“Persoonlijke ontwikkeling door zelfinzicht en betrokkenheid” – Derick Maarleveld

“Persoonlijke ontwikkeling door zelfinzicht en betrokkenheid” – Derick Maarleveld

Het is eigenlijk net als in de liefde. Je partnerkeuze neem je toch ook serieus? Zo moet het ook gaan met werk en het vinden van een bedrijf of organisatie, die bij jou past, waarmee jij je verbonden voelt.

Derick Maarleveld

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners vandaag het verslag van een gesprek met Derick Maarleveld, consulent van de vestiging in Den Haag. Na zijn rechtenstudie werkte Derick bij Procter & Gamble. Hij was verantwoordelijk voor de businessresultaten en de training-on-the-job van zijn medewerkers. Daarna leidde hij het familiebedrijf Maarleveld & Co, importeur van parfumerieën en cosmetica. Sinds 2013 is hij verbonden aan Van Ede & Partners in Den Haag. Daarnaast heeft hij zijn eigen adviesbureau, People & Company. P&C werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen in bedrijven en organisaties. Voor P&C doet Derick ook onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid en publiceert over dit onderwerp.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Derick: Ik voel me verbonden aan de ambitie van Van Ede & Partners om cliënten te begeleiden naar een nieuwe bestemming in hun zakelijke leven. Dat kan een baan zijn als werknemer, een opdracht voor een zelfstandige, een rol als vrijwilliger of andere zinvolle bezigheden.

Mijn drijfveer is het ontwikkelen van mensen. Persoonlijke ontwikkeling van mensen is mijn natuurlijke rol. In het zakenleven, bij Procter & Gamble en in ons familiebedrijf, voelde ik me altijd verantwoordelijk voor de business resultaten én voor de ontwikkeling van mensen. Ik zie de betrokkenheid en de ontwikkeling van mijn medewerkers als noodzakelijke voorwaarde voor het effectief kunnen werken met klanten. Mensen zijn dus belangrijker dan klanten; het begint allemaal bij de mensen!

Bij Van Ede & Partners begeleiden wij mensen in het opdoen van zelfinzicht, waardoor zij een gefundeerde keuze kunnen maken voor een bepaalde rol of functie en in welke omgeving zij deze rol willen innemen. Persoonlijke ontwikkeling door zelfinzicht. Voor mij is mijn werk bij Van Ede & Partners een mooie aanvulling op mijn werk in het bedrijfsleven.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners?

Ik ben consulent en begeleid cliënten tijdens hun traject door het voeren van persoonlijke gesprekken. Mijn focus is mijn cliënten te helpen hun levensmotto te laten ontdekken. Ieder mens heeft talent en het is de kunst dit talent te vinden. Door te analyseren wat de typische of natuurlijke bijdrage van de client in het verleden is, kan de client zijn natuurlijke rol, zijn talent, ontdekken. Bewustzijn van dit talent geeft de cliënt de mogelijkheid om passende rollen of functies te bedenken. En, vervolgens de omgevingen (branches, sectoren) te bepalen, waarin deze rol kan worden vervuld. Op basis van dit zelfinzicht stimuleer ik mijn cliënt zijn gewenste combinaties van rol en omgeving te bepalen, waardoor er een aantal mogelijke zoekrichtingen ontstaan.

Naast deze persoonlijke gesprekken verzorg ik een aantal trainingen: ‘Overtuigend (jezelf) Verkopen’, waarin ik cliënten leer te redeneren vanuit de behoefte van de werkgever of opdrachtgever en deze behoefte te koppelen aan hun talent. ‘Leiding geven aan de BV-Ik’ geeft de client handvatten om in zijn persoonlijke en zakelijke leven effectiever te zijn. ‘Begin jouw eigen Bedrijf’ is een begeleidingstraject voor zelfstandige ondernemers. Samen met een aantal oud-cliënten organiseer ik het Van Ede Netwerk, waarin wij cliënten en oud-cliënten faciliteren met intervisie- en netwerkactiviteiten. 

Wat typeert jouw aanpak in jouw rol als consulent?

