ONVERVULDE VERWACHTINGEN ? Neem het heft in eigen handen!

ONVERVULDE VERWACHTINGEN ? Neem het heft in eigen handen!

We maken deze situatie wel meer mee. De carrière van deze koning stokt. Naar zijn gevoel krijgt hij van zijn baas niet de waardering voor zijn werk. Hij scoort goede resultaten en werkt met volle inzet. En toch, hij wordt niet beloond met de door hem zo vurig gewenste promotie.

Niet geselecteerd
Tot overmaat van ramp wordt de jonge manager ook nog eens gepasseerd voor deelname aan een leiderschapsprogramma. Zijn baas kan hem niet goed uitleggen waarom dat zo is en wat hij nog moet verbeteren om wel in aanmerking te komen voor een volgende stap in zijn carrière. Er is niet veel aandacht voor de manager, die begint te twijfelen of er wel toekomst voor hem is bij dit bedrijf.

Hulp van buiten
In zijn privéomgeving praat de manager met enkele mensen en wordt geattendeerd op de mogelijkheid van loopbaanbegeleiding door een gespecialiseerde consulent. Na een uitvoerig introductiegesprek gaan de twee aan het werk. De manager schrijft zijn zelfanalyse en in de gesprekken met zijn consulent komt hij tot de ontdekking dat hij weinig ervaring heeft in het leiden van medewerkers. Zijn consulent kan hem helpen om zijn people management vaardigheden verder te ontwikkelen, waardoor hijzelf ook ‘steviger’ overkomt bij zijn bazen.

Andere baan intern
De manager blijkt ook onvoldoende ervaring te beschikken met het leiden van medewerkers. Samen met zijn consulent onderzoekt de manager zijn leiderschapsvaardigheden en dan blijkt dat hij nog wat ‘onwennig’ is in het leiden van mensen. Een overplaatsing naar een groter team lijkt een verstandige stap, om zo praktijkervaring op te doen. Intern weet de manager zo’n job te bemachtigen en komt al snel tot de ontdekking dat hij nog het één en ander moet leren op het gebied van people management.

Hoe kan ik structureel een team van mensen managen met het doel de vaardigheden van de mensen én de resultaten van de business te verbeteren?

Aandacht voor mensen
Samen met zijn loopbaanconsulent stelt hij een programma op om te werken aan het verbeteren van zijn leidinggevende capaciteiten. Zijn consulent is overtuigd van het idee dat mensen de business maken en niet andersom. Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers is dus de basis voor het ontwikkelen van de business.

Maandelijkse gesprekken
De manager en zijn consulent spreken elkaar iedere maand en werken aan twee denklijnen: Hoe kan ik structureel een team van mensen managen met het doel de vaardigheden van de mensen én de resultaten van de business te verbeteren? Voorts bespreken zij iedere maand casuïstiek op basis van de zakelijke praktijk van deze manager, met andere woorden: Wat kan ik leren van de praktijk?

It all begins with people

De manager leert dat het verstandig is zoveel mogelijk te delegeren. Hij leert hoe zijn medewerkers zichzelf kunnen analyseren op hun resultaten, vaardigheden, kennis en instelling. Hij leert hoe een ontwikkelingsdialoog met zijn medewerkers te voeren, waardoor de medewerkers zelf hun ontwikkelingsplannen kunnen opstellen. Hij leert de kracht van de begrippen vertrouwen, aandacht, ritme en discipline, waardoor ontwikkelingsplannen wel worden uitgevoerd en niet in een bureaulade verdwijnen. Hij leert zijn medewerkers te analyseren op hun ‘willen en kunnen’. De gesprekken over casuïstiek leert hem zijn eigen people management vaardigheden te evalueren en lessen uit deze gesprekken in de praktijk te brengen.

Nieuwe energie, nieuwe kansen
De maandelijkse cyclus van gesprekken beginnen vruchten af te werpen. Hij ervaart hoe effectief het is om mensen te coachen en daardoor de businessresultaten te verbeteren. Hij ervaart hoe het is om medewerkers die niet meer willen of kunnen te laten gaan, maar ook om medewerkers die potentieel hebben in de gelegenheid te brengen hun mogelijkheden verder te ontwikkelen.

Managementaandacht
Zijn eigen ontwikkeling en die van zijn medewerkers valt op bij zijn bazen, die hem anders gaan bekijken en evalueren. Deze ‘managementaandacht leidt tot project assignments, waardoor hij zichzelf nog beter kan profileren en uiteindelijk naar de eervolle uitnodiging om deel te nemen aan het door hem zo felbegeerde leiderschapsprogramma. Op weg naar promotie!