De kracht van metaforen

De kracht van metaforen

Door Cora van de Put

Een metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij er sprake is van een impliciete vergelijking

 

Een poosje geleden was ik in gesprek met mijn cliënte, ik noem haar José. Zij was haar baan kwijtgeraakt doordat ze in conflict kwam met haar nieuwe leidinggevende vertelde ze. Enerzijds wilde ze graag ontdekken wat haar eigenlijke bestemming is, anderzijds wilde ze ook graag onderzoeken wat nu maakte dat ze met deze leidinggevende in conflict kwam.

Toen we de relatie met deze leidinggevende onder de loep namen, kwam naar voren dat de afwijzing die ze ervaarde de oorzaak van het gevoel van onbehagen was en de basis was van het conflict. José kreeg als huiswerk mee om te reflecteren op het thema ‘afwijzing’.

Al twee dagen later belde ze me in tranen op….. het recente conflict raakte aan oude pijn. De afwijzing die ze als kind had ervaren toen haar beste vriendin van de ene dag op de andere niet meer naar haar omkeek. Ook later in haar leven kwam het thema ‘afwijzing’ terug. En wat was haar eerste reflex als ze die pijn voelde? ……. Ja, inderdaad….. zich terugtrekken. Haar laatste leidinggevende had gezegd dat ze onbereikbaar was.

Ik stuurde José het volgende gedicht dat ik tijdens mijn NLP-opleiding van mijn trainer had ontvangen (bron voor mij onbekend):

Als ik blijf kijken
zoals ik altijd heb gekeken
blijf ik denken
zoals ik altijd dacht

Als ik blijf denken
zoals ik altijd heb gedacht
blijf ik geloven
zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven
zoals ik altijd heb geloofd
blijf ik doen
zoals ik altijd heb gedaan

Als ik blijf doen
zoals ik altijd heb gedaan
blijft mij overkomen
wat mij altijd overkwam

Maar als ik mijn ogen sluit
en voel mijn ware zelf van binnen
Dan kom ik deze cirkel uit
en kan ik steeds opnieuw beginnen.

Wellicht omdat het momentum daar was, dat ze zei: ‘JA, JA, DAT IS HET’. José stond open om er anders naar te kijken. Wat zijn, naast ‘terugtrekken’, haar alternatieve opties? Na wat zoeken kwam liefdevol feedback geven als alternatief naar voren. We hebben het zelfs mogen ankeren in haar door de situatie opnieuw te beleven met inbegrip van liefdevol feedback geven. 

Wat een kracht toen ze tegen haar leidinggevende kon zeggen:

Ik zie dat je mijn aandeel in het team-gesprek niet meeneemt in het slotdocument…

Het effect op mij is dat ik denk dat ik er niet toe doe en dat ik me terugtrek…

Ik voel me afgewezen en klein…..

Ik zou willen dat je naar me luistert en mijn bijdrage serieus neemt….

 

Het gedicht als metafoor had z’n werk gedaan. Hierdoor kon José zo snel zo’n enorme stap zetten. Chapeau!