Maart: Het verlangen naar zin - Hans Alma

Maart: Het verlangen naar zin - Hans Alma

Schrijver

Hans Alma (1962) is gastprofessor hedendaags humanisme aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel. Zij werkte voordien als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, waar zij de eerste vrouwelijke rector in Nederland was. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk op het gebied van coaching en training, een werkplaats voor zinvol leven en werken

Samenvatting

Verlangen naar zin is iets wat ieder mens bij zich draagt. Dat verlangen is bij velen bedolven geraakt onder de druk van het dagelijks bestaan. Vanouds wordt zingeving gevonden in de godsdiensten. Voor steeds meer mensen is dat een no go geworden. Wat kan ‘geloven’ nog betekenen in onze tijd? Alma zoekt naar een spiritualiteit die het onderscheid tussen religieus en seculier overstijgt. Het verlangen naar zin biedt een nieuwe visie op zingeving en levensbeschouwing. De nadruk ligt op het aandachtig en verbeeldingsvol onderzoeken wat de wereld te bieden heeft. Een zinvol bestaan wordt mogelijk waar we afstemmen op de unieke waarde van wat ons omringt. Met voorbeelden uit de kunst, literatuur en filosofie maakt Hans Alma duidelijk hoe we dat kunnen doen. Aan de hand van haar eigen zoekproces biedt Alma handreikingen om je eigen verbeeldingskracht te ontwikkelen, te durven experimenteren en om open te staan “voor wat zich aandient”. Haar boek kan je daarbij helpen. Maar je moet wel zelf op pad gaan. 

Hans Alma, Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld, Ten Have Utrecht 2020, ISBN 9789025907488


Veel leesplezier!