Jetty Eugster

Jetty Eugster

“Ik wil als pensionada in spé een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij”.

 

Ruim 20 jaar heb ik met hart en ziel veel tijd besteed aan het openbaar bestuur. Als raadslid, wethouder en burgemeester. Vooral het burgemeesterschap heeft me veel gebracht. Ik vind dit het mooiste werk wat je kunt en mag doen. Met en voor en tussen de mensen, in hun goede en hun kwade dagen.

 

Dan komt er een einde aan je werkzame leven. Uiteindelijk was het geen gemakkelijk besluit, toch heb ik weloverwogen de keuze gemaakt om er een punt achter te zetten rond mijn 65e verjaardag. Het was tijd voor meer vrije tijd. Aldus geschiedde, waarbij het, naast die zee van vrije tijd, me een gemis opleverde van “mijn mensen”. Van het ene op het andere moment is je dag niet meer gevuld met afspraken, gesprekken en besluiten. Alleen met voornemens die gedeeltelijk al ingevuld zijn met vrijwilligerswerk en gedeeltelijk nog ingevuld moeten worden. De gewenste zee van vrije tijd botste al snel met de beperkingen vanwege COVID-19.

Er was nog een beperking. Ik was immers pensionada in spé. De echte pensioendatum lag nog meer dan een jaar weg. Vanuit de wet vloeit dan een re-integratieplicht voort. Aan de hand van een re-integratiebureau. “Ai”, dat voelde voor mij, gezien de resterende korte tijd van mijn arbeidsplicht, als “moet je een aap nog een kunstje leren?” Oneerbiedig gezegd, dat geef ik nu toe. Enfin, het bureau mocht ik zelf kiezen waarbij Van Ede & Partners me vertrouwd voorkwam. Er zou een passend traject worden aangeboden.

 

Nu, een jaar verder, kan ik zeggen dat het traject goed is. Prima gesprekken, open, met respect voor het feit dat het zoeken naar een nieuwe werkkring voor mij niet meer een vertrekpunt hoefde te zijn. Inderdaad vertrouwd. “De aap kon toch best nog wat kunstjes leren”. Dat het een prima bijdrage aan de maatschappij is om verenigingen, goede doelen, stichtingen, bij te staan als bestuurslid. Wat ik al deed en blijf doen. Dat het een prima bijdrage is om bijvoorbeeld voormalige collega’s van advies te dienen, of een luisterend oor te bieden in de complexe wereld die het openbaar bestuur nogal eens is. Dat het een prima bijdrage is om zitting te kunnen nemen in een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen en dat het zinvol is om dat goed voorbereid te doen aangezien dat de nodige kennis vraagt. Daarom is het goed geregeld dat Van Ede & Partners workshops en masterclasses aanbiedt om die kennis op te doen.

 

Mijn eerste “ai” is verdwenen. Het heeft plaatsgemaakt voor de ervaring dat het nuttig is om beter te overzien hoe je na je werkzame leven natuurlijk kunt genieten van meer vrije tijd en daarnaast beter voorbereid en gericht door kunt gaan om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.