Gé Roggen

Gé Roggen

Wie ben ik?

Gé Roggen: registeraccountant en compliance professional met 30 jaar ervaring in leidinggevende posities. Affiniteit met regelgeving, integriteit- en reputatiemanagement, corporate governance. Tijdens en na mijn opleiding tot registeraccountant ben ik werkzaam geweest als fiscalist, accountant en financieel manager. Ik heb leiding gegeven aan interne accountantsdiensten bij financiële instellingen. Na opkomst van het nieuwe vakgebied Compliance ben ik verantwoordelijk geweest voor opzet, implementatie en leiding van (internationale) compliance afdelingen bij banken en vermogensbeheerders. Ook heb ik ervaring als pensioenfondsbestuurder en vennootschapssecretaris.

Wat doe ik?

Na nog enkele opdrachten als adviseur te hebben uitgevoerd zijn mijn professionele werkzaamheden inmiddels beëindigd. Muziek, boeken, musea en reizen zijn daarvoor in de plaats gekomen. Daarnaast blijf ik de ontwikkelingen op mijn vakgebied nauwgezet volgen. Als vrijwilliger ben ik actief ten behoeve van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk waar ik woon. Verder verricht ik in toenemende mate mantelzorgactiviteiten.

Wat betekende Van Ede & Partners voor mij?

De begeleiding door Van Ede bracht structuur aan in het proces waarin ik kon onderzoeken welke invulling ik zou kunnen geven aan mijn volgende levensfase. Die structuur bracht rust en leidde tot verbreding van mijn horizon. Het uiteindelijke resultaat is tevredenheid met en vertrouwen in de beslissingen die ik genomen heb.

Wat is je toegevoegde waarde voor de cliënten van Van Ede & Partners?

Graag ben ik beschikbaar om cliënten van Van Ede deelgenoot te maken van mijn ontwikkeling en ervaringen tijdens en na de begeleiding door Van Ede.