Het belang van een goede carrièrestart – coaching van studenten naar hun eerste baan

Het belang van een goede carrièrestart – coaching van studenten naar hun eerste baan

Het belang van een goede carrièrestart – coaching van studenten naar hun eerste baan

Van Ede & Partners begeleidt de ontwikkeling van je loopbaan, zodat je een zinvol zakelijk leven leidt. Eigenlijk begint het vormgeven van een carrière al in de laatste fase van je studententijd. Veel studenten zijn, terecht, gefocust op het behalen van hun Masters. Ze zijn bezig om af te studeren, zodat zij de wijde wereld van de arbeidsmarkt kunnen gaan betreden. Daardoor zijn ze vaak te druk om tijdig – ruim voor het afstuderen – na te denken over hun toekomst en zich te oriënteren op wat zij willen gaan doen tijdens hun carrière. Dat heeft vaak tot gevolg dat afstudeerders overhaast een baan accepteren of moeite hebben met het vinden van een leuke en nuttige eerste baan. De consulenten van Van Ede & Partners kunnen je begeleiden in de oriëntatiefase van je loopbaan, zodat je een goede carrièrestart kunt maken.

Een aantal inzichten

 • Zelfinzicht is een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling
  Als je weet wie je bent, wat je kunt, wat je drijft en wat je belangrijk vindt, dan pas kun je jouw ambities ontdekken en formuleren. Dan kun je jouw eigen carrière vorm geven.
 • De vrijheid om te kiezen
  Ieder mens heeft de vrijheid om te kiezen hoe te leven. Maak gebruik van deze keuzevrijheid. Dat vraagt om diepgaand zelfonderzoek naar persoonlijkheid, krachten en talenten. Dat is hard werken, maar geeft je wel de mogelijkheid om jouw plek in deze wereld in te nemen. 
 • Werk moet voldoening geven
  Als dat niet zo is, dan loop je leeg en raak je burn-out. Om dat te voorkomen moet je werk doen waar je goed in bent. Wat je plezier geeft. Werk dat meer energie geeft dan het kost. 
 • Zorg dat je een betrokken werknemer wordt
  Betrokkenheid geeft inspiratie, voedt jouw creatief vermogen, zorgt dat je initiatieven ontplooit, zorgt dat je effectief bent in je werk en niet in de laatste plaats maakt je een gelukkige werknemer. Betrokken werknemers worden met open armen ontvangen door werkgevers.

Hoe ziet een programma van loopbaancoaching voor studenten eruit?

Je werkt samen met een consulent die je begeleidt tijdens het gehele programma:

 • Zelfanalyse
  Je schrijft een zelfanalyse die je helpt inzicht te krijgen in jouw persoonlijkheid, in jouw talenten, in jouw drijfveren en in jouw waarden. Op basis van dit bewustzijn ontwikkel je een missie – jouw reden van bestaan – en jouw visie – jouw toekomstbeeld.
 • Scenario’s 
  Je gaat jouw missie en visie vertalen in rollen, functie, banen die jij ambieert en je gaat sectoren ontdekken waar je wilt gaan werken. Welke rollen  en sectoren lijken je het meest aantrekkelijk? Je gaat nu scenario’s – combinaties van rol en sector – bedenken. Dat vergt keuzes maken en prioriteiten stellen.
 • Netwerken  
  Je gaat onderzoek doen naar jouw scenario’s. Je gaat je oriënteren naar wat er nodig is om een door jou gewenste rol te vervullen, en wat de loopbaanmogelijkheden zijn in een bepaalde sector. Je voert netwerkgesprekken, die je inzicht geven. Inzicht op basis waarvan je besluit om de door jou gewenste baan te gaan realiseren.
 • Solliciteren 
  We begeleiden je vervolgens om effectief te solliciteren. Dat begint met jezelf goed in te leven in de aanstaande werkgever. Waarnaar zijn zij op zoek? Als je denkt dat jij die persoon bent, dan ga je in gesprek met die werkgever.
 • Randvoorwaarden 
  Als je een aanbod krijgt van een werkgever ga je evalueren of je echt betrokken (engaged) bent bij dit bedrijf. Voel je jezelf verbonden aan het bedrijf? Zijn er duidelijke wederzijdse verwachtingen van de rol of functie die je gaat doen? Kun je werk doen wat je leuk vindt en waarin je jouw talenten kunt aanspreken? Kun je groeien, jezelf ontwikkelen naar een hoger niveau, wat is jouw carrièreperspectief? Pas als al deze vragen positief beantwoord zijn is er sprake van betrokkenheid en is de kans groter dat je succesvol zult zijn.
 • Langere termijn  
  ‘If you don’t know where you ‘re going to, you will never arrive.’ Het is raadzaam vooraf na te denken hoe jouw eerste baan je gaat helpen in de ontwikkeling van jouw carrière. Stel je de vraag: Gaat deze eerste baan mij  verder helpen naar de volgende stap in jouw carrière. Focus op het vinden van jouw eerste baan, maar denk ook na of deze baan past in jouw langere termijn ambitie.

Stel je de vraag: Gaat deze eerste baan mij  verder helpen naar de volgende stap in jouw carrière.