als de medewerkers van een bedrijf goed functioneren, daardoor klanten goed worden behandeld en duurzame klantrelaties zullen ontstaan. Dus voor mij begint het allemaal met mijn medewerkers. Vandaar dat ik in 2017 een boek heb gepubliceerd met de titel: ‘It all begins with people – De kracht van medewerkersbetrokkenheid’. Aan het einde van mijn betoog stel ik een tweede vraag: ‘Wat is voor uw bedrijf of organisatie belangrijker: het belang van een medewerker of het belang van uw organisatie?’

Mijn credo is: Alles wat je aandacht groeit.

‘Doorgaans is 60% van de aanwezigen de mening toegedaan dat het belang van een medewerker belangrijker is dan het belang van de organisatie. In mijn antwoord betoog ik dat het belang van de organisatie ALTIJD belangrijker is dan het belang van een medewerker of meerdere medewerkers. De gezamenlijke medewerkers vormen de gehele organisatie. Ik ben de mening toegedaan dat een enkeling nooit de groep negatief mag beïnvloeden of domineren. Dat is niet goed voor het lange termijn bestaan van het bedrijf en dus ook niet goed voor de belangen van andere medewerkers.’

Dus in mijn filosofie gaat het personeel vóór de klant en de organisatie vóór de medewerker(s). Ik ga uit van de gedachte dat ik met mijn medewerkers in vertrouwen wil omgaan in een veilige omgeving, waarin ik het belangrijk vind dat iedere medewerker aandacht verdient. Aandacht door zijn of haar manager of leidinggevende en aandacht tussen de medewerkers onderling. Pas dan ontstaat een effectief functionerende organisatie. ‘Mijn credo is: ‘Alles wat je aandacht groeit’. Aandacht voor de sollicitant tijdens het sollicitatieproces, aandacht voor de medewerkers die bij ons werken én aandacht voor de medewerker die ik wil laten gaan, ofwel ontslag aanzeg. Dus aandacht in drie fasen: instroom, doorstroom en uitstroom. Dat zijn de drie fasen van personeelsmanagement en loopbaanontwikkeling.’

Fase I: Instroom

Het effectief selecteren van zelfbewuste en betrokken medewerkers is de basis van professioneel personeelsmanagement en loopbaanontwikkeling. Als interviewer kun je dat doen in een eerste gesprek met behulp van deze  vier kernvragen.

Fase II: Doorstroom

De kwaliteit van doorstroom is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en leidinggevende en vraagt aandacht, ritme en discipline. Het zelfbewustzijn van een medewerkers kan worden gestimuleerd door hem een zelfanalyse te laten maken.

Ja, ik kom graag koffie drinken!

Contact opnemen
Vul hier uw naam in