Fase II: Doorstroom

Fase II: Doorstroom

Het ontwikkelen van medewerkers

De kwaliteit van doorstroom is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en leidinggevende en vraagt aandacht, ritme en discipline. Het zelfbewustzijn van een medewerkers kan worden gestimuleerd door hem een zelfanalyse te laten maken en die te bespreken met zijn leidinggevende. Dit proces kent vier fasen.

Fase 1: voorbereiding
Zelfanalyse door de medewerker van prestaties, kennis, vaardigheden, gedrag en instelling door deze elementen een waardering te geven: Sterk punt (8+), Goed (7) of Kan Beter punt (<6).

Fase 2: Ontwikkelingsdialoog
Gesprek tussen medewerker en leidinggevende om sterke- en kan beter- punten te identificeren. De leidinggevende probeert de evaluatie van zijn medewerker te begrijpen, voordat hijzelf zijn observaties en mening geeft.

Fase 3: Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Het opstellen van een ontwikkelingsplan met het doel de sterke punten van de medewerker maximaal in te zetten in de bedrijfsvoering door een project te formuleren en de kan beter punten te verbeteren door het volgen van trainingen.

Fase 4: Periodieke follow-up
Follow-up gesprekken over de voortgang van het persoonlijk ontwikkelingsplan zijn essentieel om de status van projecten c.q. trainingen te bespreken. Het is raadzaam om deze follow-up gesprekken in periodiek te voeren en ook daadwerkelijk te doen. Met andere woorden geef aandacht aan de medewerker op een ritmische en gedisciplineerde manier.’