De arbeidsmarkt in het Noorden

De arbeidsmarkt in het Noorden

De arbeidsmarkt in het Noorden

De laatste dagen verschijnen er weer veel artikelen over de arbeidsmarkt in Nederland, met diverse specificaties naar de regio’s. De nodige statistische gegevens worden met elkaar vergeleken, zoals leeftijd, onderwijsniveau, flexwerk, werkstakingen, migratie achtergrond, arbeidsmarktmobiliteit, etc.
Vanzelfsprekend zullen we uit deze statistische gegevens de nodige trends en ontwikkelingen kunnen afleiden, maar iedere keer valt het op dat er een belangrijk onderdeel mist: de motivatie van de deelnemers aan het arbeidsproces.

Als Van Ede & Partners horen wij wekelijks talloze persoonlijke verhalen over hoe mensen hun werk ervaren. Tijdens de loopbaangesprekken gaat het over zingeving. “Hoe kan ik met mijn talenten en persoonlijke waarden van betekenis zijn”? En over drijfveren. “Waar loop ik warm voor en hoe kan ik gemotiveerd bijdragen aan een groter verband”? Vragen die in deze tijd steeds relevanter worden. Want als iemand meer van zijn persoonlijke waarden kan realiseren, zal hij ook meer bevrediging halen uit zijn werk.

Als iemand meer van zijn persoonlijke waarden kan realiseren, zal hij ook meer bevrediging halen uit zijn werk.

Er treedt een bewustzijn op in Nederland, wellicht niet verwonderlijk gegeven de uitdagingen die voor ons liggen. Steeds meer mensen willen bijdragen aan iets dat ertoe doet, dat waarde toevoegt aan een betere samenleving. En dat kan gaan over de producten en dienstverlening van een organisatie, maar meestal zijn ook de waarden van een onderneming in het geding en de cultuur binnen organisaties. Hoe gaat men met elkaar om? Is er een coachende of controlerende leidinggevende? Gaat het om de targets of om de tevreden klant?. Ect.

Naast het bewustzijn speelt in het noorden nog wat anders. Vraag en aanbod vinden elkaar slecht. Het imago van het noorden is dat het mooi wonen is (los van het aardbevingsgebied) maar dat er te weinig werk is. En bij werkgevers heerst het beeld dat er te weinig arbeidspotentieel is omdat bijvoorbeeld studenten massaal wegtrekken ( dat klopt, maar wel het deel dat ook niet afkomstig is uit het noorden).

Wat we in ieder geval veel horen is dat de noordelingen graag (weer) in hun eigen regio willen werken, juist omdat de cultuur in veel bedrijven mensgericht is. Trouw en loyaliteit, integriteit, samenwerken, maar ook innoveren, duurzaamheid en groeimogelijkheden zijn veel waarden die wij horen van talenten uit de noordelijke regio. En de organisaties die wij hebben leren kennen hebben deze waarden ook in hun bedrijfsprofiel staan.

Dit zijn zo maar een paar opvallende conclusies uit de vele mooie gesprekken die we mogen voeren. Van Ede & Partners zorgt ervoor dat de cliënten hun bestemming op de noordelijke arbeidsmarkt bereiken. Wil jij ook jouw verhaal met ons delen? Bel dan met 050- 312 34 85