Werken met ziel en zakelijkheid

Werken met ziel en zakelijkheid

Door Els Burger

In deze drukke en turbulente tijden waar we altijd bereikbaar moeten zijn, al dan niet digitaal en door een veelheid van protocollen en procedures lijken te worden aangestuurd kan het gebeuren dat je ineens op je werk denkt: wat doe ik hier?

Je bent het contact met jezelf wat verloren, de koers is niet meer helder, je bestemming heb je uit het oog verloren. Het is vaak op die momenten dat cliënten zich bij ons melden. Meestal al naarstig om zich heen kijkend waar nu een nieuwe betere werkplek gevonden kan worden.

Ons motto is:

Stilstaan is ontwikkelen

Eerst de weg naar binnen om weer helemaal contact te krijgen met al je drijfveren. Het is onze ervaring dat cliënten die dit drijfverenonderzoek doen weer in verbinding komen met hun eigen koers en ze weer beter toegerust zijn om de regie te nemen over het eigen leven en loopbaan.

 

In ons werk worden we door verschillenden drijfveren gedreven. Lenette Schuijt heeft dat in haar boek ‘Met ziel en zakelijkheid’ helder uit de doeken gedaan.

Ze maakt een onderscheid tussen basale of ego-drijfveren, ontwikkelingsdrijfveren en bezielende drijfveren.

Bewust contact met je drijfveren op deze drie niveaus geven je koers en helpen met het vinden van de werkplek waar jij tot bloei kan komen.

De basale of ego-drijfveren geven ons stevigheid en zetten ons met beide benen op de grond. Dit zijn drijfveren als de behoefte aan erkenning, emoties, eerdere ervaringen, normen en overtuigingen en eigen belang. De energie van deze drijfveren is impulsief, deze drijfveren kunnen snel opkomen en ook weer snel bevredigd worden.

Ondanks dat de naam ego-drijfveren wellicht een negatieve associatie oproept zijn dit belangrijke drijfveren waarbij het wel van belang is dat je je bewust bent van de werking van deze drijfveren. Schiet je door in je basale drijfveren dan wordt je gedrag ineffectief en je koers onevenwichtig.

 

De ontwikkelingsdrijfveren zijn gericht op het verbreden van het ik, het ontwikkelen van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden, je kwaliteiten bewust verder ontwikkelen en doelen stellen. Maak je een keuze vanuit een ontwikkelingsdrijfveer dan zul je vaak nieuwe paden betreden, leren en ontwikkelen vindt immers niet plaats in de comfortzone. Je zult dan merken dat er ook basale drijfveren actief worden b.v. gevoelens van onzekerheid of bang of jij wel in staat bent om… Dan is het juist van belang ook goed in verbinding te zijn met je ontwikkeldrijfveren, ze geven je als het ware de bedding om die basale gevoelens, van bewust onbekwaam zijn, te verduren.

Tot slot de bezielende drijfveren, deze zijn gericht op het overstijgen van het ik. Deze drijfveren geven je ook een duurzame koers in je werk en voorzien je van ‘het heilige vuur’. Bezielende drijfveren zijn je persoonlijke missie, je waarden, je dromen, je creatieve aspiraties. In de hectiek van het dagelijks werk en alles wat er op je bordje komt raken mensen vaak de verbinding met deze bezielende drijfveren kwijt. Dat leidt tot opbranden of zoals de Amerikaanse organisatiepsycholoog Robert E. Quinn dat benoemt, mensen die langzaam sterven in de organisatie.

De energie van deze bezielende drijfveren is een heel andere als b.v. de basale drijfveren, niet impulsief maar de energie van een tanker, die niet zo makkelijk van koers verandert.

Het bewustzijn van en de verbinding met je drijfveren helpen om een duurzame loopbaankeuze te maken waar je weer tot bloei kunt komen, waar je in je onderhoud kunt voorzien, je verder kunt ontwikkelen en je een bijdrage kunt leveren vanuit jouw missie en idealen.