Bouw een duurzame carrière door je talent zinvol in te zetten

Bouw een duurzame carrière door je talent zinvol in te zetten

“Als je zinvol invulling geeft aan de talenten waarover je van nature beschikt, blijf je duurzaam inzetbaar in jouw carrière”, zegt Albert Jan Slomp, consulent bij Van Ede & Partners Amsterdam. Hij begeleidt millennials bij het ontdekken van hun talenten, hun passie en het vinden van een passende baan met betekenis.

Albert Jan is sinds 1 oktober het nieuwste lid van het team bij Van Ede & Partners Amsterdam. We ontmoeten elkaar voor de eerste keer via Teams en zodra we over young professionals praten, steekt Albert Jan van wal.

“Alles moet sneller, beter en goedkoper en bovendien 24/7 beschikbaar zijn. We hollen met z’n allen door zonder stil te staan bij wat ons werkelijk drijft. En dat is de maatschappij waarin millennials hun loopbaankoers moeten zien te bepalen.”

Is die snelle manier van leven ook waarom jij graag millennials begeleidt?

“Nee”, antwoordt Albert Jan lachend. “Maar de manier waarop zij in het leven staan: open minded en kritisch, geeft mij aanknopingspunten om met hen te werken aan zelfontwikkeling. Ik voel een klik met hen, omdat ze alles ‘eruit willen halen wat erin zit’.”

Wanneer geeft de begeleiding van millennials jou de meeste energie?

“Als een cliënt merkt dat de huidige baan het verkeerde pad is en de knoop doorhakt om een keuze met het hart te maken en een andere weg in te slaan. Ik doorloop het hele proces met deze cliënt, waarin diegene zich steeds bewuster wordt van zijn of haar eigen talenten en meer autonomie ervaart. De cliënt pakt uiteindelijk de regie over zijn of haar loopbaan en gaat makkelijker om met de onzekerheden van het bestaan. Dat geeft mij energie.”

Hoe geef jij invulling aan jouw begeleiding?

“Ik ga op zoek naar de drijfveren, de talenten en wat iemand energie geeft. Ik stem mezelf af op degene die tegenover me zit; ik luister zonder oordeel en kijk naar hetgeen iemand zegt en doet.

De kern van mijn begeleiding is het ‘ont-wikkelen’ van talenten, in de letterlijke betekenis van het woord: de wikkels eraf halen die de talenten verpakken. Denk hierbij aan belemmerende vooroordelen, patronen en gedrag. Als mensen hun eigen talent en dat van elkaar herkennen, kunnen ze ook beter samenwerken.”

Wanneer is jouw begeleiding geslaagd?

“Als mijn client zich van zijn of haar potentieel bewust wordt en er gebruik van gaat maken; doet of gaat doen waar hij goed in is. Ik heb in mijn eigen loopbaan ontdekt dat ik over meer talenten beschik dan ik in eerste instantie dacht. Ik gun dat anderen ook.”

Hoe ben je achter die talenten gekomen?

“Lange tijd zocht ik intellectuele uitdagingen in mijn carrière, omdat die mij motiveerden. Maar ik bleef hongerig naar nieuwe uitdagingen. Op een gegeven moment lanceerde ik een idee bij een werkgever, wat ertoe leidde dat ik werd gevraagd om de rol van programmamanager te vervullen. Dit was een rol die ik zelf nooit had gekozen, maar al doende kwam ik erachter dat ik er talent voor had om de onderlinge samenwerking tussen mensen te verbeteren. Dit verliep geheel intuïtief en toen ik dat talent benutte, verdween het hongerige gevoel.”

Welke lessen heb je hieruit gehaald?

Context en je eigen gedrag bepalen hoe je je eigen talenten zinvol inzet. Over bepaald talent beschik je of beschik je niet. Ik ben ervan overtuigd dat we over zoveel meer talenten beschikken dan we in de praktijk laten zien. Welke talenten je laat zien, wordt bepaald door je gedrag. Daarnaast bepaald de context waarin je leeft in belangrijke mate op welke talenten je wordt aangesproken. 

Talent ont-wikkeling heeft een eigen dynamiek. Ieder mens heeft een eigen ont-wikkelingstraject. Als coach heb ik geleerd dat gras niet harder groeit door eraan te trekken!

 

Tekst/interview: Anne-Marie Le Poole

Wil je meer weten over Albert Jan en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik hier

Albert Jan Slomp
Loopbaancoach
Van Ede & Partners Amsterdam