Leven is de kunst om in beweging te komen… we kunnen kiezen!

Leven is de kunst om in beweging te komen… we kunnen kiezen!

We zijn in de greep van het coronavirus. We werken vanuit huis en als we de deur uitgaan houden we anderhalve meter afstand. We worden beperkt in onze bewegingsvrijheid. De economie staat zo goed als stil en vele mensen, met name jonge flexwerkers, verliezen nu al hun baan. Ondernemers zien hun omzet verdampen en ondanks overheidssteun dienen de eerste faillissementen zich al aan.

Crisis; pijn, verdriet en angst

Het coronavirus legt ons allemaal plat, of we besmet zijn of niet. Het dodenaantal loopt dagelijks op. We leven met pijn, verdriet en angst. Doodsangst en bestaansangst. Angst voor wat ons te wachten staat. Hoe lang gaat dit duren? Hoe gaan we deze crisis overleven? Ben ik straks nog wel gezond, heb ik nog een baan en inkomen om te kunnen leven?

Leven en overleven

De vraag is nu hoe wij omgaan met deze angst? Er zijn vele veranderingen op komst, die wij nog niet kunnen overzien. Veranderingen op korte en lange termijn. Veranderingen met een onduidelijke impact op ons dagelijkse leven. De angst voor de uitwerking van deze veranderingen maakt ons onzeker. Wat gaat onze reactie zijn? Gaan we schuilen en trekken we onszelf terug of komen we in beweging? Gaan we stil zitten en wachten tot het overgaat of gaan we onze creativiteit aanwenden om te kijken wat de mogelijkheden zijn, om weer te bloeien en te groeien? Dat is een keuze!

Stil zitten of in beweging komen

Het is een keuze die wij kunnen maken. Wij hebben de vrijheid om te kunnen kiezen. Als je stil gaat zitten stop je eigenlijk met leven. Als je kiest voor het leven dan is beweging noodzakelijk. Letterlijk bewegen om fit te blijven, maar ook figuurlijk in beweging te komen om te reflecteren op jouw huidige situatie en na te denken over wat je gaat doen om deze crisis te overleven. Beweging is een synoniem voor leven. Als je wilt leven, kom dan in beweging. De keuze is aan jou.

Meesterschap

Het is niet eenvoudig om keuzes te maken. Om te kunnen kiezen is het nodig te begrijpen wie je bent en welke plek je wilt innemen in de post- corona wereld. Het is raadzaam om met mensen uit jouw omgeving daarover te praten. Beschouw anderen als jouw meester, die je kan ondersteunen met raad en daad. Die je kan helpen de juiste richting te vinden. De juiste weg te gaan bewandelen. Iemand die voor jou functioneert als een kompas. Ook de natuur kan je meesterschap toedichten en al wandelend de antwoorden lezen die de natuur bereid is je te geven.

Het goede gesprek

Mocht je behoefte hebben aan zo’n gesprek of wandeling dan zijn wij er voor jou. 

Wil je met één van ons een reflectiegesprek voeren?
Je kunt een afspraak maken door te bellen naar één van onze vestigingen in het land.