Verbeter het rendement van uw onderneming door retentiemanagement

Verbeter het rendement van uw onderneming door retentiemanagement

De tijden dat werknemers hun leven lang verbonden zijn aan één bedrijf liggen al ver achter ons. Tegenwoordig vernieuwt de arbeidsmarkt zich elke vijf jaar. Dat betekent, dat een gemiddelde werknemer acht banen vervult in zijn of haar carrière. Rekruteren en inwerken van steeds weer nieuwe medewerkers kost veel tijd en geld én hindert de productiviteit van uw onderneming. Het lijkt dus verstandig om actief te werken aan het zolang mogelijk boeien en binden van uw goed presterende werknemers. Daarvoor is actief retentiebeleid nodig.

Loopbaancoaching – boeien en binden van uw medewerkers 

Moderne werknemers zijn uiterst mobiel op de arbeidsmarkt. Zij zijn sneller ontevreden in hun werk. De meest voorkomende reden dat werknemers ontslag nemen is onenigheid met hun leidinggevende. Onenigheid over de stijl van leidinggeven van de manager, over de inhoud van de werkzaamheden, over niet waargemaakte verwachtingen, over de beloning en over ontwikkelingsmogelijkheden. Moderne informatietechnologie helpt uw medewerkers snel alternatieven op te sporen voor hun huidige baan. Het is dus verstandig om permanent en constructief in gesprek te zijn met uw werknemers.

Over hun ambities op korte en langere termijn, over wat zij willen en kunnen leveren en over hoe zij zich willen ontwikkelen. Dat permanente gesprek vraagt om een structuur van loopbaancoaching van uw werknemers. In vele ondernemingen is daarvoor niet voldoende tijd en kennis beschikbaar. Retentiemanagement is belangrijk voor het optimaal functioneren van een bedrijf. De consulenten van Van Ede & Partners kunnen u helpen met het begeleiden van de loopbaan van uw werknemers en hen daardoor langer, productief, te binden aan uw onderneming.

Outplacement – Actief laten gaan van uw medewerkers

Het verlies van de juiste mensen en het blijven zitten van minder presterende medewerknemers; willen en kunnen uw medewerkers nog wel? Dit is een veel voorkomende situatie en lastig vraagstuk. Als de betrokkenheid van uw medewerkers vermindert, en dat gebeurt vaak na verloop van tijd, is het van belang om actief te evalueren of de juiste mensen op de juiste plaats zitten én of zij nog waardevol zijn voor uw onderneming. Een ervaringsfeit is dat medewerkers te vaak te lang ‘blijven zitten’ in hun baan. Dat is niet goed voor deze medewerkers én niet goed voor het bedrijf. Leidinggevenden maken niet altijd voldoende tijd om hun medewerkers te evalueren of zij nog voldoende vaardigheden hebben voor hun werk (KUNNEN) en of zijn nog voldoende gemotiveerd zijn voor hun werk (WILLEN).

Het is zowel voor de medewerker als voor het bedrijf niet productief minder gemotiveerde en minder capabele mensen ‘aan boord te houden.’ Opeens ontstaat er een crisissituatie en worden medewerkers ‘plotseling’ ontslagen. Dat brengt schade met zich mee, voor het bedrijf (discontinuïteit, verlies aan productie) en zeker ook mentale schade voor de ex-medewerker. Deze negatieve effecten kunnen worden voorkomen door een actief beleid van outplacement. Van Ede & Partners is gespecialiseerd in het begeleiden van ontslagen werknemers met haar al meer dan veertig jarige praktijk van outplacement. Wij begeleiden ontslagen werknemers in alle rust naar een nieuwe baan.

Oriëntatiegesprek – Workshop Loop- baancoaching en Outplacement – E-Book

Bent u geïnteresseerd in ons werk en de mogelijkheden van loopbaancoaching en outplacement voor uw onderneming? Neem dan met ons contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek of voor het volgen van een workshop.