Mijn vier kernwaarden zijn: Vertrouwen – Veiligheid en Aandacht – Analyse. Als consulent geef ik én vraag ik 100% vertrouwen aan en van mijn cliënten, direct vanaf onze eerste ontmoeting. Ik werk analytisch vanuit hun zelfanalyse én onze gesprekken, met aandacht voor de mens achter de cliënt. Dat vraagt ook om te luisteren naar intuïtieve impulsen. Samen werk de client ik vanuit het NU naar het DAN, op zoek naar zijn levensmotto en zijn gewenste toekomstbeeld.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Een jonge, talentvolle man, afgestudeerd in twee studies, werkt bij een wetenschappelijke instelling, waarin hij onderzoek doet. Zijn ontwikkeling stokt en een gevoel van onbehagen bekruipt hem. Hij solliciteert bij een aantal organisaties en wordt niet één keer uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dat is vreemd voor een zeer getalenteerd persoon en dat bevordert niet zijn zelfvertrouwen. Uit analyse van zijn sollicitatiebrieven blijkt dat hij niet goed kan verwoorden wat zijn echte ambitie is en niet overtuigend kan motiveren waarom hij deze baan bij de bewuste organisatie ambieert.

Door zelfanalyse ontdekt hij zijn levensmotto: het faciliteren van de ontwikkeling van professionals. Dit motto vraagt om een werkomgeving waarin professionals zichzelf kunnen ontwikkelen door van elkaar te leren. Op basis van dit levensmotto gaat hij thematisch netwerken. Hij onderzoekt de mogelijkheden hoe en waar hij zijn talent tot uiting kan laten komen. Door het voeren van deze netwerkgesprekken groeit zijn zelfvertrouwen en vindt hij een mooie passende baan, bij een instituut dat zich bezig houdt met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Een wereld van professionals, waarin verschillende rollen hem passen!

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

In eerste instantie is het een noodzakelijke voorwaarde om op zoek te gaan naar jouw levensmotto en jouw mogelijke rollen. Immers, als je niet weet waar je naar toe wilt gaan, dan zul je de weg ook niet vinden; ‘If you don’t know where you ‘re going to, you will never arrive.’ Vervolgens is het zaak de juiste organisatie te vinden, daar waar jij jezelf thuis voelt, waarbij je betrokken bent. Daarvoor zijn vier elementen van belang: Voel je jezelf verbonden met de missie, waarden en visie van deze organisatie en met de mensen binnen deze organisatie? (Verbinding) Zijn de wederzijdse verwachtingen over rol, functie en doelen duidelijk? (Verwachting) Kun je in jouw nieuwe rol doen wat je leuk vindt, wat je goed kunt? (Talent) En, last but not least, wat zijn jouw groeimogelijkheden binnen deze organisatie, hoe kun jij jezelf verder ontwikkelen? (Groei) Als aan deze vier elementen is voldaan, dan zul je een betrokken medewerker voor deze organisatie zijn en zul je productiever én gelukkiger zijn!

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?                                    

Succes voor mij is, dat mijn client inzicht heeft verkregen in zijn/haar levensmotto, waardoor mijn client zijn/haar bestemming vindt, én daardoor gelukkig wordt. Als ik het bericht ontvang dat ‘het’ is gelukt, kun je mij wegdragen en leef ik een paar dagen in de wolken… een mooi gevoel.

Wilt u meer weten over Derick Maarleveld en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

Interview met Anjo Middel

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreekt Derick Maarleveld met Anjo Middel, consulent van de vestiging in Den Haag.

“Neem voldoende tijd voor zelfreflectie” – Anjo Middel

Interview met Tineke Pacqué

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreekt Derick Maarleveld met Tineke Pacqué, consulent van de vestiging in Den Haag.

“De vrijheid om te kiezen” – Tineke Pacqué

Interview met Leo Zwart

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreekt Derick Maarleveld met Leo Zwart, consulent van de vestiging in Den Haag.

“Het gaat om zelfbewustzijn en zelfvertrouwen” – Leo Zwart