Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen

In de afgelopen periode heeft Van Ede & Partners samen met de faculteit HRM van Fontys Hogescholen, in samenwerking met studieadviseurs, middels een wervingsflyer de bekendmaking van het project en de werving van studenten gestart. Animo voor dit programma was groot. Aspirant-deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld om hun motivatie voor het deelnemen aan het project kenbaar te maken. Na een intakegesprek zijn 9 vierdejaars studenten toegelaten tot het project. Alle deelnemers hebben een zelfanalyse gemaakt. Op basis hiervan zijn de deelnemers bij consulenten van Van Ede & Partners ondergebracht.   

Het traject bestaat uit 4 trainingssessies en 5 individuele gesprekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende middelen (groepsbijeenkomsten, dialoog, online informatie en huiswerk). Blended Learning is een onderdeel van ons programma.  
De trainingssessies bevatten volgende onderdelen:  

  • Wat ken je van jezelf? en Waar sta je nu?   
  • Talent, kernkwaliteiten en belemmeringen   
  • Waarden en drijfveren, passie   
  • Metier en integratie

Het is voor mij erg waardevol geweest om in mijn afstudeerjaar het loopbaantraject bij Van Ede & Partners gevolgd te hebben. Ik heb mezelf zowel op persoonlijk als op professioneel vlak veel beter leren kennen. Ik heb geleerd over wat ik wil en wat ik belangrijk vind. Ook heb ik inzicht gekregen in waar mijn talenten en kwaliteiten liggen en hoe ik deze het beste tot hun recht kan laten komen

Eline Groenenberg

De deskundigheid en kwaliteit bij Van Ede & Partners is merkbaar door de persoonlijke aandacht in zowel de groepstrainingen als ook de individuele gesprekken. Door de verschillende werkvormen, coaching en daar vervolgens op te reflecteren, heeft dat ervoor gezorgd dat ik een helder beeld kreeg in lijn met mijn interesses en kwaliteiten. Hierdoor heb ik uiteindelijk de keuze voor een vervolgstudie kunnen maken en richting gekregen wat ik precies zoek in een baan. Dit alles was precies wat ik op dat moment nodig had

Laura Geuijen