Het gevecht tussen ratio en gevoel

Het gevecht tussen ratio en gevoel

Door Cora van de Put

Een oud-collega vertelde eens dat hij een groot deel van zijn leven geworsteld heeft met het gevecht tussen ratio en gevoel. Hij heeft hierop een (mini) onderzoek uitgevoerd en kwam tot de ontdekking dat ongeveer 80% van de cliënten meestal  beslist met de ratio, het gevoel is ondergeschikt. Ongeveer 15% beslist altijd op basis van het gevoel, daar is de ratio ondergeschikt en ruwweg 5% experimenteert en laat de ene keer de ratio beslissen en de andere keer het gevoel.

Ikzelf heb ook pas rond mijn 32e jaar, na een pittig ongeluk, mijn gevoel meer toegelaten. Daarvoor werden de meeste beslissingen in wezen genomen door mijn verstand. Daarna heb ik ook mijn intuïtie verder kunnen ontwikkelen en heeft het toelaten en meer vertrouwen op mijn gevoels- en intuïtieve kant een enorme verrijking in mijn leven gebracht. In mijn begeleiding met cliënten ondervind ik daar zeer veel steun van.

Graag deel ik de inzichten omtrent dit thema die ik gedurende jarenlange begeleiding van cliënten met loopbaanvraagstukken, executive-coach-vraagstukken of dilemma’s heb gekregen. Ik onderschrijf daarbij de stelling van mijn oud-collega als uitgangspunt:

In zijn diepste wezen is de mens op zoek naar harmonie. Als wij de harmonie in onszelf kunnen vinden, dan zijn wij automatisch in harmonie met de wereld

Om zelf in harmonie te zijn is balans tussen ratio en gevoel een noodzaak. Zowel ratio als gevoel zijn gelijkwaardig. De ratio kan niet zonder gevoel en vice versa. Goede keuzes zijn vaak tot stand gekomen door zowel rationele als gevoelsmatige overwegingen te betrekken. In tijden waarin stress overheerst kunnen wij vaak lichamelijk de onbalans voelen. Als er geen energiestroom is tussen hoofd (ratio) en buik (gevoel) ervaren wij soms letterlijk pijn ter hoogte van het borstbeen.

Het is nu de kunst om daar waar een onbalans tussen deze twee is, deze op te heffen vanuit het uitgangspunt dat beide volstrekt gelijkwaardig zijn. De volgende oefening zou kunnen helpen:

 

 • De 2 polen ‘ratio’ en ‘gevoel’ worden op een vel papier geschreven en in de ruimte geplaatst.
 • Voel op de verschillende posities door er daadwerkelijk ín te gaan staan:
 • Verken de kwaliteiten en valkuilen op de posities
 • Waar voel je dit in je lijf
 • Vergroot het uit
 • Welke positieve intentie heb je hier?
 • Welk beeld komt er bij je op?
 • Welke emoties laten zich zien?
 • Welke beweging wil je spontaan maken
 • verken de ruimte tussen de 2 tegenpolen
 • welke positie in de ruimte voelt het beste? Hoe voelt deze creatieve combinatie of nieuwe synthese? Hoe zou je ‘m benoemen?
 • wat levert dit op? Welke info heb je gekregen over het gevecht tussen ratio en gevoel? Wat is de opbrengst uit deze oefening? Welke stap ga jij zetten?

Ik wens je en harmonisch gevecht tussen ratio en gevoel toe.