Dienstbaarheid in de laatste fase van je carrière

Dienstbaarheid in de laatste fase van je carrière

Dienstbaarheid in de laatste fase van je carrière

Je hebt een prachtige carrière achter je liggen. Je hebt diverse mooie banen gedaan en met succes. En dan verandert er iets. Je bent aan het nadenken hoe je de laatste fase van jouw loopbaan wilt vormgeven. Met dienstbaarheid en voldoening. Dat is waar je naar verlangt. 

Je bent CEO van NewHeath. Je boekt prachtige resultaten in de markt van warmtepompen, in binnen- en in buitenland. Je hebt een mooie carrière gemaakt: van commercieel manager tot CEO. Je bent nu medio 50 en je hebt een fijn gezin. Jullie wonen nog steeds geriefelijk in de buurt van Eindhoven. Jouw vrouw is succesvol advocaat en de kinderen vinden hun weg in het leven. Wat meer te wensen? Je bent nu zo’n tien jaar werkzaam bij NewHeath en je bent jouw opvolging aan het plannen. Je wil zelf nog 3-4 jaar CEO blijven om vervolgens het stokje over te geven aan een opvolger, die je nog wel moet vinden. Je wilt jezelf gaan voorbereiden op de laatste fase in jouw carrière, de fase van dienstbaarheid. Hoe kan je jouw carrière met voldoening beëindigen? Je bespreekt deze situatie met jouw consulent bij van Ede & Partners.

Allereerst praten jullie over jouw opvolging bij NewHeath. Binnen het bedrijf werkt een commercieel manager, die een potentiële opvolger zou kunnen zijn. Jij wilt hem een loopbaancoachingtraject aanbieden om, net zoals jij indertijd zelf hebt gedaan, zich te oriënteren op de volgende stap in zijn loopbaan. Jouw consulent verwijst hem naar een collega, een jongere consulent dan hijzelf, om hem te begeleiden. Intussen ga je met jouw consulent ‘aan de slag’ om te werken aan een plan voor de laatste fase van jouw carrière. Jouw consulent weet uit ervaring dat dienstbaarheid en voldoening belangrijke thema’s voor je zijn in deze laatste fase.

Hoe kan je jouw carrière met voldoening beëindigen?

Ook nu kijk je opnieuw naar jouw zelfanalyse en geef je extra aandacht aan de vraag wat jouw droom c.q. verlangen is. Ook werk je aan de thema’s dienstbaarheid en voldoening. Tevens denk je na over wat je zakelijk nog zou willen doen. In jouw rol als CEO bij NewHeath heb je genoten van de groei van de business, maar ook van jouw rol als hoeder van het Human Capital. Je bent erin geslaagd de betrokkenheid van jouw medewerkers te optimaliseren, waardoor de ziekteverzuim- en retentiecijfers zeer laag c.q. heel hoog zijn. De medewerkers van NewHeath zijn effectief in hun werk en dat draagt in hoge mate bij aan de goede businessresultaten. Na jouw hernieuwde zelfanalyse is het heel duidelijk dat je jouw  aandacht in de toekomst zal richten op het optimaliseren van human captital.

Uit gesprekken met collega-CEO’s blijkt dat dit onderwerp hen vaak zorgen baart en zij niet altijd weten hoe zij effectief met human capital kunnen omgaan. Je bespreekt dit inzicht met jouw consulent en samen komen jullie tot het volgende plan. Je blijft nog vier jaar aan als CEO. Na vier jaar neemt jouw commerciële manager, of een andere kandidaat, jouw rol over en treedt jezelf  toe tot de Raad van Commissarissen van NewHeath. Intussen ga je een opleiding voor commissaris volgen met extra aandacht voor het begeleiden van de raden van bestuur op het gebied van human capital. Jouw plan voor de laatste fase van jouw carrière krijgt nu vorm; commissaris bij een aantal bedrijven en business consultant human capital. Midden vijftig, vol energie!