VluchtelingenWerk Zuid Nederland

VluchtelingenWerk Zuid Nederland

Van Ede & Partners heeft ruim 14 jaar ervaring met het begeleiden van hoogopgeleide vluchtelingen en heeft sinds een aantal jaar een landelijk samenwerkingsverband met VluchtelingenWerk Nederland. In onze ogen zijn vluchtelingen gemotiveerd, talentvol en in het bezit van doorzettingsvermogen. Voor dit project is Van Ede & Partners met VluchtelingenWerk Zuid Nederland een samenwerking aangegaan.  In dit programma zijn we gestart met de coaching van 3 Management Trainees die bij Vluchtelingenwerk Zuid Nederland aan het werk zijn gegaan.

Het programma voor deze talentvolle Management Trainees bestaat uit 4 trainingsessies en 7 individuele gesprekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen (groepsbijeenkomsten, dialoog, online informatie en huiswerk). Blended Learning is een onderdeel van ons programma.  
 
In de individuele sessies wordt gestart met een kennismakingsgesprek (kennis maken, motivatie, leerdoel), gevolgd door een gesprek waarin de Zelfanalyse besproken wordt. In de vervolggesprekken worden de thema’s van de trainingsbijeenkomsten voorbereid en geïntegreerd wat er in voorgaande gesprekken en groepsbijeenkomsten aan de orde is geweest. In het laatste gesprek wordt geëvalueerd en de opbrengst besproken. Na de groepssessies vindt er een korte evaluatie plaats middels een evaluatieformulier. Aan de trainees worden er twee extra onderdelen
aangeboden, in het kader van hun traineeship op weg naar een rol als manager, nl: 

  • Workshop ‘Sociale Stijlen’
  • Workshop ‘Persoonlijk Leiderschap’   

Daarnaast vormen intervisiebijeenkomsten ook onderdeel van het programma.