Evelien Meijerink

Evelien Meijerink

Na bijna 25 jaar in overheidsdienst werd de gemeentelijke organisatie, waarin Evelien werkzaam was, zo op de schop genomen dat zij zich niet meer herkende in de organisatie. Op zoek naar een nieuwe weg kwam ze terecht bij Van Ede & Partners.

"Het loslaten van mijn rol als ambtenaar was voor mij een ingewikkeld proces. Deze rol had ik sinds mijn afstuderen als gezondheidswetenschapper vervuld en eigenlijk wist ik niet zo goed wat ik ervoor in de plaats wilde. Wel was me duidelijk dat ik, in ieder geval voor een periode, niet meer terug wilde naar een vast dienstverband, maar iets met een eigen bedrijf wilde. Dat riep uiteraard allerlei vragen bij mij op: Hoe zet je zoiets op? Waar begin je? Hoe werf je klanten? Hoe gaat het met de administratie? Bij Van Ede & Partners vond ik een luisterend oor en kreeg ik praktische adviezen waar ik echt iets aan had. De consulenten verbonden aan Van Ede & Partners werken vanuit een zelfstandige onderneming mee in het bedrijf. Zij weten vanuit de praktijk waar ze het over hebben.

Ik wil hier Els als mijn consulent in het zonnetje zetten.

Els is een praktisch mens. Dat past goed bij mij. Ik kan haar alles vragen, ze geeft altijd een antwoord waar ik mee verder kan. Maar ze kan ook confronteren en me wijzen op mijn valkuilen. Bij mijn eerste offerte was ik bijvoorbeeld zo enthousiast dat ik al het halve plan van aanpak had geschreven. De opdracht heb ik niet gekregen, maar de opdrachtgever zal vast wat gehad hebben aan mijn offerte.


Van een vast dienstverband naar een eigen bedrijf opzetten, waarin je op zoek moet gaan naar je opdrachten vergt een hele andere manier van werken. Het brengt ook veel onzekerheden mee. Zeker ook omdat ik midden in de Corona-pandemie ben begonnen en je dus niet zomaar even een kopje koffie bij iemand kan gaan drinken. Ik heb er dan ook voor gekozen om ook tijdelijke opdrachten in dienstverband te doen. Dat geeft me een rustige basis van waaruit ik aan mijn eigen bedrijf kan werken.

De training ‘Ondernemerschap’ van Van Ede & Partners is een goede aanvulling op de begeleiding van Els. De cursus wordt, wederom, begeleid door mensen met veel ervaring. Je merkt dat trainers en medestudenten een bron van kennis zijn en dat er veel ruimte is om gezamenlijk vorm en inhoud aan de cursus te geven. Onze vragen en de mogelijke oplossingen stonden centraal. Dat werkt heel prettig.

Naast de persoonlijke begeleiding heb ik veel gehad aan de LinkedIn tips en tricks. Hoe bouw je een goed profiel? Hoe maak je gebruik van je connecties? Hoe zorg je ervoor dat je zichtbaar bent?

Voor mezelf beginnen is wellicht niet de meest eenvoudige weg die ik kon kiezen, maar het daagt me iedere dag uit en geen dag is hetzelfde. Met name dat laatste geeft me veel energie.

Inmiddels heb ik een ontwikkeling doorgemaakt van ambtenaar naar vrije “meid” en vertrouw ik erop dat ik een nieuwe plek in het arbeidsproces zal vinden.


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/evelien-meijerink/
Website: https://evelienmeijerink.com