I am back in Business - het verhaal van Remko

I am back in Business - het verhaal van Remko

Remko is een gedreven en doelgerichte horecaman en professional in de foodservice die wilde onderzoeken wat hem drijft, nieuwe inzichten opdoen in zijn kwaliteiten en of hij verder wil in loondienst of een eigen bedrijf wil beginnen. Hij wilde buiten zijn “comfortzone” gaan
wroeten en wrikken in onaangeroerde talenten en mogelijkheden en  gunde zichzelf hiervoor de tijd en ruimte.

Wat is er gebeurd

Remko is door 2 consulenten begeleid. Door de ene meer op zijn innerlijke stuk, waarden, drijfveren, talenten, wat hij nu echt wil en hoe dat bij loondienst of ondernemerschap tot zijn recht komt. Door de ander meer op het ondernemerschap en hoe dat vorm te geven. Verder heeft hij de workshop Ondernemerschap en de Leergang Ondernemerschap (LOS) gevolgd.

Remko: “Een waardevolle en leerzame tijd waarin ik hernieuwde inzichten heb gekregen die er uiteindelijk toe hebben geleidt dat ik mijn eigen onderneming ‘Foodsparring’ ben gestart en ga doen wat ik het allerleukste vind, namelijk Verbinden door Eten. De gesprekken met Nynke en met Cees Jan hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. 

Maar ook de drie dagen LOS en de interactie met, en feedback van, mijn mede LOS-genoten waren belangrijk in de vorming van de missie en visie van mijn onderneming. Daarin speelde natuurlijk de LOS-trainers Annemarie en Derick een belangrijke en sturende rol, waardoor de focus altijd op de juiste zaken bleef. Zonder al deze input had  ik de zaken nooit zo scherp gekregen. Al met al dus een positieve leerzame ervaring die ik zeker zal aanraden aan anderen.”

Kansen zien en dingen anders doen

“Mijn leidmotief is altijd ‘eten’ of ‘food’ geweest en de rol die het kan spelen in het bij elkaar brengen en verbinden van mensen. Kansen zien en dingen anders doen daar waar mens en eten samenkomen. 

Zoals de door mij zeer bewonderde, maar helaas te vroeg overleden, Anthony Bourdain ooit in een van zijn allerlaatste afleveringen van Parts Unknown het perfect verwoordde:


Any place where people sit down and argue about food is a good place