“Wees onbevangen, stel je open en laat je verrassen” – Rogier Huffnagel

“Wees onbevangen, stel je open en laat je verrassen” – Rogier Huffnagel

Als consulent dragen wij geen waarheid over de ander, wij helpen door te bevragen en te reflecteren de waarheid in de ander geboren te worden.

Rogier Huffnagel

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag met Rogier Huffnagel, consulent van de vestiging in Den Haag. Rogier Huffnagel begeleidt al meer dan achttien jaar als executive en transition coach top executives en professionals. Hij brengt mensen bij hun talent om hun eigen maat en waarde te kennen en hun unieke pad te volgen. Hij verbindt mens met professie, zakelijkheid met ziel en nieuwe horizonnen met vervulling en vitaliteit. Hij organiseert masterclasses met thema’s als ‘Persoonlijk en Professioneel Leiderschap’, ‘De lenige professional’, ’Onderzoek van onszelf; de kracht van zelfreflectie’ en ‘Vrij zijn en inspiratie’.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Rogier: Mijn belangrijkste band met Van Ede & Partners is met het gemeenschappelijke gedachtegoed. Dat is dat wij de hele mens in zijn professie onder de loep nemen. Wij helpen mensen die in een transitie zitten inzicht in zichzelf te krijgen en dat inzicht om te zetten in acties. De verbinding van het spiritueel gewortelde gedachtegoed met de praxis, het doen, vind ik heel mooi.

Wat versta jij onder de hele mens?

In het Westen hebben we een wat eenzijdige manier van kijken naar onszelf. Alsof wij alleen ons denkvermogen zouden zijn, onze mentale kant. Natuurlijk speelt ons denkvermogen een grote rol in ons leven, maar we zijn meer dan alleen maar mentaal. We zijn ook fysiek, we zijn gevoelsmensen, met emotionele intelligentie, en we zijn ook spirituele wezens. Spiritueel in die zin dat spiritualiteit voor mij het vermogen is om betekenis te geven aan wat ons overkomt en wat we doen. Juist die dimensie speelt een grote rol in ons werk bij van Van Ede & Partners, want we helpen mensen terug te kijken naar wat ze bereikt hebben in hun leven tot nu toe en dat van betekenis te voorzien. We helpen hen ook om vooruit te kijken om betekenis te vinden voor de volgende stap in hun leven.

Wat versta jij onder betekenis?

Betekenis heeft te maken met hoe iemand vindt dat hij bedoeld is in het leven, welke rol hij speelt in het leven, en hoe hij zijn ervaringen daarin een plek geeft. Hoe duidt hij wat hem overkomt en wat zijn rol daarin is? Welke plaats neemt hij in op aarde? De mate waarin men in staat is betekenis te geven aan zijn leven, is bepalend voor de mate van vervulling die men ontleent aan zijn leven. Het vermogen om betekenis te geven noemen we de spirituele intelligentie van de mens.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners Den Haag?

Mijn primaire rol is die van consulent en daarnaast geef ik de masterclass ‘Persoonlijk en Professioneel Leiderschap’. Ook ben ik lid van de maatschap en geef mede richting aan ons ondernemerschap. De masterclass bestaat uit drie dagen en is bedoeld om verdieping in het zelfonderzoek van de client te realiseren. Op de eerste dag onderzoeken we hoe onze geest, ons denkvermogen werkt, wat gebeurt daar allemaal. Als je bewust stappen wil maken in het leven, is het belangrijk om te begrijpen wat de rol van ons denkvermogen is. De tweede dag gaat vooral over het levensverhaal van de client. Wat zijn achievements en welk verhaal heeft hij ‘geconstrueerd’?  Op de derde dag onderzoeken we het professionele leiderschap, het professionele verlangen van de cliënt en hoe hij daaraan vorm geeft. De rode draad is ‘what make us tick’, wat motiveert en drijft hem? En aan de andere kant kijken we naar belemmerende denkbeelden om in vrijheid te doen wat het diepste verlangen vormt. In de masterclass ‘proeven’ de cliënten iets van zichzelf en krijgen inzicht in zichzelf.

Als consulent vind ik het mooi om ‘blanco’ met cliënten in gesprek te gaan, ik heb geen waarheid over een ander. Door het bevragen en reflecteren over en weer ontstaat er een energie tussen de cliënt en mij die inzichten kunnen geven voor de cliënt en ook voor mijzelf. Ik leer ook van de cliënt. We leren over en weer van elkaar.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

In een masterclass ontdekte een cliënt dat hij enorme belemmeringen in zichzelf ervaart. Hij ervaarde dat als een muur en die wilde hij afbreken. Die muur bestaat uit denkbeelden die deze cliënt heeft. Die denkbeelden worden gevormd door zijn eigen gedachten en die gedachten kun je niet pakken, die kun je niet afbreken. Die muur is dus virtueel in de ‘mind’ van deze cliënt en zolang de cliënt denkt dat deze muur bestaat zal deze moeten worden afgebroken. Maar zodra de cliënt beseft dat de muur bestaat uit zijn eigen denkbeelden, dan kan hij heel snel het idee van een muur loslaten. Gedachten komen en gaan. Als de cliënt zich realiseert dat hij zijn gedachten kan loslaten dan zal de muur, zijn belemmerende gedachten, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat moet de cliënt zelf wel willen. ‘A thought is harmless until you believe it.’ Een belemmerende gedachte kun je heel snel loslaten, als je dat zelf wil.

Stel je komt een schemerige kamer binnen en in de hoek ligt een slang. Je schrikt en je wil weg rennen, maar snel doe je het licht aan en je ziet dat het geen slang is maar een stuk touw. Hoe lang doe je erover om te beseffen dat de slang eigenlijk een stuk touw is? Dat gaat in een splitsecond! Door het licht aan te doen krijg je en ander perspectief, een ander inzicht.

Toen deze cliënt begreep dat gedachten komen en gaan, en dat hij deze zelf kan loslaten, klaarde hij enorm op. Dit inzicht had direct een positieve impact hem. Hij liet zijn gedachten los en weg waren zijn belemmeringen. Dus het heeft zin om te reflecteren op je eigen denkbeelden, en zeker als ze je belemmeren. Je kunt je afvragen of dit soort belemmerende overtuigingen echt waar zijn en wie je zou zijn en wat je zou doen zonder deze overtuigingen.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Wees onbevangen en stel je open. Cliënten komen hier allemaal met een vol hoofd met gedachten en hebben allerlei verwachtingen. Die gevangenheid zit in onze mind. Als de cliënt zich open stelt voor nieuwe inzichten komen er nieuwe mogelijkheden. Wees onbevangen en laat je verrassen.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

Socrates zei eens: ‘Ik ben op zoek naar de waarheid, ik weet helemaal niks, daarom stel ik zoveel vragen. Ik ben een vroedvrouw, want door het stellen van vragen help ik de waarheid in de ander geboren worden.’ Deze uitspraak van Socrates is eigenlijk het motto voor iedere coach. Wij dragen geen waarheid over de ander, wij helpen door te bevragen en te reflecteren de waarheid in de ander geboren te worden.

Wilt u meer weten over Rogier Huffnagel en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!