Wendbaar Leiderschap

Wendbaar Leiderschap

Als er één ding is dat in de Coronatijd duidelijk is geworden, dan is het wel dat het snel in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen een belangrijke vaardigheid is geworden. In het Financieel Dagblad (zaterdag 18 april) wordt het werken aan je Adaptility Quotient de nieuwste vorm van intelligentie genoemd. Bij het beoordelen van de potentie van start-ups is de vraag hoe iemand reageert op veranderingen, een belangrijke graadmeter.

Hetzelfde geldt voor een loopbaantraject. Je kansen op het succesvol vinden van een passende, nieuwe baan nemen toe naarmate je zekerheden durft los te laten en nieuwe mogelijkheden durft te onderzoeken. Met nieuwsgierigheid en een experimentele mindset kom je verder.

Alle reden om bij Van Ede & Partners in Groningen deel te nemen aan een training Wendbaar Leiderschap. We werken in die training aan jouw Adaptility Quotient oftwel je wendbaar vermogen zodat jij, in je loopbaantraject, op jouw werkplek, in jouw team of organisatie, in kunt spelen op toekomstige en nu al spelende veranderingen. Je traint je adaptieve vermogen door je bewust te worden van je eigen triggers in situaties van verandering. Door je patronen en loyaliteiten te herkennen, je tolerantie voor weerstand en conflicten te vergroten en te experimenteren met nieuwe rollen.

Verder leer je om je wendbaarheid als leider in te zetten in een team of organisatie. Hoe breng je die tot bloei in een context die steeds verandert? Wendbare leiders investeren in een cultuur waar mensen ruimte krijgen om te leren en te experimenteren. Ze beseffen dat het inspelen op veranderingen, niet alleen vraagt om het veranderen van uiterlijk gedrag maar vooral om een andere mindset. Een transformatie waarbij ingesleten patronen, gewoonten en overtuigingen omgebogen worden. Dat kost tijd en vereist doorzettingsvermogen.

Wendbare leiders zijn zich ervan bewust dat diepgaande veranderingen ervaringen van verlies met zich mee brengen. Ze herkennen de defensieve patronen die het systeem en het individu houvast geven. Ze durven die aan het licht te brengen en gaan weerstand en ongemak niet uit de weg. Tegelijkertijd voelen ze aan wat de organisatie aankan en wat effectieve interventies zijn om mensen in beweging te brengen. 

Wil jij jouw wendbaarheid in leiderschap verder ontwikkelen? Kijk op events.vanede.nl