In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners, een gesprek met Jorrit de Jong, consulent van de vestiging in Zwolle.

Ik ben een zuiverende zaaier. Ik doe dit door te inspireren en bewust te maken op persoonlijk leiderschap, opdat we alles uit onszelf kunnen halen. 

Jorrit studeerde kort psychologie en is daarna overgestapt naar bedrijfskunde in Groningen. Hij had bij diverse organisaties een innoverende- en organisatieontwikkelingsrol. Hierbij stond altijd de kracht van mensen en hun talenten centraal. Als o.a. manager en bestuurder in het universitaire en het bedrijfsleven mocht hij op een breed terrein leiderschapsfuncties vervullen. Altijd gericht op samenwerken ten behoeve van het algemene belang. Jorrit heeft zijn eigen bedrijf JORNET strategisch advies en coaching. In 2015 verbond hij zich aan Van Ede & Partners in Zwolle.

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Jorrit: ‘Mijn inspiratie en energie put ik uit het mezelf telkens weer opnieuw uitvinden. In mijn hele leven heb ik een natuurlijke cyclus van ongeveer drie-en-een-half jaar waarna ik me weer een reset gun voor een volgende ontwikkelingsstap. En passend bij mijn waarden, spiritualiteit en levensmissie.’

‘Voordat ik gevraagd werd bij Van Ede & Partners te komen had ik besloten te stoppen met een eindverantwoordelijke rol bij een zorgverzekeraar en was ik met mijn eigen adviesbedrijf begonnen. De adviestrajecten in o.a. de zorg, het uitzendwezen en de arbeidsbemiddeling richten zich vooral op de ontwikkeling van de organisaties en het trainen van groepen. Ik miste de directe persoonsgerichte loopbaanontwikkeling, dus ging ik steeds meer cliënten persoonlijk ondersteunen.’ 

‘Begin 2015 werd ik benaderd door een consulent en directeur van de Van Ede vestiging in Zwolle. Al snel werd ik enthousiast over de visie en aanpak en was dan ook verheugd dat ik aan boord mocht komen. Zowel de historie van Van Ede & Partners als de cliënt benadering vind ik doorwrocht, tijdloos en gebaseerd op een brede levenswijsheid. Of het nu Confucius, Boeddha Jung, Sinek of Covey is, het sluit mooi aan bij de Van Ede aanpak. Mijn drijfveren en leiderschapsstijl zijn heel direct gekoppeld aan de menselijke maat in relatie tot zakelijkheid. Dit betekent betrokkenheid bij de mensen om me heen en de wil om hen door zelfinzicht te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.  Mijn motto is: ‘Waar een wil is, is altijd wel een weg.’ Dat speelde al vanaf de middelbare school waar men mij de positieve ‘psycholoog’ noemde.’

Wat is jouw rol binnen Van Ede & Partners?

‘Onze levensfasen in zowel ons werk- als ons privéleven hebben te maken met de zoektocht naar betekenis gevende rollen. Daarbij is bewustwording op wat we echt zouden willen vaak lastig. Dus als we onze dromen en ambities waar willen maken, is het moedig en noodzakelijk dat we ons brein en ziel trainen. Ik prijs me gelukkig daar een faciliterende rol voor anderen te mogen vervullen.’

‘Als senior consulent begeleid ik cliënten in hun persoonlijke loopbaanontwikkeling en waar nodig het verwerken van belemmeringen zoals een ontslag. Het betreft cliënten met allerlei achtergronden, van executive niveau tot het vrije ondernemerschap. In het begin deed ik ook wel trainingen maar dat is de laatste jaren niet meer het geval. Doordat ik o.a. een aantal toezichthouder- en adviesrollen heb, kan ik cliënten vanuit mijn netwerk vaak in contact te brengen met voor hen interessante mensen.’ 

Wat typeert jouw aanpak als consulent?

‘De essentie is: sensitief luisteren en het mooie zien in de cliënt. Ieder mens is uniek en verdient een betrokken en maatwerk ondersteuning. In het eerste gesprek heb ik vaak al een beeld waar de spanningen en kansen zitten. Waar zit de droom en wat mag afgesloten worden? Je zou kunnen zeggen dat het een soort energiemeeting is. Met humor en wederzijdse kwetsbaarheid ontstaat vrij snel vertrouwen en een band waarop verder gebouwd kan worden.’

‘Vanuit de door de cliënt gemaakte zelfanalyse bespreken we een tocht door hun leven vanuit de energiepunten in positieve zin én ook de remmende ervaringen. Mijn positieve benadering is dat alles te maken heeft met leren in het leven en dat dit soms heftig is en er een draai aan gegeven mag worden. Elke levensfase heeft zo zijn specifieke uitdagingen. Waar in de beginfasen de opbouw en verantwoordelijkheid voor de toekomst de nadruk heeft, is in een latere fase het delen van kennis en ervaring meer betekenis gevend. Zowel Lievegoed als Rudolf Steiner hebben hier boeiend over geschreven.’

‘Door verduidelijkende en invoelende vragen te stellen ondersteun ik de cliënt in het stap voor stap realiseren van een dieper zelfinzicht. Ook het inzetten van oefeningen en metaforen helpt. Zo worden de richtinggevende waarden steeds duidelijker die de basis zijn voor een verlangen naar de volgende betekenis gevende levensweg. Vervolgens gaan we hierop verder bouwen naar de nieuwe bestemming door vanuit je passie te werken aan een stevig profiel vertaald naar unieke en onderscheidende kenmerken, een curriculum vitae en een profiel op LinkedIn. Rolkeuze, type werk en contacten leggen bepalen het vervolgtraject van stevig werken met de nodige discipline.’

Wat betekent voor jou de zin van werk?

‘Werk is veelal een gemakkelijke verduidelijking van wie we zijn. Echter, dat is maar schijn. Wie we echt zijn en waar we voor staan, heeft een veel diepere betekenis. Werk is mijns inziens een middel om onze missie, ambitie en betekenis aan het leven in persoonlijke groei mogelijk te maken. Durven we ook te toetsen of het werk nog effectief is, of is het inmiddels een sluipmoordenaar geworden?  Dan is werk slecht voor onze gezondheid, verstoort het onze relaties en zet het onze loopbaan onder druk. Mogelijk genieten we dan ook niet meer van het leven. Wordt geen speelbal, maar pak zelf de regie door bijvoorbeeld je carrière-oer om te gooien. Durf dan radicaal te kiezen voor wat je belangrijk vindt en waar je echt energie van krijgt. En wat goed is voor een gezonde samenleving. Toon daarin zelfinzicht, wilskracht, discipline en visie op de toekomst.’

Vertel eens een mooie cliëntervaring.

‘Inmiddels zijn er zoveel mooie herinneringen. Een bestuurder van een waterschap die zijn passie en overtuiging in klimaateducatie wist te vertalen. Of de CFO die de betrekkelijkheid van status ging ervaren en zich bewuster voorbereidde op een meer bredere invulling van zijn rol. Of de projectmanager die met een vriend o.a. twee innovatieve startups begon om in de bouw kwaliteitsdenken te verbeteren. En de specialist in een ziekenhuis die zijn innovatieve kracht niet erkend zag en in een ander ziekenhuis deze energie wel kwijt kon. Allen maakten op hun eigen wijze een reis naar binnen en ontdekten waaruit hun levensbron bestond. Ze ontdekten een balans tussen ratio en emotie of zoals je wilt: tussen zakelijkheid en de menselijke maat. En welke kernkwaliteiten en talenten pasten bij hun waarden en levensfase. Vanuit dit zelfinzicht ontstond de ruimte om deze energie in hun verdere loopbaan bewuster in te zetten.’

Heb jij een tip voor een potentiële cliënt?

‘Je bent met een doel op deze aarde, en door hier aandacht aan te geven kan je groeien. Zie het leven dan ook als een spel en besef dat ieder mens te maken heeft met tegenslagen. Door deze leerervaringen een plek te geven, blijkt dat ze geen belemmering meer hoeven te zijn. Ontdek je missie en pas deze dan ook toe in je leven. Geniet er bewust van en benut je universele kracht om de rol in te vullen die past bij je levensfase. Dan kan je met plezier en overtuiging een toegevoegde waarde naar je omgeving bieden. De kracht van netwerken is vervolgens dat je gaat ondernemen in reflectie op jouw specifieke talenten, capaciteiten en ambities.’

Wat betekent succes in jouw werk binnen Van Ede & Partners?

‘Ik put energie uit mijn rol bij Van Ede & Partners, omdat ik met een cliënt mee mag reizen naar een bestemming waar hij of zij weer vol met energie de wereld tegemoet kan treden. Succes betekent voor mij dat de cliënt ervaart dat de reis naar binnen zowel in betekenisgeving als in persoonlijke ontwikkeling een boost krijgt. En dat eventuele belemmeringen een plaats hebben gekregen en het zicht op hun netwerk is verbreed.’

Tot slot: Heb jij een interessante boekentip?

‘Poeh, er zijn zoveel mooie boeken. Al een tijdje terug was ik geraakt door het boek over Steve Jobs van Walter Isaacson. Een biografie over het leven van Steve Jobs met al zijn dromen en ook tegenslagen. En hoe hij deze grensverleggend wist te vertalen naar successen bij onder andere Apple. Door zijn missie en geloof in eigen kunnen heeft hij een enorme beweging tot stand gebracht. Juist uit zijn tegenslagen wist hij een compleet nieuwe revolutie in diensten en producten te realiseren.’

‘En, recentelijk nog een boekje: Filosofie voor een weergaloos leven, van Lammert Kamphuis. De schrijver maakt een mooie reis langs eeuwenoude en hedendaagse denkers, waarin vele wijsheden van het leven voorbijkomen zonder dat het hoogdravend wordt.’

 

Tekst/interview: Derick Maarleveld

Wil je meer weten over Jorrit en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Interviews