Hoe beëindigt Bob zijn carrière met voldoening?

Hoe beëindigt Bob zijn carrière met voldoening?

Bob is CEO van Sun Energy BV. Hij boekt prachtige resultaten in de markt van zonnepanelen, in binnen- en in buitenland. Hij heeft een mooie carrière gemaakt: Commercieel Manager bij Drone Opportunities ltd., vervolgens Commercial Director en CEO bij Sun Energy. Hij is nu eerste helft 50 en heeft een fijn gezin. Hij woont nog steeds geriefelijk in Ouderkerk, zijn vrouw is succesvol advocaat en de kinderen vinden hun weg in het leven. Wat meer te wensen? Bob is nu zo’n tien jaar werkzaam bij Sun Energy en is zijn opvolging aan het plannen. Hij wil zelf nog 3-4 jaar CEO blijven om vervolgens het stokje over te geven aan een opvolger, die hij nog wel moet vinden. Hij wil zichzelf gaan voorbereiden op de laatste fase in zijn carrière, de fase van de oudere. Hoe kan hij zijn carrière met voldoening beëindigen? Hij bespreekt deze situatie met John, zijn consulent bij van Ede & Partners.

De fase van de Oudere: De Wijze – Dienstbaarheid en voldoening

Allereerst praten Bob en John over zijn opvolging bij Sun Energy BV. Binnen het bedrijf werkt een commercieel manager-Philip, die een potentiele opvolger zou kunnen zijn. Bob wil Philip een loopbaancoaching traject aanbieden om, net zoals hij indertijd zelf heeft gedaan, zich te oriënteren op de volgende stap in zijn loopbaan. John verwijst Philip naar Mark, een jongere consulent dan hijzelf, om hem te begeleiden. Intussen gaat John met Bob ‘aan de gang’ om te werken aan een plan voor de laatste fase van zijn carrière. John weet uit ervaring dat dienstbaarheid en voldoening belangrijke thema’s zijn in deze laatste fase.

Voortschrijdend zelfinzicht

Ook nu kijkt Bob opnieuw naar zijn zelfanalyse en geeft extra aandacht aan de vraag wat zijn droom c.q. verlangen is. Ook werkt hij aan de thema’s dienstbaarheid en voldoening die John heeft gesuggereerd om over na te denken. Tevens denkt hij na wat hij zakelijk nog zou willen doen. In zijn rol als CEO bij Sun Energy BV heeft hij genoten van de groei van de business, maar ook van zijn rol als hoeder van het Human Capital. Hij is erin geslaagd de betrokkenheid van zijn medewerkers te optimaliseren, waardoor de ziekteverzuim- en retentiecijfers zeer laag c.q. heel hoog zijn. De medewerkers van Sun Energy zijn effectief in hun werk en dat draagt in hoge mate bij aan de goede businessresultaten. Na zijn hernieuwde zelfanalyse is het voor hem duidelijk dat hij zijn aandacht in de toekomst zal richten op het optimaliseren van human captital.

Nieuwe ambities

Uit gesprekken met collega-CEO’s blijkt dat dit onderwerp hen vaak zorgen baart en niet altijd weten hoe zij effectief met human capital kunnen omgaan. Hij bespreekt dit inzicht met John en samen komen ze tot het volgende plan. Bob blijft nog vier jaar aan als CEO. Na vier jaar neemt Philip, of een andere kandidaat, zijn rol over en treedt Bob toe tot de Raad van Commissarissen van Sun Energy BV. Hij gaat een opleiding voor commissaris volgen met extra aandacht voor het begeleiden van de raden van bestuur op het gebied van human capital. Tevens polst John hem om consulent te worden bij Van Ede & Partners om commercieel managers en CEO’s te begeleiden in hun loopbaan. Bob aanvaardt deze uitdaging die goed past bij zijn wens om dienstbaar te zijn. Zijn plan voor de fase van de oudere krijgt vorm; consulent bij Van & Ede & partners en Commissaris bij een aantal bedrijven… een mooi vooruitzicht.

Van Ede & Partners begeleiden de ontwikkeling van uw loopbaan, zodat je een zinvol zakelijk leven leidt. Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen?

Meer over Bob?

Ben je benieuwd naar het hele carrièreverloop van Bob? Lees dan hier verder

Hoe optimaliseert Bob het rendement van zijn organisatie?

Klik hier om te lezen

Hoe kan Lisa de effectiviteit van de medewerkers vergroten?

Welke carrière ambieer ik, hoe kan ik de arbeidsmarkt betreden?

Klik hier om te lezen