Hoe kom je als ex-wethouder weer aan het werk?

Hoe kom je als ex-wethouder weer aan het werk?

Naar verwachting keren ruim 700 wethouders – bijna de helft van het totaal - na gemeenteraadsverkiezingen niet terug in het college. Zij moeten op zoek naar een nieuwe werkkring. Een verrassing zal dat voor de meesten niet zijn. Dat neemt niet weg dat het wennen wordt. Of, zoals een oud-wethouder tegen mij zei: ‘Ineens zat ik thuis op de bank en dacht ik: wat nu?’

 

In zes stappen naar een volgende baan

Hoe pak je na je wethouderschap je zoektocht naar nieuw werk het beste aan?

1. Neem echt afscheid

De eerste stap is afscheid nemen van het wethouderschap. Dat klinkt logisch maar het is nog niet zo makkelijk. Wethouders zijn bevlogen mensen die iets voor hun stad of gemeente willen betekenen en mede daardoor gehecht zijn aan hun baan en positie. Daar is niets mis mee. Tegelijkertijd ben je voor een andere organisatie pas een serieuze gesprekspartner als je je presenteert als professional die waarde kan toevoegen, en niet als ‘voormalig wethouder’.

2. Ken je kansen

Over de baankansen van ex-wethouders doen veel verhalen de ronde. Ex-wethouders zouden - om diverse redenen - moeilijk aan een nieuwe baan komen. De werkelijkheid is genuanceerder; die leert dat de baankansen van ex-wethouders niet slechter zijn, maar ook niet beter, dan die van een vergelijkbare groep op de arbeidsmarkt. Binnen een jaar is een ruime meerderheid van de voormalig wethouders weer aan het werk. Daarbij telt mee dat wethouders als ze afzwaaien gemiddeld 55 jaar zijn. En in de derde helft van je carrière is het wel lastiger om een nieuwe werkkring te vinden.

3. Maak je zichtbaar

Zodra je weet dat je na de verkiezingen niet terugkeert als wethouder, kun je gaan netwerken. Ga gesprekken aan, niet om direct een baan te bemachtigen - je bent immers nog wethouder - maar om de markt te laten weten dat je openstaat voor een nieuwe werkkring. En om informatie te vergaren over waar voor jou de kansen liggen. Dit heet ook wel ‘verkennend netwerken’.

4. Wat is jouw aanbod?

Waar liggen je talenten? Wat zijn je drijfveren, wat is je ambitie en verlangen? Wat heb je in huis aan kennis en ervaring? En hoe kun je dat vertalen naar een helder aanbod voor de arbeidsmarkt? Je aanbod is het verhaal waarmee jij je presenteert in die markt. Als je dat goed op orde hebt, kun je je gesprekspartner overtuigen. Dat helpt enorm bij het vinden van een nieuwe baan. Maak in je aanbod ook duidelijk welke bijzondere ervaring je als wethouder hebt opgedaan: het besturen van een complexe organisatie als een gemeente of een stad. Die bagage is uitermate waardevol. Vooral de soft skills die je in zo’n periode ontwikkelt, zoals onderhandelen, communiceren, coachen en overtuigen, zijn leidinggevende kwaliteiten waar tal van organisaties om staan te springen.

5. Zorg voor een toegankelijk cv

Cv’s van ex-wethouders bestaan vaak uit een opsomming van portefeuilles waarvoor ze verantwoordelijk waren, deelname aan adviesorganen en beleidscommissies en partijpolitieke nevenfuncties. Inhoudelijk is dat correct, maar presenteer je je zo ook op een toegankelijke manier? Voor de lezer die zelf bekend is in het politiek bestuurlijke veld, ongetwijfeld wel. Voor anderen hoogstwaarschijnlijk niet. Je cv wint aan zeggingskracht als je het accent op je bestuurlijke en leidinggevende taken en verantwoordelijkheden legt, als je concrete projecten en behaalde resultaten beschrijft en daarbij vermeldt welke lessen en vaardigheden je ermee hebt opgedaan.

6. Netwerken

Maak niet de denkfout dat je veel tijd moet besteden aan het bijvijlen van je cv of je LinkedIn-profiel. Je volgende baan vind je niet van achter je pc maar door je actief te bewegen op de arbeidsmarkt. De belangrijkste vaardigheid die je daarvoor nodig hebt, is het vermogen om effectieve netwerkgesprekken te voeren. Een gesprek is effectief als het je helpt in contact te komen met andere relevante personen of als je waardevolle feedback krijgt op je aanbod en je cv.

Ten slotte: het wethouderschap was een functie om trots op te zijn.
Als je als wethouder je omgeving veel hebt kunnen bieden, kun je dat als voormalig wethouder ook. Al is het op een andere manier.

Lees ook het verhaal van voormalig wethouder Marijke van Beukering

Hans Boer

Is werkzaam bij: