Human Resources in Business

Optimale benutting van talent creëert waarde voor organisaties

Optimale benutting van talent creëert waarde voor organisaties

Laat talent optimaal tot zijn recht komen


Van Ede & Partners beschouwt talent als economische factor. Wij dragen er aan bij dat mensen hun talenten ontdekken en benutten. Door onze begeleiding kunnen zij zich optimaal inzetten, op de juiste plaats. Zo genereren zij de meeste waarde, voor zichzelf en voor hun omgeving. Dit draagt bij aan een gezonde samenleving.

Van Ede & Partners is de grondlegger van outplacement in Nederland. We zijn autoriteit in loopbaanontwikkeling. Coaching en ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is altijd een vast onderdeel van ons werk.

Weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Begeleiding van Van Ede & Partners Breda


Door inzet van Van Ede & Partners komen medewerkers optimaal tot hun recht, binnen (of indien nodig buiten) de organisatie. Daarmee genereren zij voor jouw organisatie de meeste toegevoegde waarde.


Wij begeleiden jouw hoog opgeleide medewerkers zodanig dat zij zich met hun talenten inzetten op de juiste plaats. Daarvoor laten wij hen hun talenten ontdekken en begeleiden wij ze bij het optimaal benutten daarvan.

We begeleiden medewerkers in individuele coachgesprekken, in masterclasses, trainingen en workshops.

Onze begeleiding is intens en professioneel. Wij zijn experts op de arbeidsmarkt.

Stuur mij de gratis flowtest op

Met hulp van Van Ede & Partners zien we scherper welke loopbaanontwikkeling voor een medewerker het best passend is.

Eric Smits manager bedrijfsvoering Jeroen Bosch Ziekenhuis

Van Ede & Partners begeleidde het Managementteam van Datamex bij een belangrijke stap naar meer zelfsturing. Het heeft de kracht van het MT versterkt

Rik Peters Directeur-eigenaar Datamex

Van Ede & Partners weet met betrokkenheid en deskundigheid net dat ene diepere niveau te bereiken waardoor een medewerker echt tot inzicht en daarmee tot een oplossing komt.

Jeroen van Hoof HR businesspartner, Fontys Hogescholen