Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen

In de afgelopen periode heeft Van Ede & Partners samen met de faculteit HRM van Fontys Hogescholen, in samenwerking met studieadviseurs, middels een wervingsflyer de bekendmaking van het project en de werving van studenten gestart. Animo voor dit programma was groot. Aspirant-deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld om hun motivatie voor het deelnemen aan het project kenbaar te maken. Na een intakegesprek zijn 9 vierdejaars studenten toegelaten tot het project. Alle deelnemers hebben een zelfanalyse gemaakt. Op basis hiervan zijn de deelnemers bij consulenten van Van Ede & Partners ondergebracht.   

Het traject bestaat uit 4 trainingssessies en 5 individuele gesprekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen (groepsbijeenkomsten, dialoog, online informatie en huiswerk). Blended Learning is een onderdeel van ons programma.  
De trainingssessies bevatten volgende onderdelen:  

  • Wat ken je van jezelf? en Waar sta je nu?   
  • Talent, kernkwaliteiten en belemmeringen   
  • Waarden en drijfveren, passie   
  • Metier en integratie