Bruggenbouwer tussen hoofd en hart

Bruggenbouwer tussen hoofd en hart

Onbenut potentieel naar boven halen, dat is waar Albert Jan Slomp het voor doet. Terugkijkend op zijn eigen persoonlijke en professionele pad ziet hij dat deze innerlijke drijfveer gaandeweg steeds meer aan de oppervlakte is gekomen. Een ontwikkeling die culmineerde in een carrièreswitch van de bancaire wereld naar Van Ede & Partners.

Wat spreekt je aan in dit werkveld?

“Dat is in de kern een gevoelservaring. Het gaat over het realiseren van een bestemming, het ont-moeten van jezelf, het benoemen van talenten. Waar ben je goed in? Hoe manifesteer je dat in de wereld? Waar krijg je energie van? Dat zijn vraagstukken die dicht bij mij liggen. Het leven geeft je een kans om te ondernemen met je talenten – dat is de kern van het gedachtegoed van Van Ede & Partners en zo ervaar ik dat echt. Als mens hebben we zo ontzettend veel talent in ons! Het is aan ons of we dat ook gebruiken, en of we gedrag laten zien dat die onze talenten zichtbaar maakt. Binnen en buiten de context van werk.

Oorspronkelijk dacht ik sterk in structuren, maar ik kwam er meer en meer achter dat juist in het creatieve, het chaotische, in de associaties leven zit.

Het is mijn missie om mensen te helpen zich bewust te worden van de talenten waarover ze beschikken, van hun innerlijke drijfveren en daarbij een passende context van werk te vinden.

Hoe ben je erachter gekomen dat dit is wat je wil doen?

“Dat is een proces geweest van jaren waarin verschillende stromen uiteindelijk bij elkaar kwamen. Zo ging ik me in mijn werk steeds meer toespitsen op talentontwikkeling. Ik merkte dat dit me lag, dat ik intuïtief de juiste teamsamenstelling wist te creëren, met precies de juiste rolverdeling en typen mensen. Waardoor de samenwerking geweldig liep en teams boven zichzelf gingen uitstijgen. Daarnaast liep mijn eigen spirituele pad, waar mijn gevoelskant gaandeweg meer ruimte kreeg. Oorspronkelijk dacht ik sterk in structuren, maar ik kwam er meer en meer achter dat juist in het creatieve, het chaotische, in de associaties leven zit. Dat die twee werelden naast elkaar kunnen bestaan en op elkaar kunnen inwerken. Op dat grensvlak beweegt wat mij betreft de kunst van het leven. Als consulent kan ik cliënten hierin verder helpen. Zo komt voor mij in dit werk alles bij elkaar.”

Hoe kun je cliënten daarbij helpen?

“Voor veel mensen geldt: je zit in een stramien waarin je groot bent geworden, je doet vervolgens je werk. Verder denk je er niet te veel over na. En dan kan het op een gegeven moment gaan wringen. Omdat je bijvoorbeeld als intuïtieve, snelle denker in een positie terechtgekomen bent waarin je met langetermijnstrategieën en structuren moet gaan werken. Dan zit je in een context waar je talenten niet of maar ten dele worden ingezet, of niet eens gevraagd worden.

Dat onbenutte potentieel naar boven halen, dat is mijn doel.

Genoeg mensen bevinden zich in een dergelijke situatie. Met als gevolg dat energie weg gaat lekken en ze uiteindelijk vastlopen in hun carrière. Dan moet je opnieuw gaan bekijken: waar krijg je energie van? Wat is je talent? Dat is vaak moeilijk om te benoemen. Ook omdat je in het leven veel aangeleerd wordt. Talentontwikkeling zie ik dan ook heel letterlijk: de wikkels er afhalen om tot de kern te komen. Waarmee je tegelijkertijd bezig bent te doorgronden wat je ervan weerhoudt om je talenten in te zetten. In mijn gesprekken met cliënten vormt dat proces een belangrijk onderdeel. Ik breng hen terug naar waar ze echt goed in zijn. Vervolgens kijken we welke context daarbij past, wat daarvoor nodig is, wat de randvoorwaarden zijn. Als je dat allemaal vastlegt, heb je je profielschets eigenlijk al voor 90 procent rond.”

Wat is dan jouw aanpak?

“Goed luisteren, spiegelen, terugleggen, en delen wat voor signalen ik binnenkrijg. Ik vind het mooi om hoofd en hart met elkaar in verbinding te brengen. Het een kan niet zonder het ander. Net als bij muziek, waar structuur in zit maar ook variaties daarop en improvisaties. De balans daartussen is de essentie, het yin en yang tussen de rationele kant enerzijds en de creatieve, levende kant anderzijds.

Dat is de reden dat young professionals met loopbaantrajecten aan de slag gaan.

Bij mensen is dat net zo: we hebben structuur nodig, maar we hebben ook onze gevoelskant. Maar heel wat mensen zitten opgesloten in hun hoofd, hebben de neiging zich af te sluiten voor een deel van hun gevoel, voor signalen die door het lichaam worden afgegeven. En dat is jammer want daarmee sluit je ook een deel van je potentieel af. Potentieel dat je van nature al hebt, en dat je mag gebruiken. Maar dan moet je leren om op die signalen te vertrouwen en wat je ermee kunt doen. Dat onbenutte potentieel naar boven halen, dat is mijn doel.”

Hoe eerder hoe beter?

“Zeker, maar iedereen doorloopt hierin zijn of haar eigen proces, en alles heeft zijn tijd. Ik merk wel dat het publiek jonger wordt. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Dat jonge professionals niet blijven rondlopen, maar denken: wacht even, ik zit in mijn tweede, derde baan. Is dit het nou? Is dat wat ik wil doen de komende dertig jaar? En als het antwoord nee is, denken ze ook eerder na over wat ze dan wel willen. Dat is de reden dat ze met loopbaantrajecten aan de slag gaan. Zij zijn ook veel beter in staat dan de generatie die twintig, dertig jaar geleden ging werken, om bij hun gevoel te komen en zich daarover uit te spreken. Dat vind ik een groot goed. Het is een eerste voorwaarde om verder te komen. Daar helpen wij dan graag bij.”

Terug naar Interviews

Albert Jan Slomp

Is werkzaam bij: